Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

Trasa Termin I – do 31.10.2021 r. Termin II – do 30.11.2021 r. Termin III – do 09.01.2022 r.
Kierpce Maryny
10 km
90 zł 100 zł 120 zł
Zawiany Pyzdra
20+ km
170zł 185 zł 200 zł
Bedzies Kwicoł
30 km
210 zł 225 zł 250 zł
Spacer Murgrabiego 50 km 300 zł 320 zł 340 zł
Biegi dla dzieci 30 zł 30 zł 30 zł

Zawodnicy, którzy w roku 2020/2021 uiścili opłatę administracyjną w wysokości 30 zł wpłacają kwotę pomniejszoną o wartość tej wpłaty.
Zawodnicy, którzy w roku 2020/2021 dokonali pełnej wpłaty są zwolnieni z opłaty startowej.

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Gminy Łapsze Niżne;

Dzieci i młodzież zwolnione są z opłaty charytatywnej.

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040
Tytuł wpłaty: ZJ2022 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Tytuł wpłaty: ZJ2022 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 09.01.2022r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
  • Po terminie 09.01.2022r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 09.01.2022r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł;
  • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;