Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Limity uczestników

 

Trasa Zapisy Pula organizatora Łączny limit
biegi dla dzieci i młodzieży 100 100
10 km – Kierpce Maryny
100 100
20 km – Zawiany Pyzdra
280 20 300
45+ km – Bedzies Kwicoł
280 20 300
50 + km – Spacer Murgrabiego
by Bachledka Ski & Sun
380 20 400

 

ZASADY REJESTRACJI:
Rejestrację otwieramy:
50 + km Spacer Murgrabiego by Bachledka Ski & Sun – 10.09.2019 godz: 20:00;
45 + Bedzies Kwicoł – 11.09.2019 godz: 20:00;

20 km Zawiany Pyzdra – 12.09.2019 godz: 20:00;
10 km – Kierpce Maryny – 13.09.2019 godz: 20:00;
Biegi dla dzieci – 16.09.2019 godz: 20:00;

Zakończenie rejestracji 31.12.2019r. lub z chwilą wyczerpania limitów.

Od dnia rejestracji uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej,