Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Limity uczestników

Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:

  • ZIMOWY JANOSIK 10 km KIERPCE MARYNY  – 200 uczestników;
  • ZIMOWY JANOSIK 20 km ZAWIANY PYZDRA  – 400 uczestników;
  • ZIMOWY JANOSIK 30  km BEDZIES KWICOŁ – 300 uczestników;
  • ZIMOWY JANOSIK 50  km SPACER MURGRABIEGO by Bachledka Ski&Sun – 400 uczestników (380 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
  • biegi dla dzieci i młodzieży – 100 uczestników na wszystkie biegi;

Zakończenie rejestracji 20.01.2023 r. lub z chwilą wyczerpania limitów;

Od dnia rejestracji uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej;

Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji o uiszczeniu opłaty startowej na liście startowej zamieszczonej na stronie zawodów;

O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;