Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

TrasaWeekend Otwarcia
10 – 12.11.2023r.
Cena Regularna

obowiązuje od dn. 13.11.2023 r
do dn. 31.01.2024r.

Cena dla Spóźnialskich

obowiązuje od dnia 01.02.2024r oraz w Biurze Zawodów

Tołhaj 40 km350 zł375 zł400 zł
TrasaDni Otwarcia
29.11 – 03.12.2023r.
Cena Regularna obowiązuje od dn. 04.12.2023 r do dn. 31.01.2024r.Cena dla Spóźnialskich obowiązuje od dnia 01.02.2024r oraz w Biurze Zawodów
Tołhaj 27 km250 zł275 zł300 zł

W opłatę startową wliczona jest opłata charytatywna w wysokości 15 zł;
Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy:

51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

Tytuł wpłaty: II ZBT 2024 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR

IBAN: PL 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

 • W przypadku rezygnacji uczestnika z zawodów system zwrotu opłaty startowej został opisany w punkcie: reklamacje i zwrot opłaty startowej;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 18.02.2024 r. po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł na konto:
  51 8805 0009 0047 9314 2000 0060
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury (od listopada 2023 do lutego 2024. W marcu 2024 tylko do dnia 02.03.2024)  – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

System rabatów i zniżek obowiązujących w cyklu Tour de Zbój w sezonie 2024

W cyklu Tour de Zbój 2024 będą obowiązywać 3 taryfy opłat:

 • dni otwarcia;
 • cena regularna;
 • cena dla spóźnialskich.

Rabaty są naliczane od ceny regularnej.

Opłata startowa w roku 2024  zawiera wszystkie koszty związane ze startem uczestnika na danym dystansie i w danym biegu wraz z opłatą charytatywną, która w roku 2024 wynosi 15 zł.

Podium OPEN Kobiet  i Mężczyzn zdobyte w roku 2023:

 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn – darmowy start w roku 2024 – możliwość obrony pierwszego miejsca wywalczonego w roku 2023;
 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 – 75% rabatu na tym samym dystansie w roku 2024;
 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 – 50% rabatu na tym samym dystansie w roku 2024;

Klub Zasłużonego Zbója: obejmuje wszystkie starty zawodnika w naszych zawodach z cyklu Tour de Zbój starty / progi uprawniające do zniżki:

 • 25 start;
 • 50 start;
 • 75 start;
 • 100 start;

Czyli każdy zawodnik, który startował w historii 24 razy (i następne 49,74,99) kolejny udział w  zawodach z cyklu Tour de Zbój – czyli 25 start (oraz 50, 75,100) odbywa na podstawie wniesionej Opłaty Charytatywnej na konto:

51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

Tytuł wpłaty: OCH II ZBT 2024 + imię i nazwisko;

Pakiet drużynowy:

Drużyna musi posiadać tą samą nazwę dla wszystkich członków zespołu oraz zarejestrować się i opłacić start w ciągu 7 dni od momentu rejestracji:

 • mała drużyna od 5 do 10 uczestników – rabat 5% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • średnia drużyna od 11 do 20 uczestników – rabat 10% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • duża drużyna / pakiet korporacyjny od 21 uczestników – indywidualnie do negocjacji – kontakt mailowy: slawek@tourdezboj.com

 Pakiet rodzinny

Rodzina to min. 3 blisko spokrewnione osoby, czyli Babcia, Dziadek, Mama, Tata, Córka, Syn oraz Wnuk. Obowiązuje Rabat 15% od  kwoty końcowej –  zsumowanej przez opłaty startowe poszczególnych członków rodziny.

Rabaty się nie sumują, co oznacza że można jednocześnie skorzystać tylko z jednego. Nie ma możliwości przekazania rabatu innej osobie, na inny bieg, czy kolejny rok.

Osoby, które skorzystają z systemu rabatów i zniżek dokonują opłaty tylko w formie tradycyjnej przelewem na konto:

51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

Tytuł wpłaty: OS II ZBT 2024 + imię i nazwisko;