Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

REGULAMIN ZIMOWY JANOSIK 2024

        

1. CEL IMPREZY

 • Promocja walorów turystycznych Pienin;
 • Promocja Miasta i Gminy Szczawnica;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku;
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Miasta i Gminy Szczawnica.

2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

    

3. PARTNERZY:

 • Urząd Miasta i Gminy Szczawnica – Partner Główny;
 • Centrum Kultury Sportu i Promocji w Szczawnicy;
 • Hotel Maria & Spa Szczawnica;
 • Nadleśnictwo Krościenko;
 • AdRunaLine – Parter Techniczny;

4. TERMIN I MIEJSCE:

10.02.2024 r. Sobota;
Baza zawodów:  Hotel Maria & Spa Szczawnica, Park Dolny 10 Szczawnica;

 

5. TRASY:

W ramach zawodów Zimowy Janosik rozegrane zostaną następujące biegi:

 • Zimowy Janosik 12 km oraz 12 km NW – Kierpce Maryny.
  • Start: Szlachtowa – ul. Słona Młaka;
  • Meta: Park Dolny Szczawnica;
 • Zimowy Janosik 23 km – Zawiany Pyzdra.
  • Start: Dolina Starego Potoku Jaworki;
  • Meta: Park Dolny Szczawnica;
 • Zimowy Janosik 32 km – Zimowy Baca.
  • Start: parking u wylotu Białej Wody – Jaworki;
  • Meta: Park Dolny Szczawnica;
 • Zimowy Janosik 43 km – Bedzies Kwicoł.
  • Start: Skwer Czarna Woda Jaworki;
  • Meta: Park Dolny Szczawnica; 
 • Zimowy Janosik 53 km – Spacer Murgrabiego;
  • Start: Park Dolny Szczawnica;
  • Meta: Park Dolny Szczawnica;
 • biegi dla dzieci i młodzieży Park Dolny Szczawnica:
  • dystans ok 100m – dziewczynki/chłopcy, 0-3 lat (roczniki 2021 – 2024);
  • dystans ok 200m – dziewczynki/chłopcy, 4-6 lat (roczniki 2018 – 2020);
  • dystans ok 400m – dziewczynki/chłopcy, 7-9 lat (roczniki 2015 – 2017);
  • dystans ok 500m – dziewczynki/chłopcy, 10-12 lat (roczniki 2012 – 2014);
  • dystans ok 800m – dziewczynki/chłopcy, 13-15 lat (roczniki 2009 – 2011);

Uwaga:
Młodzież, która ukończyła 16 lat (czyli roczniki 2008 – 2007) może startować w biegu na dystansie Zimowy Janosik 12 km Kierpce Maryny tylko i wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność rodziców / opiekunów prawnych potwierdzoną złożonym w biurze zawodów pisemnie oświadczeniu;

 

6. PROGRAM ZAWODÓW:

09.02.2024 r. PIĄTEK:

 • godz. 17:00 otwarcie biura zawodów – Hotel Maria & Spa Szczawnica Park Dolny 10 Szczawnica, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 18:00 – 22:00 „Pobiegane, pogadane”, czyli pienińska posiadówka – nowość!!! Spotkania, wykłady, warsztaty związane z bieganiem, treningiem i zdrowym trybem życia – sala konferencyjna Hotel Maria & Spa Szczawnica;
 • biuro zawodów wydaje pakiety startowe w piątek do godz.: 22:00;
 • Pakiety dla uczestników biegu 53  km Spacer Murgrabiego wydawane są tylko i wyłącznie w piątek 09.02.2024r;

10.02.2024 r. SOBOTA:

 • godz. 06:00 – start uczestników biegu Zimowy Janosik 53 km Spacer Murgabiego – Park Dolny Szczawnica;
 • godz.06:30 – otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych Park Dolny Szczawnica;
 • godz. 07:00 odjazd autobusów z dworca autobusowego w Szczawnicy  z uczestnikami dystansu Zimowy Janosik 43 km Bedzies Kwicoł na miejsce Startu – Jaworki;
 • godz. 07:30 – start uczestników biegu Zimowy Janosik 43 km Bedzies Kwicoł – Skwer Czarna Woda Jaworki;
 • godz. 08:15 odjazd autobusów z dworca autobusowego w Szczawnicy  z uczestnikami dystansu Zimowy Janosik 32 km Zimowy Baca na miejsce Startu – Jaworki;
 • godz. 09:00 – start uczestników biegu Zimowy Janosik 32  km Zimowy Baca Parking Biała Woda Jaworki;
 • godz. 10:00 odjazd autobusów z dworca autobusowego w Szczawnicy  z uczestnikami dystansu Zimowy Janosik 23 km Zawiany Pyzdra na miejsce Startu – Jaworki;
 • godz. 10:30 – start uczestników biegu Zimowy Janosik 23 km Zawiany Pyzdra dolina Starego Potoku – Jaworki;
 • godz. 11:30 odjazd autobusów z dworca autobusowego w Szczawnicy  z uczestnikami dystansu Zimowy Janosik 12 km Kierpce Maryny na miejsce Startu – Szlachtowa – przystanek ul. Słona Młaka;
 • godz. 12:00 – start uczestników biegu Zimowy Janosik 12 km Kierpce Maryny Szlachtowa – ul. Słona Młaka;
 • godz. 12:00 rozpoczęcie części kulturalno – rozrywkowej organizowanej wspólnie z Centrum Kultury Sportu i Promocji w Szczawnicy – Park Dolny Szczawnica;
 • godz. 12:30 otwarcie bufetu Hotel Maria & Spa Szczawnica park Dolny;
 • godz. 14:00 – 17:00 „Pobiegane, pogadane”, czyli pienińska posiadówka – nowość!!! Spotkania, wykłady, warsztaty związane z bieganiem, treningiem i zdrowym trybem życia – sala konferencyjna Hotel Maria & Spa Szczawnica;
 • godz. 15:00 start biegów dla dzieci i młodzieży: Park Dolny Szczawnica;
 • godz. 15:00 zamknięcie mety Zimowy Janosik 12 km Kierpce Maryny;
 • godz. 15:30 zamknięcie mety Zimowy Janosik 23  km Zawiany Pyzdra;
 • godz. 16:00 zamknięcie mety Zimowy Janosik 32 km Zimowy Baca;
 • godz. 16:30 zamknięcie mety Zimowy Janosik 43  km Bedzies Kwicoł;
 • godz. 17:00 zamknięcie mety Zimowy Janosik 53  km Spacer Murgrabiego;
 • godz. 17:00 oficjalna ceremonia dekoracji oraz zakończenia zawodów Park Dolny Szczawnica;


7. KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:


8. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Zawodnicy startują indywidualnie;
 • Uczestnikiem zawodów na dystansach 23/32/43/53 km może być osoba, która najpóźniej w dniu 10.02.2024 r. ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście lub poprzez wskazane osoby upoważnione odbierają pakiet startowy;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Wyposażenie obowiązkowe sprawdzane będzie bezpośrednio przed wejściem w strefę startu;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Lasów Państwowych obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;


9. ZGŁOSZENIA i ZAPISY:

 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
 • Zimowy Janosik 12 km Kierpce Maryny  – 300 uczestników;
 • Zimowy Janosik 23 km Zawiany Pyzdra – 300 uczestników;
 • Zimowy Janosik 32 km Zimowy Baca – 300 uczestników;
 • Zimowy Janosik 43 km Bedzies Kwicoł – 300 uczestników;
 • Zimowy Janosik 53 km Spacer Murgrabiego – 400 uczestników;
 • biegi dla dzieci i młodzieży – 200 uczestników na wszystkie biegi;
 • Zakończenie rejestracji 09.02.2024 r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Od dnia rejestracji uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej;
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji o uiszczeniu opłaty startowej na liście startowej zamieszczonej na stronie zawodów;
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;

    

10. OPŁATA STARTOWA:

TrasaWeekend Otwarcia
03 – 05.
11.2023r.
Cena Regularna
obowiązuje od dn. 06.11.2023r.
do dn. 31.12.2023 r.
Cena dla Spóźnialskich
obowiązuje od dnia 01.01.2024 r.
oraz w
Biurze Zawodów
Kierpce Maryny

12 km oraz
12 km NW

125 zł150 zł175 zł
Zawiany Pyzdra
23 km
175 zł200 zł225 zł
Zimowy Baca
32 km
200 zł225 zł250 zł
Bedzies Kwicoł
43 km
225 zł250 zł275 zł
Spacer Murgrabiego
53 km
250 zł275 zł300 zł
Biegi dla dzieci50 zł

    

 • W opłatę startową wliczona jest opłata charytatywna w wysokości 15 zł!
 • Od opłat startowych dzieci nie pobiera się opłaty charytatywnej;


Opłata za bieg:

Opłata za bieg uiszczana jest za pomocą szybkich płatności lub przelewem tradycyjnym na konto:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy: 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Tytuł wpłaty: OS VII ZJ 2024 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR

IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

 • W przypadku rezygnacji uczestnika z zawodów system zwrotu opłaty startowej został opisany w punkcie: reklamacje i zwrot opłaty startowej;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 20.01.2024 r. po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł na konto:
  09 8805 0009 0047 9314 2000 0040;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

System rabatów i zniżek obowiązujących w cyklu Tour de Zbój w sezonie 2024

W cyklu Tour de Zbój 2024 będą obowiązywać 3 taryfy opłat:

 • weekend otwarcia;
 • cena regularna;
 • cena dla spóźnialskich.

Rabaty są naliczane od ceny regularnej.

Opłata startowa w roku 2024  zawiera wszystkie koszty związane ze startem uczestnika na danym dystansie i w danym biegu wraz z opłatą charytatywną, która w roku 2024 wynosi 15 zł.

Podium OPEN Kobiet  i Mężczyzn zdobyte w roku 2023:

 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn – darmowy start w roku 2024 – możliwość obrony pierwszego miejsca wywalczonego w roku 2023;
 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 – 75% rabatu na tym samym dystansie w roku 2024;
 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 – 50% rabatu na tym samym dystansie w roku 2024;

Klub Zasłużonego Zbója: obejmuje wszystkie starty zawodnika w naszych zawodach z cyklu Tour de Zbój starty / progi uprawniające do zniżki:

 • 25 start;
 • 50 start;
 • 75 start;
 • 100 start;

Czyli każdy zawodnik, który startował w historii 24 razy (i następne 49,74,99) kolejny udział w  zawodach z cyklu Tour de Zbój – czyli 25 start (oraz 50, 75,100) odbywa na podstawie wniesionej Opłaty Charytatywnej w wysokości 15 zł na konto:

09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Tytuł wpłaty: OCH VII ZJ 2024 + imię i nazwisko;

Pakiet drużynowy:

Drużyna musi posiadać tą samą nazwę dla wszystkich członków zespołu oraz zarejestrować się i opłacić start w ciągu 7 dni od momentu rejestracji:

 • mała drużyna od 5 do 10 uczestników – rabat 5% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • średnia drużyna od 11 do 20 uczestników – rabat 10% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • duża drużyna / pakiet korporacyjny od 21 uczestników – indywidualnie do negocjacji – kontakt mailowy: slawek@tourdezboj.com

Pakiet rodzinny

Rodzina to min. 3 blisko spokrewnione osoby, czyli Babcia, Dziadek, Mama, Tata, Córka, Syn oraz Wnuk. Obowiązuje Rabat 15% od  kwoty końcowej –  zsumowanej przez opłaty startowe poszczególnych członków rodziny.

Rabaty się nie sumują, co oznacza że można jednocześnie skorzystać tylko z jednego. Nie ma możliwości przekazania rabatu innej osobie, na inny bieg, czy kolejny rok.

Osoby, które skorzystają z systemu rabatów i zniżek dokonują opłaty tylko w formie tradycyjnej przelewem na konto:

09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Tytuł wpłaty: OS VII ZJ 2024 + imię i nazwisko;

 

11. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

Zimowy Janosik 12 km Kierpce Maryny / Zimowy Janosik 23 km Zawiany Pyzdra:

 • pojemnik lub bidon na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • folia NRC;
 • czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • rękawiczki;
 • długie getry lub spodnie biegowe;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

Zimowy Janosik 32 km Zimowy Baca / Zimowy Janosik 43 km Bedzies Kwicoł / 53 km Spacer Murgrabiego:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na płyny o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • folia NRC;
 • czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wodo i wiatroodporna z kapturem (zalecana kurtka o parametrach min 10 000 mm wodoodporności; oraz 10 000 g/m2/24h oddychalności);
 • rękawiczki;
 • latarka typu czołówka – wyposażenie zalecane – zwłaszcza dla osób “biegnących na limit” – dla uczestników biegu Zimowy Janosik 53 km Spacer Murgrabiego;
 • długie getry lub spodnie biegowe;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie przedstartowej oraz informacja wywieszona będzie w biurze zawodów. Obowiązkowe sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego odbędzie się bezpośrednio przed startem, ale organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.  

          

12. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

Każdy zarejestrowany Zawodnik biegach 12 / 23 / 32 / 43 / 53 km w ramach opłaty startowej otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet biegowy;
 • bezpłatny transport z Dworca Autobusowego w Szczawnicy na miejsce startu zgodnie z godzinami wyjazdów autobusów: 12 / 23 / 32 / 43 km;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • profesjonalną obsługę foto – wideo z przebiegu zawodów;
 • oznakowaną trasę;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, ciepłe napoje, wodę, napoje izotoniczne, napój typu coca-colę  serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • ubezpieczenie na czas trwania zawodów;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

Organizator osobom, które zarejestrują się po dniu 31.12.2023r. nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać by je zapewnić, ale z powodu wcześniejszego zamówienia wykonania poszczególnych świadczeń może zaistnieć sytuacja dosłania brakujących pozycji na koszt uczestnika);

Każde zarejestrowane dziecko w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • kolekcjonerski pamiątkowy gadżet biegowy AdRunaLine;
 • oznakowaną trasę;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal okolicznościowy;
 • puchary dla zwycięzców;
 • ubezpieczenie na czas trwania zawodów;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

             

13. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
 • K 20 / M 20 Kobiet / Mężczyzn (18 – 29 lat roczniki 2006 – 1995);
 • K 30 / M 30 Kobiet / Mężczyzn (30 – 39 lat roczniki 1994 – 1985);
 • K 40 / M 40 Kobiet / Mężczyzn (40 – 49 lat roczniki 1984 – 1975);
 • K 50 / M 50 Kobiet / Mężczyzn (50 – 59 lat roczniki 1974 – 1965);
 • K 60 / M 60 Kobiet / Mężczyzn (od 60 lat rocznik 1964 i starsi);

Przy zaliczaniu do kategorii wiekowej przyjmujemy tylko rok kalendarzowy urodzenia zawodnika

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Zimowy Janosik 12 km Kierpce Maryny Nordic Walking klasyfikacja będzie prowadzona tylko w kategorii Open:

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka lub dyplom;
 • 2 miejsce: statuetka lub dyplom;
 • 3 miejsce: statuetka lub dyplom;

Dyplomy będą wręczane w sytuacji gdy na danym dystansie będzie startować mniej jak 100 uczestników.

Statuetki wręczane będą w sytuacji, gdy na danym dystansie startować będzie więcej jak 100 uczestników.

Kierpce Maryny 12 km Nordic Walking:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;

biegi dla dzieci i młodzieży – open chłopcy i dziewczynki:

 • 1 miejsce: statuetka;
 • 2 miejsce: statuetka;
 • 3 miejsce: statuetka;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

          

14. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczyHERBATAWODA
COLA
IZO
ZUPAOWOCESŁODYCZEDystans
PK HomoleTAKTAKNIETAKTAKZJ 53 km
PK Biała WodaTAKTAKNIETAKTAKZJ 53 km
ZJ 43 km
PK OSP JaworkiTAKTAKTAKTAKTAKZJ 53 km
ZJ 43 km
ZJ 32 km
PK OSP SzlachtowaTAKTAKNIETAKTAKZJ 53 km
ZJ 43 km
ZJ 32 km
ZJ 23 km
PK Wodospad ZaskalnikTAKTAKNIETAKTAKZJ 53 km
ZJ 43 km
ZJ 32 km
ZJ 23 km
ZJ 12 km

      

15. LIMITY CZASOWE:

Zimowy Janosik 12 km Kierpce Maryny oraz 12 km NW:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START

Szlachtowa ul. Słona Młaka

12:0000 km
META

Park Dolny Szczawnica

15:003 h12 km

          

Zimowy Janosik 23 km Zawiany Pyzdra:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START

Dolina Starego Potoku Jaworki

10:3000 km
META

Park Dolny Szczawnica

15:305 h23 km

   

Zimowy Janosik 32 km Zimowy Baca:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START

Parking Biała Woda
Jaworki

09:0000 km
META

Park Dolny Szczawnica

16:007 h32 km

             

Zimowy Janosik 43 km Bedzies Kwicoł:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START

Jaworki Skwer Czarna Woda

07:3000 km
META

Park Dolny Szczawnica

16:309 h43 km

         

Zimowy Janosik 53 km Spacer Murgrabiego:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START

Park Dolny Szczawnica

06:0000 km
PK OSP Jaworki12:006 h29 km
META

Park Dolny Szczawnica

17:0011 h53  km

              

16. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z GOPR oraz sędziami i wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych.

Trasa zostanie oznaczona w sposób jednoznaczny przy użyciu specjalnie przygotowanych taśm z logo imprezy. Poprawny kierunek biegu wskazywać będą strzałki kierunkowe zamocowane na elementach infrastruktury drogowej, tyczkach wbijanych w grunt lub przymocowane do drzew. Na odcinkach asfaltowych narysowane będą strzałki kierunkowe (przy użyciu ekologicznego, zanikającego sprayu) wskazujące poprawny kierunek biegu;

           

17. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW

 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazu zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych. Osoby rezygnujące na trasie muszą się liczyć z dłuższym czasem oczekiwania na zwiezienie z trasy (rzędu 45 min i więcej);
 • Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z punktów kontrolnych: Homole, Jaworki, Szlachtowa, Wodospad Zaskalnik;

             

18. REKLAMACJE I ZWROT OPŁATY STARTOWEJ

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być kierowane pod adres e-mail Fundacji (biuro@tourdezboj.com) bądź na adres Fundacji podany w § 2.
 2. Fundacja jest zobowiązana odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni roboczych.
 3. Zwrot jest możliwy w sytuacjach losowych i niezależnych od uczestnika. Zwrot będzie dokonany w wysokości 70 % wpłaconej kwoty jedynie na podstawie zgłoszenia dokonanego drogą mailową na adres: biuro@tourdezboj.com najpóźniej w terminie do 45 dni przed datą zawodów.
 4. W celu realizacji zwrotu zawodnik przesyła maila z danymi:
 • wysokość wniesionej opłaty startowej;
 • nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu 70% wysokości opłaty startowej;
 1. W terminie mniejszym niż 45 dni kalendarzowych do daty startu organizator nie zwraca opłaty startowej.

        

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Wydarzenie odbędzie się tylko i wyłącznie pod warunkiem udziału min 500 osób zapisanych i opłaconych na co najmniej 30 dni przed startem. W sytuacji gdy zawody nie odbędą się z powodu niskiej frekwencji uczestników organizator zwróci 100 % wpłaconej Opłaty startowej uczestnikom;
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Trasa zawodów nie będzie w żaden sposób odśnieżana bądź przygotowywana;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W razie stwierdzenia przez ratowników medycznych obecnych na wybranych punktach kontrolnych lub ratowników GOPR na całej trasie biegu nieodpowiedniego lub wskazującego na skrajne zmęczenie stanu zdrowia lub samopoczucia uniemożliwiającego kontynuację biegu wskazany zawodnik zobowiązany jest do zakończenia współzawodnictwa i do dalszego postępowania wg wytycznych ratowników;
 • służby medyczne zabezpieczone przez organizatora mają prawo w dowolnym momencie trwania zawodów do ściągnięcia z trasy zawodnika z uwagi na jego stan zdrowia w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie medyczne. W tym przypadku uczestnik musi bezwzględnie podporządkować się decyzji ratowników;
 • kierownicy punktów kontrolnych mają prawo do nie wypuszczenia zawodnika z punktu kontrolnego z uwagi na jego stan zdrowia, agresywne lub nieuzasadnione zachowanie;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach biegowych przy otwartym ruchu drogowym zgodnie  z zasadami Prawo o Ruchu Drogowym o czym zostaną poinformowani przed startem;
 • Na trasie zawodów nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych;
 • Zabrania się na wynoszenie pożywienia, napojów poza strefy bufetu zlokalizowane w punktach odżywczych;
 • Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zakazów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w szczególności: ruchu pojazdów, chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych; zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części; palenia ognisk i wyrobów tytoniowych; biwakowania; zakłócania ciszy;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych (pojemniki na śmieci znajdować się będą na każdym punkcie kontrolnym i w tych miejscach jest możliwe pozostawienie śmieci). Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni fakturą za sprzątanie w wysokości 500 zł netto;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Zimowy Janosik;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.tourdezboj.com/zimowyjanosik Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;

   

20. ZMIANY W REGULAMINIE