Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

 1. CEL IMPREZY
 • Promocja walorów turystycznych Spisza;
 • Promocja Gminy Łapsze Niżne;
 • Promocja Kompleksu sportowego Bachledka Ski & Sun;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku;
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Gminy Łapsze Niżne.
 1. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Urząd Gminy Łapsze Niżne;
 • Nadleśnictwo Krościenko;
 • Bachledka Ski & Sun;
 1. TERMIN I MIEJSCE:

20.01 – 21.01.2023 r. Piątek – Sobota;
Baza zawodów:  Hala Sportowa Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy ul. 3 Maja 97;

 1. TRASY:

W ramach zawodów Zimowy Janosik rozegrane zostaną następujące biegi:

 • Zimowy Janosik 10 km – Kierpce Maryny.
  • Start: Zamek Dunajec Niedzica;
  • Meta: Niedzica Hala Sportowa.;
 • Zimowy Janosik 20 km – Zawiany Pyzdra.
  • Start: Szkoła Podstawowa Łapszanka;
  • Meta: Niedzica Hala Sportowa;
 • Zimowy Janosik 30 km – Bedzies Kwicoł.
  • Start: Zamek Dunajec Niedzica;
  • Meta: Niedzica Hala Sportowa; 
 • Zimowy Janosik 50 km – Spacer Murgrabiego by Bachledka Ski&Sun;
  • Start: Zdziar – Bachledowa Dolina;
  • Meta: Niedzica Hala Sportowa;
 • oraz biegi dla dzieci i młodzieży. w ramach biegów dla dzieci rozegrane zostaną konkurencje:
  • dystans ok 100m – dziewczynki/chłopcy, 0-3 lat (roczniki 2020-2023);
  • dystans ok 400m – dziewczynki/chłopcy, 7-9 lat (roczniki 2014-2016)
  • dystans ok 500m – dziewczynki/chłopcy, 10-12 lat (roczniki 2011-2013)
  • dystans ok 800m – dziewczynki/chłopcy, 13-15 lat (roczniki 2008-2010)
 1. PROGRAM ZAWODÓW:

20.01.2023 r. PIĄTEK:

 • godz. 16:00 otwarcie biura zawodów, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego;
 • biuro zawodów wydaje pakiety startowe w piątek do godz.: 21:00;
 • Pakiety dla uczestników biegu 50  km Spacer Murgrabiego by Bachledka Ski&Sun wydawane są tylko i wyłącznie w piątek 20.01.2023r;

21.01.2023 r. SOBOTA:

 • godz. 05:30 – wyjazd autokarami uczestników biegu Zimowy Janosik 50 km Spacer Murgrabiego by Bachledka Ski&Sun – Zdziar – parking Bachledowa Dolina;
 • godz.06:00 – otwarcie biura zawodów, rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego. UWAGA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI OBSŁUGIWANI SĄ UCZESTNICY BIEGU 30 km BEDZIES KWICOŁ;
 • godz. 07:00 – start uczestników biegu Zimowy Janosik 50 + km Spacer Murgabiego by Bachledka Ski&Sun – Parking Zdziar Bachledowa Dolina;
 • od godz. 07:30 transport zawodników biegu Bedzies Kwicoł na start – Zamek w Niedzicy;
 • na start godz. 08:00 – start uczestników biegu Zimowy Janosik 30  km Bedzies Kwicoł – brama zamku Dunajec Niedzica;
 • od godz. 08:40 transport zawodników biegu Kierpce Maryny na start – Zamek w Niedzicy;
 • godz. 09:00 – start uczestników biegu Zimowy Janosik 10 km Kierpce Maryny – brama zamku Dunajec Niedzica;
 • godz. 09:15 wyjazd autokarami uczestników na start Zimowego Janosika 20 + km Zawiany Pyzdra –  Łapszanka;
 • godz. 10:00 Start uczestników biegu Zimowy Janosik 20 + km Zawiany Pyzdra Szkoła Podstawowa Łapszanka;
 • godz. 10:30 otwarcie bufetu Hala Sportowa ZPO Niedzica;
 • godz 11:00 start biegów dla dzieci i młodzieży – ZPO Niedzica;
 • godz. 12:00 zamknięcie mety Zimowy Janosik 10 km Kierpce Maryny;
 • godz. 15:00 zamknięcie mety Zimowy Janosik 20  km Zawiany Pyzdra;
 • godz. 17:00 zamknięcie mety Zimowy Janosik 30  km Bedzies Kwicoł;
 • godz. 17:00 zamknięcie mety Zimowy Janosik 50  km Spacer Murgrabiego by Bachledka Ski&Sun;

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Zawodnicy startują indywidualnie;
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 21.01.2023 r. ukończy 18 lat;
 • Uczestnicy biegu Zimowy Janosik 50 km muszą liczyć się z możliwością wymogu przez stronę Słowacką posiadania paszportu covidowego w sytuacji rozwoju zagrożenie Covid – 19. Na chwilę obecną ryzyko wystąpienia takiego zagrożenia jest znikome, ale w sytuacji rozwoju pandemii należy być na to przygotowanym. Z naszej strony nie wymagamy bezwzględnego posiadania paszportu, jednakże w sytuacji wprowadzenia obostrzeń na Słowacji możemy zostać zmuszeni do zastosowania się do wymogów strony Słowackiej!
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście lub poprzez wskazane osoby upoważnione odbierają pakiet startowy;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Lasów Państwowych obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;
 1. ZGŁOSZENIA i ZAPISY:
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
 • ZIMOWY JANOSIK 10 km KIERPCE MARYNY  – 200 uczestników;
 • ZIMOWY JANOSIK 20 km ZAWIANY PYZDRA  – 400 uczestników;
 • ZIMOWY JANOSIK 30  km BEDZIES KWICOŁ – 300 uczestników;
 • ZIMOWY JANOSIK 50  km SPACER MURGRABIEGO by Bachledka Ski&Sun – 400 uczestników (380 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
 • biegi dla dzieci i młodzieży – 100 uczestników na wszystkie biegi;
 • Zakończenie rejestracji 20.01.2023 r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Od dnia rejestracji uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej;
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji o uiszczeniu opłaty startowej na liście startowej zamieszczonej na stronie zawodów;
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;
 1. OPŁATA STARTOWA:
TrasaWeekend OtwarciaCena Regularna
obowiązuje do dn. 31.12.2022 r.
Cena dla Spóźnialskich
obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
oraz w
Biurze Zawodów
Kierpce Maryny

10 km oraz 10 km NW

90 zł120 zł150 zł
Zawiany Pyzdra
20 km
170zł200 zł250 zł
Bedzies Kwicoł
30 km
210 zł250 zł300 zł
Spacer Murgrabiego 50 km300 zł350 zł400 zł
Biegi dla dzieci40 zł
 • W opłatę startową wliczona jest opłata charytatywna w wysokości 15 zł!
 • Od opłat startowych dzieci nie pobiera się opłaty charytatywnej;

 

Opłata za bieg:

Opłata za bieg uiszczana jest za pomocą szybkich płatności lub przelewem:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Tytuł wpłaty: Kod z wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR

IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 30.11.2022 r. organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 01.12.2022 r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 31.12.2022 r. po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

System rabatów i zniżek obowiązujących w cyklu Tour de Zbój w sezonie 2023

Rabaty się nie sumują, co oznacza że można jednocześnie skorzystać tylko z jednego.

Nie ma możliwości przekazania rabatu na inną osobą, inny bieg, kolejny rok.

w cyklu Tour de Zbój 2023 będą obowiązywać 3 taryfy opłat:

 • weekend otwarcia;
 • cena regularna;
 • cena dla spóźnialskich;

Rabaty są naliczane od ceny regularnej.

Opłata startowa w roku 2023  zawiera wszystkie koszta związane ze startem uczestnika na danym dystansie i w danym biegu wraz z opłatą charytatywną, która w roku 2023 wynosi 15 zł.

Podium OPEN Kobiet  i Mężczyzn zdobyte w roku 2023:

 • 1 miejsce Open Kobiet i Mężczyzn – darmowy start w roku 2024 –  możliwość obrony pierwszego miejsca wywalczonego w roku 2023;
 • 2 miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 –  75% rabatu na tym samym dystansie w roku 2023;
 • 3 miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 –  50% rabatu na tym samym dystansie w roku 2023;

Dla stałych bywalców, czyli posiadaczy statuetek Ligii Tour de Zbój z poprzednich lat (sezon 2019 – 2021, i 2022 – 2023) obowiązują tylko dwie stawki opłat: weekend otwarcia oraz cena regularna(weryfikacja na podstawie nr statuetki – od sezonu 2022 – 2023. Wcześniej zdobyte statuetki na podstawie zdjęcia statuetki);

Pakiet drużynowy:

Drużyna musi posiadać tą samą nazwę dla wszystkich członków zespołu, oraz zarejestrować się i opłacić start w ciągu 7 dni od momentu rejestracji:

 • mała drużyna od  5 do 10 uczestników – rabat 5% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • średnia drużyna od 11 do 20 uczestników – rabat 10% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • duża drużyna / pakiet korporacyjny od 21 uczestników – indywidualnie do negocjacji – kontakt mailowy: slawek@tourdezboj.com

Pakiet rodzinny

Rodzina to min. 3 blisko spokrewnione osoby, czyli Mama, Tata, Córka, Syn. Obowiązuje Rabat 15% od  kwoty końcowej –  zsumowanej przez opłaty startowe poszczególnych członków rodziny.

Pakiet roczny Tour de Zbój 2023.

Osoby startujące regularnie we wszystkich biegach wchodzących w skład cyklu Tour de Zbój 2023  na dowolnym dystansie w sezonie 2023 otrzymują następujące rabaty:

 • 100 % opłaty startowej na ostatni bieg cyklu 2023. Rabat nie obejmuje opłaty charytatywnej w wysokości 15 zł, którą uczestnik zobowiązany jest wpłacić na konto Organizatora. Czyli zawodnik startuje na ostatniej imprezie z cyklu Tour de Zbój 2023 za dokładnie 15 zł!!! otrzymując wszystkie przysługujące świadczenia!!!
 • rabaty obowiązują wyłącznie w ramach biegów w klasyfikacji Maryna / Harnaś lub Ultra Maryna / Ultra Harnaś;

Pakiet roczny dotyczy jednej i tej samej osoby startującej pod tym samym imieniem i nazwiskiem w cyklu Tour de Zbój 2023. Nie można go przekazywać na inną osobę – nawet na najbliższą z rodziny.

 

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

ZIMOWY JANOSIK 10 km KIERPCE MARYNY:

 • Włączony i naładowany telefon;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • czapka lub chusta typu buff;
 • rękawiczki;
 • kurtka wiatroodporna;
 • długie getry lub spodnie biegowe;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

ZIMOWY JANOSIK 20  km ZAWIANY PYZDRA:

 • pojemnik lub bidon na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • folia NRC;
 • czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • rękawiczki;
 • długie getry lub spodnie biegowe;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

ZIMOWY JANOSIK 30 km BEDZIES KWICOŁ / SPACER MURGRABIEGO by Bachledka Ski&Sun 50 km :

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na płyny o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • folia NRC;
 • czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wodo i wiatroodporna z kapturem (zalecana kurtka o parametrach min 10 000 mm wodoodporności; oraz 10 000 g/m2/24h oddychalności);
 • rękawiczki;
 • latarka typu czołówka – wyposażenie zalecane – zwłaszcza dla osób “biegnących na limit”;
 • długie getry lub spodnie biegowe;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich – UWAGA: Na trasie Spacer Murgabiego by Bachledka Ski & Sun obowiązuje zakaz używania obuwia z kolcami oraz raczków podczas biegu na ścieżce wśród korony drzew!!!
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie przedstartowej oraz informacja wywieszona będzie w biurze zawodów. Obowiązkowe sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego odbędzie się bezpośrednio przed startem, ale organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.  

 

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

Każdy zarejestrowany Zawodnik biegach 10 km, 20 km, 30 km, 50 km w ramach opłaty startowej otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet biegowy;
 • bezpłatny transport z okolicy linii mety na miejsce startu – dystanse Spacer Murgrabiego by Bachledka Ski & Sun, Zawiany Pyzdra, Bedzies Kwicoł, Kierpce Maryny;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • profesjonalną obsługę foto – wideo z przebiegu zawodów;
 • oznakowaną trasę;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, ciepłe napoje, wodę, napoje izotoniczne, napój typu coca-colę  serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych, wodę Janosika;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal imienny;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • ubezpieczenie NNW + KL na czas trwania zawodów;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

Organizator osobom, które zarejestrują się po dniu 31.12.2022r. nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać by je zapewnić, ale z powodu wcześniejszego zamówienia wykonania poszczególnych świadczeń może zaistnieć sytuacja dosłania brakujących pozycji na koszt uczestnika);

Każde zarejestrowane dziecko w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet biegowy;
 • oznakowaną trasę;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal okolicznościowy;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • ubezpieczenie NNW + KL na czas trwania zawodów
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);
 1. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Brązowa (Senior) Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat roczniki 2005 – 1988);
  • Srebrna (Master) Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat roczniki 1987 – 1978);
  • Złota (Weteran) Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat roczniki 1977 – 1963);
  • Diamentowa (Master Weteran) Kobiet / Mężczyzn (od 61 lat rocznik 1962 i starsi);

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem nagrodzenia Zawodników w kategorii wiekowej jest udział co najmniej 100 uczestników na danym dystansie.

 

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka;
 • 2 miejsce: statuetka;
 • 3 miejsce: statuetka;

biegi dla dzieci i młodzieży – open chłopcy i dziewczynki:

 • 1 miejsce: statuetka;
 • 2 miejsce: statuetka;
 • 3 miejsce: statuetka;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

 

 1. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczyHERBATA

 

WODA
COLA
IZO
ZUPAOWOCESŁODYCZEWODA JANOSIKADystans
Osturniańskie SedloTAKTAKNIETAKTAKTAK50 km
Pensjonat u DanusiTAKTAKNIETAKTAKTAK50 km
20 km
Dom Ludowy Łapsze NiżneTAKTAKTAKTAKTAKTAK50 km
30 km
20 km
OSP DursztynTAKTAKTAKTAKTAKTAK50 km
30 km
rozgałęzienie drógTAKTAKNIENIENIENIE50 km
30 km
20 km
10 km

LIMITY CZASOWE:

ZIMOWY JANOSIK 10 km KIERPCE MARYNY:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START

ZAMEK NIEDZICA

09:0000 km
META

SZKOŁA HALA SPORTOWA NIEDZICA

12:003 h10 km

ZIMOWY JANOSIK 20 km ZAWIANY PYZDRA:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START

ŁAPSZANKA

10:0000 km
META

SZKOŁA HALA SPORTOWA NIEDZICA

15:005 h20 km

ZIMOWY JANOSIK 30 km BEDZIES KWICOŁ:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START

ZAMEK NIEDZICA

08:0000 km
META

SZKOŁA HALA SPORTOWA NIEDZICA

15:007 h30 km

ZIMOWY JANOSIK 50 km SPACER MURGRABIEGO by Bachledka Ski&Sun:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START

ZDZIAR BACHLEDOWA DOLINA

07:0000 km
PRZEŁĘCZ NAD ŁAPSZANKĄ10:303:30 h22 km
ŁAPSZE NIŻNE DOM LUDOWY13:006 h30 km
META 

SZKOŁA HALA SPORTOWA NIEDZICA

17:0010 h50 km
 1. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z GOPR oraz sędziami i wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych.

 1. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych. Osoby rezygnujące na trasie muszą się liczyć z dłuższym czasem oczekiwania na zwiezienie z trasy (rzędu 45 min i więcej);
 • Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z punktów kontrolnych: Łapszanka, Łapsze Niżne oraz Dursztyn;
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Wydarzenie odbędzie się tylko i wyłącznie pod warunkiem udziału min 300 osób zapisanych i opłaconych na co najmniej 60 dni przed startem;
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Trasa zawodów nie będzie w żaden sposób odśnieżana bądź przygotowywana;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W razie stwierdzenia przez ratowników medycznych obecnych na niektórych punktach kontrolnych lub ratowników GOPR na całej trasie biegu nieodpowiedniego lub wskazującego na skrajne zmęczenie stanu zdrowia lub samopoczucia uniemożliwiającego kontynuację biegu wskazany zawodnik zobowiązany jest do zakończenia współzawodnictwa i do dalszego postępowania wg wytycznych ratowników;
 • służby medyczne zabezpieczone przez organizatora mają prawo w dowolnym momencie trwania zawodów do ściągnięcia z trasy zawodnika z uwagi na jego stan zdrowia w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie medyczne. W tym przypadku uczestnik musi bezwzględnie podporządkować się decyzji ratowników;
 • kierownicy punktów kontrolnych mają prawo do nie wypuszczenia zawodnika z punktu kontrolnego z uwagi na jego stan zdrowia, agresywne lub nieuzasadnione zachowanie;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach biegowych przy otwartym ruchu drogowym zgodnie  z zasadami Prawo o Ruchu Drogowym o czym zostaną poinformowani przed startem;
 • Na trasie zawodów nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych;
 • Zabrania się na wynoszenie pożywienia, napojów poza strefy bufetu zlokalizowane w punktach odżywczych;
 • Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zakazów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w szczególności: ruchu pojazdów, chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych; zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części; palenia ognisk i wyrobów tytoniowych; biwakowania; zakłócania ciszy;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z podpisanymi umowami;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Zimowy Janosik;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.tourdezboj.com/zimowyjanosik Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;