Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

REGULAMIN II  EDYCJI ZAWODÓW ZIMOWY BOJKO TRAIL 2024
Ustrzyki Górne 02.03.2024r

 

1. CEL IMPREZY

 • Promocja walorów turystycznych Bieszczad;
 • Promocja Bieszczadzkiego Parku Narodowego;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku;
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich Babiniec – Czarna i Przyjaciele w Czarnej Górnej pielęgnującej tradycje Bojków;


2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;
KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

3. PARTNERZY
:

 • Bieszczadzki Park Narodowy;
 • GOPR Grupa Bieszczadzka;
 • Zajazd Pod Caryńską – Ustrzyki Górne;
 • Koło Gospodyń Wiejskich Babiniec – Czarna i Przyjaciele;
 • AdRunaLine – Parter Techniczny;


4. TERMIN I MIEJSCE:

02.03.2024r. Sobota;

Baza zawodów: Zajazd Pod Caryńską – Ustrzyki Górne;


5. TRASY:

W ramach II edycji zawodów Zimowy Bojko Trail 2024 rozegrane zostaną następujące biegi:

Tołhaj 40 km – trasa biegu przedstawia się następująco:

Start: Ustrzyki Górne Centrum – niebieskim szlakiem w stronę Wielkiej Rawki do parkingu przy punkcie informacyjno – kasowym Rzeczyca (pokonanie w/w odcinku szlaku w ciągu drogi publicznej droga nr 897 odbędzie się w asyście funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i  Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych) – następnie w ciągu niebieskiego szlaku w stronę Wielkiej Rawki by na na skrzyżowaniu szlaków pod szczytem skręcić w prawo na szlak żółty prowadzący bezpośrednio na szczyt Wielkiej Rawki. Po osiągnięciu szczytu zawodnicy kierują się nadal szlakiem żółtym do Małej Rawki, by dalej zielonym szlakiem przez Dział do rozejścia się szlaków obok schronu turystycznego. Ze skrzyżowania szlaków skręcają w prawo i podążają szlakiem koloru żółtego w stronę przełęczy Wyżnej.  Po osiągnięciu przełęczy Wyżnej kierują się nadal żółtym szlakiem w stronę schronu turystycznego na połoninie Wetlińskiej skąd Głównym Szlakiem Beskidzkim koloru czerwonego kierują się w stronę parkingu w Brzegach Górnych. Po osiągnięciu Brzegów Górnych podążają dalej czerwonym szlakiem GSB przez:  Kruhly Wierch – Połonina Caryńska – aż do osiągnięcia Parkingu w Ustrzykach Górnych. Następnie kierują się wzdłuż GSB przez parking w Ustrzykach – Terebowiec – Szeroki Wierch – Tarniczka – przełęcz pod Tarnicą. Z przełęczy pokonują odcinek na szczyt Tarnicy tam i z powrotem w ciągu żółtego szlaku. Po powrocie na przełęcz zbiegają w dół – niebieskim szlakiem do Wołosatego na parking wewnętrzny BdPN by osiągnąć metę zawodów – łącznie ok 40 km trasy.

Tołhaj 27 km – trasa biegu przedstawia się następująco:

Start: Ustrzyki Górne Centrum – niebieskim szlakiem w stronę Wielkiej Rawki do parkingu przy punkcie informacyjno – kasowym Rzeczyca (pokonanie w/w odcinku szlaku w ciągu drogi publicznej droga nr 897 odbędzie się w asyście funkcjonariuszy Wydziału Prewencji i  Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych) – następnie w ciągu niebieskiego szlaku w stronę Wielkiej Rawki by na na skrzyżowaniu szlaków pod szczytem skręcić w prawo na szlak żółty prowadzący bezpośrednio na szczyt Wielkiej Rawki. Po osiągnięciu szczytu zawodnicy kierują się nadal szlakiem żółtym do Małej Rawki, by dalej zielonym szlakiem przez Dział do rozejścia się szlaków obok schronu turystycznego. Ze skrzyżowania szlaków skręcają w prawo i podążają szlakiem koloru żółtego w stronę przełęczy Wyżnej.  Po osiągnięciu przełęczy Wyżnej kierują się nadal żółtym szlakiem w stronę schronu turystycznego na połoninie Wetlińskiej skąd Głównym Szlakiem Beskidzkim koloru czerwonego kierują się w stronę parkingu w Brzegach Górnych. Po osiągnięciu Brzegów Górnych podążają dalej czerwonym szlakiem GSB przez:  Kruhly Wierch – Połonina Caryńska – aż do osiągnięcia mety w Ustrzykach Górnych.

 

W sytuacji wystąpienia należytych warunków pogodowych i stabilnej pokrywy śnieżnej biegi zostaną rozegrany na całej długości trasy. W sytuacji dopuszczalnych warunków pogodowych Organizator w bezpośrednim kontakcie z Kierownikiem Zabezpieczenia Ratowniczego GOPR może wydać komunikat o skróceniu tras (przy wykorzystaniu istniejących szlaków turystycznych: koloru zielonego z Małej Rawki przez Bacówkę pod Małą Rawką – przełęcz Wyżniańską – Połonina Caryńska), lub też całkowitym odwołaniu zawodów w sytuacji wystąpienia braku pokrywy śnieżnej lub przy panujących ekstremalnie niekorzystnych warunków pogodowych w trakcie rozgrywania zawodów, adekwatnych do panujących warunków śnieżnych oraz pogodowych. Organizator wspólnie z Kierownikiem Zabezpieczenia Ratowniczego GOPR mają prawo do skrócenia lub zamknięcia trasy w każdym momencie trwania zawodów – kierując się bezpieczeństwem uczestników.

Warunkiem bezwzględnym rozegrania zawodów jest wystąpienie optymalnej pokrywy śnieżnej na połoninach, która gwarantuje, że rozegranie zawodów nie wpływa niekorzystnie na stan ochrony przyrody, bowiem zawodnicy poruszając się po pokrywie śnieżnej nie niszczą gleby i nie powodują zwiększania erozji szlaków.


6. PROGRAM ZAWODÓW:

01.03.2024r. PIĄTEK:

 • godz. 15:00 podanie końcowego komunikatu w porozumieniu z Kierownikiem Zabezpieczenia Ratowniczego GOPR o wyborze przebiegu tras w zależności od panujących warunków pogodowych na całym przebiegu trasy;
 • godz. 17:00 otwarcie biura zawodów (Zajazd Pod Caryńską – Ustrzyki Górne), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • biuro zawodów wydaje pakiety startowe w piątek do godz.: 23:00;

02.03.2024r. SOBOTA:

 • godz. 06:00 start wspólny zawodników Parking Ustrzyki Górne – Zimowy Bojko Trail 40 km oraz 27 km Tołhaj;
 • godz. 16:00 zamknięcie mety Zimowy Bojko Trail 27 km Tołhaj – Ustrzyki Górne;
 • godz. 16:00 zamknięcie mety Zimowy Bojko Trail 40 km Tołhaj – Wołosate;
 • godz. 17:00 oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród (Ustrzyki Górne);


7. KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

 • e-mail: biuro@tourdezboj.com
 • oraz numerem telefonu: 507 053 657 – Sławomir Konopka;


8. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Zawodnicy startują indywidualnie;
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 01.03.2024r. ukończy 21 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Biuro zawodów: Zajazd Pod Caryńską –  Ustrzyki Górne;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • GOPR Bieszczady będzie mógł w każdym czasie trwania zawodów wycofać zawodnika z dalszego udziału w zawodach z ważnych przyczyn, w takim przypadku zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania poleceń ratowników GOPR Bieszczady;
 • Wszyscy zawodnicy w pierwszej kolejności zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia;
 • Trasa zawodów nie będzie w żaden sposób odśnieżana bądź przygotowywana – organizator w dzień przed zawodami siłami własnymi może dokonać przetarcia szlaków – jeśli będzie taka potrzeba i wskazania od Kierownika Zabezpieczenia Ratowniczego GOPR Bieszczady;
 • Służby medyczne zabezpieczone przez Organizatora oraz GOPR Bieszczady mają prawo w dowolnym momencie trwania zawodów do ściągnięcia z trasy zawodnika z uwagi na jego stan zdrowia psychofizycznego w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie medyczno – ratownicze. W takim przypadku uczestnik musi bezwzględnie podporządkować się decyzji służb ratowniczych GOPR Bieszczady;
 • kierownicy punktów kontrolnych mają prawo do nie wypuszczenia zawodnika z punktu kontrolnego z uwagi na jego stan zdrowia, agresywne lub nieuzasadnione zachowanie;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach biegowych przy otwartym ruchu drogowym zgodnie  z zasadami Prawo o Ruchu Drogowym o czym zostaną poinformowani przed startem;
 • Na trasie zawodów nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych;
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz Lasów Państwowych obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;
 • Wszystkich biegaczy obowiązuje: Regulamin Zwiedzania BdPN:https://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=478&Itemid=172
 • Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zakazów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w szczególności: ruchu pojazdów, chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych; zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części; palenia ognisk i wyrobów tytoniowych; biwakowania; zakłócania ciszy;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Zabrania się na wynoszenie pożywienia, napojów poza strefy bufetu zlokalizowane w punktach odżywczych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z podpisanymi umowami;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Zimowy Bojko Trail;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.tourdezboj.com/zimowybojkotrail Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;


9. ZGŁOSZENIA i ZAPISY:

 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • Zimowy Bojko Trail 40 km / 27 km Tołhaj – 400 osób;
 • Zakończenie rejestracji 29.02.2024r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Od dnia rejestracji uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej;
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji o uiszczeniu opłaty startowej na liście startowej zamieszczonej na stronie zawodów;
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;


10. OPŁATA STARTOWA:

 II Zimowy Bojko Trail 2024

TrasaWeekend Otwarcia
10 – 12.11.2023r.
Cena Regularna

obowiązuje od dn. 13.11.2023 r
do dn. 31.01.2024r.

Cena dla Spóźnialskich

obowiązuje od dnia 01.02.2024r oraz w Biurze Zawodów

Tołhaj 40 km350 zł375 zł400 zł
TrasaDni Otwarcia
29.11 – 03.12.2023r.
Cena Regularna obowiązuje od dn. 04.12.2023 r do dn. 31.01.2024r.Cena dla Spóźnialskich obowiązuje od dnia 01.02.2024r oraz w Biurze Zawodów
Tołhaj 27 km250 zł275 zł300 zł

W opłatę startową wliczona jest opłata charytatywna w wysokości 15 zł;
Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy:

51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

Tytuł wpłaty: II ZBT 2024 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR

IBAN: PL 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

 • W przypadku rezygnacji uczestnika z zawodów system zwrotu opłaty startowej został opisany w punkcie: reklamacje i zwrot opłaty startowej;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 18.02.2024 r. po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł na konto:
  51 8805 0009 0047 9314 2000 0060
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury (od listopada 2023 do lutego 2024. W marcu 2024 tylko do dnia 02.03.2024)  – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;


System rabatów i zniżek obowiązujących w cyklu Tour de Zbój w sezonie 2024

W cyklu Tour de Zbój 2024 będą obowiązywać 3 taryfy opłat:

 • dni otwarcia;
 • cena regularna;
 • cena dla spóźnialskich.

Rabaty są naliczane od ceny regularnej.

Opłata startowa w roku 2024  zawiera wszystkie koszty związane ze startem uczestnika na danym dystansie i w danym biegu wraz z opłatą charytatywną, która w roku 2024 wynosi 15 zł.

Podium OPEN Kobiet  i Mężczyzn zdobyte w roku 2023:

 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn – darmowy start w roku 2024 – możliwość obrony pierwszego miejsca wywalczonego w roku 2023;
 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 – 75% rabatu na tym samym dystansie w roku 2024;
 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 – 50% rabatu na tym samym dystansie w roku 2024;

Klub Zasłużonego Zbója: obejmuje wszystkie starty zawodnika w naszych zawodach z cyklu Tour de Zbój starty / progi uprawniające do zniżki:

 • 25 start;
 • 50 start;
 • 75 start;
 • 100 start;

Czyli każdy zawodnik, który startował w historii 24 razy (i następne 49,74,99) kolejny udział w  zawodach z cyklu Tour de Zbój – czyli 25 start (oraz 50, 75,100) odbywa na podstawie wniesionej Opłaty Charytatywnej na konto:

51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

Tytuł wpłaty: OCH II ZBT 2024 + imię i nazwisko;

Pakiet drużynowy:

Drużyna musi posiadać tą samą nazwę dla wszystkich członków zespołu oraz zarejestrować się i opłacić start w ciągu 7 dni od momentu rejestracji:

 • mała drużyna od 5 do 10 uczestników – rabat 5% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • średnia drużyna od 11 do 20 uczestników – rabat 10% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • duża drużyna / pakiet korporacyjny od 21 uczestników – indywidualnie do negocjacji – kontakt mailowy: slawek@tourdezboj.com

 Pakiet rodzinny

Rodzina to min. 3 blisko spokrewnione osoby, czyli Babcia, Dziadek, Mama, Tata, Córka, Syn oraz Wnuk. Obowiązuje Rabat 15% od  kwoty końcowej –  zsumowanej przez opłaty startowe poszczególnych członków rodziny.

Rabaty się nie sumują, co oznacza że można jednocześnie skorzystać tylko z jednego. Nie ma możliwości przekazania rabatu innej osobie, na inny bieg, czy kolejny rok.

Osoby, które skorzystają z systemu rabatów i zniżek dokonują opłaty tylko w formie tradycyjnej przelewem na konto:

51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

Tytuł wpłaty: OS II ZBT 2024 + imię i nazwisko;


11. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

Wyposażenie zawodników: dostosowane do panujących warunków pogodowych ale każdy zawodnik zostanie zobligowany do posiadania następującego wyposażenia: (Ostateczne wyposażenie uczestników zostanie podane w komunikacie przedstartowym w dn. 01.03.2024. Sprawdzenie wyposażenia nastąpi bezpośrednio przed startem przy wejściu w strefę startową jak również może zostać sprawdzone w dowolnym momencie trwania zawodów). Zawodnicy, którzy nie będą posiadać całego wymaganego wyposażenia obowiązkowego nie zostaną dopuszczeni do startu!!!)

 • Nadajnik / lokalizator GPS przypisany imiennie dla każdego uczestnika – zabezpieczony przez organizatora (organizator zabezpieczy również sędziego, który przez cały czas wydarzenia będzie odpowiedzialny za nadzór i monitoring zawodników na trasie. Do dyspozycji będzie miał wykaz nr telefonów do każdego uczestnika), który będzie wyposażony w możliwość wysłania sygnału SOS;
 • Numer startowy z wykazem numerów alarmowych:
  • Numer alarmowy do GOPR 985 lub + 48 601 100 300;
  • Numer do pomiaru czasu – zgłaszanie rezygnacji z biegu;
  • Numer do organizatora + 48 507 053 657;
 • Kurtka z kapturem wiatroodporna i wodoszczelna o parametrach powyżej 10 000 mm H2);
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • Raczki;
 • Grube rękawice oraz czapka;
 • Chusta wielofunkcyjna;
 • Gogle narciarskie lub okulary;
 • Długie spodnie;
 • Stuptuty;
 • Termos z ciepłym płynem w ilości min 250 ml;
 • Naładowany telefon z wgraną mapą trasy oraz numerami alarmowymi do służb organizatora / ratowniczych;
 • Wgrana aplikacja Ratunek;
 • Każdy zawodnik zostanie ubezpieczony polisą NNW oraz KL (PZU S.A.);
 • Plecak mieszczący całość wyposażenia obowiązkowego;
 • Folia NRC – 2 szt;
 • Bandaż – 1 szt;
 • Gwizdek;
 • Kubek lub pojemnik na płyny;


12. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach opłaty startowej otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • Zwrotny Nadajnik / lokalizator GPS przypisany imiennie dla każdego uczestnika – zabezpieczony przez organizatora (organizator zabezpieczy również sędziego, który przez cały czas wydarzenia będzie odpowiedzialny za nadzór i monitoring zawodników na trasie. Do dyspozycji będzie miał wykaz nr telefonów do każdego uczestnika);
 • Bezzwrotny Numer startowy z wykazem numerów alarmowych:
  • Numer alarmowy do GOPR 985 lub + 48 601 100 300;
  • Numer do pomiaru czasu – zgłaszanie rezygnacji z biegu + 48 517 732 199
  • Numer do organizatora + 48 507 053 657;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • Pamiątkowy gadżet marki AdRunaLine dedykowany specjalnie na II edycję Zimowego Bojko Trail;
 • bezpłatny transport z mety w Wołosatem do Ustrzyk Górnych po zawodach dla uczestników dystansu 40 km;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • profesjonalną obsługę foto – wideo z przebiegu zawodów;
 • Trasa biegu 40 km / 27 km Tołhaj nie będzie oznakowana. W miejscach skrzyżowania szlaków stać będą sędziowie kierunkowi;
 • słodycze, owoce, ciepłe napoje, wodę, napoje izotoniczne, napój typu coca-colę serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal imienny;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • ubezpieczenie na czas trwania zawodów;
 • depozyt na mecie zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

Organizator osobom, które zarejestrują się po dniu 31.01.2024r. nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać by je zapewnić, ale z powodu wcześniejszego zamówienia wykonania poszczególnych świadczeń może zaistnieć sytuacja dosłania brakujących pozycji na koszt uczestnika);


13. KLASYFIKACJE:

Na dystansach Zimowy Bojko Trail 40 km oraz 27 km Tołhaj Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
 • K 20 / M 20 Kobiet / Mężczyzn (21 – 29 lat roczniki 2003 – 1995);
 • K 30 / M 30 Kobiet / Mężczyzn (30 – 39 lat roczniki 1994 – 1985);
 • K 40 / M 40 Kobiet / Mężczyzn (40 – 49 lat roczniki 1984 – 1975);
 • K 50 / M 50 Kobiet / Mężczyzn (50 – 59 lat roczniki 1974 – 1965);
 • K 60 / M 60 Kobiet / Mężczyzn (od 60 lat rocznik 1964 i starsi);

Przy zaliczaniu do kategorii wiekowej przyjmujemy tylko rok kalendarzowy urodzenia zawodnika

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka;
 • 2 miejsce: statuetka;
 • 3 miejsce: statuetka;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.


14. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczyherbatawoda
cola
izo
owocesłodycze
przekąski
lekka ciepła zupa
PK Przełęcz Wyżna 13 kmXXXX____
PK Ustrzyki Górne 27 kmXXXXX


15. LIMITY CZASOWE:

Zimowy Bojko Trail 40 km Tołhaj:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START

Parking Ustrzyki Górne

06:0000 km
PK Ustrzyki Górne12:006 h27 km
META

Wołosate plac naprzeciwko parkingu płatnego BdPN

16:0010 h40 km

Organizator ustala limit czasowy w PK Ustrzyki Górne – 27 km 06:00 godz od startu – godz: 12:00. Wszyscy zawodnicy z dystansu Tołhaj 40 km, którzy dotrą na Punkt Kontrolny po godz: 12:00 nie będą wypuszczani na dalszą część trasy – zostaną sklasyfikowani na dystansie Tołhaj 27 km;

    

Zimowy Bojko Trail 27 km Tołhaj:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START

Parking Ustrzyki Górne

06:0000 km
META

Ustrzyki Górne

14:008 h27 km


16. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z GOPR oraz sędziami i wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych.

Trasa zawodów przebiega całkowicie przez tereny BdPN i nie będzie w żaden sposób oznaczona, a jedynie na skrzyżowaniach szlaków stać będą sędziowie, którzy będą kontrolować czas pobytu zawodników na terenie BdPN oraz wskazywać poprawny kierunek biegu w następujących miejscach:

 • Skrzyżowanie szlaków niebieskiego i żółtego pod Wielką Rawką – 1 sędzia;
 • Szczyt Wielkiej Rawki – 1 sędzia;
 • ostry skręt szlaku żółtego na Wielkiej Rawce – 1 sędzia;
 • skrzyżowanie szlaków żółtego i zielonego na Małej Rawce – 1 sędzia;
 • Zejście z Działu w stronę Przełęczy Wyżnej – 1 sędzia;
 • Parking na Przełęczy Wyżnej – Punkt Kontrolny – 1 sędzia;
 • Schron na Połoninie Wetlińskiej – 1sędzia;
 • Brzegi Górne – 2 sędziów;
 • Połonina Caryńska w miejscu łączenia się szlaku zielonego z czerwonym GSB – 3 sędziów (na początku wejścia na połoninę, w miejscu odbicia szlaku zielonego w stronę Koliby na przełęczy Przysłup Caryński i na końcu połoniny);
 • Ustrzyki parking – 2 sędziów;
 • Przełęcz pod Tarnicą – 2 sędziów;
 • Szczyt Tarnicy – 1 sędzia;
 • zejście z niebieskiego szlaku w Wołosatym punkt informacyjno – kasowy – 1 sędzia;


17. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW

 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Jeżeli zawodnicy rezygnują z udziału w zawodach w trakcie trwania biegu z powodów nie zdrowotnych (kontuzja, uraz doznany w trakcie biegu, etc.) to samodzielnie dochodzą do wyznaczonych Punktów Kontrolnych (lub innych miejsc podanych przez Organizatora w komunikacie przedstartowym w wyniku zmiany przebiegu trasy zawodów) skąd Organizator zabezpieczy transport do biura zawodów w Ustrzykach Górnych:
  • Przełęcz Wyżna 13 km;
  • Brzegi Górne 18 km;
  • Ustrzyki Górne 27 km;
  • Wołosate – meta 40 km;
 • Organizator zapewnia darmowy transport uczestników wyłącznie z PK Przełęcz Wyżna, PK Brzegi Górne, oraz z mety w Wołosatem;
 • Osoby rezygnujące na trasie muszą się liczyć z dłuższym czasem oczekiwania na zwiezienie z trasy (rzędu 1 godz i więcej);


18. REKLAMACJE I ZWROT OPŁATY STARTOWEJ

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być kierowane pod adres e-mail Fundacji (biuro@tourdezboj.com) bądź na adres Fundacji podany w § 2.
 2. Fundacja jest zobowiązana odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni roboczych.
 3. Zwrot jest możliwy w sytuacjach losowych i niezależnych od uczestnika. Zwrot będzie dokonany w wysokości 70 % wpłaconej kwoty jedynie na podstawie zgłoszenia dokonanego drogą mailową na adres: biuro@tourdezboj.com najpóźniej w terminie do 45 dni przed datą zawodów.
 4. W celu realizacji zwrotu zawodnik przesyła maila z danymi:
  – wysokość wniesionej opłaty startowej;
  – nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu 70% wysokości opłaty startowej;
 5. W terminie mniejszym niż 45 dni kalendarzowych do daty startu organizator nie zwraca opłaty startowej.


19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Wydarzenie odbędzie się tylko i wyłącznie pod warunkiem udziału min 300 osób zapisanych i opłaconych na co najmniej 30 dni przed startem. W sytuacji gdy zawody nie odbędą się z powodu niskiej frekwencji uczestników organizator zwróci 100 % wpłaconej Opłaty startowej uczestnikom;
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zakazów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w szczególności: ruchu pojazdów, chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych; zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części; palenia ognisk i wyrobów tytoniowych; biwakowania; zakłócania ciszy;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych (pojemniki na śmieci znajdować się będą na każdym punkcie kontrolnym i w tych miejscach jest możliwe pozostawienie śmieci). Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z podpisanymi umowami;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Maksymalne czasowe wykorzystanie trasy będzie wynosić ok 10 godz. tj pomiędzy godz: 06:00 – 16:00 i nie wpłynie w znaczący sposób na utrudnienie ruchu turystycznego w tym rejonie BdPN;
 • Na końcu stawki z parkingu zaraz za ostatnim uczestnikiem biegu wyruszy zespół zamykający zawody – 2 Osoby;
 • kolejne 2 osoby będą poruszać się po trasie zawodów na samym końcu z zadaniem sprawdzania i ewentualnego sprzątania wszystkich śmieci z trasy niezależnie czy to po naszych uczestnikach czy też przez innych turystów;
 • Wszyscy zawodnicy przed startem zostaną poinformowani oraz zapoznani z regulaminem udostępniania Parku oraz o zasadach przebywania na terenie BdPN;
 • poruszanie się zawodników na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego nie wpłynie negatywnie na stan przyrody;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Zimowy Janosik;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.tourdezboj.com/zimowybojkotrail Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;


20. ZMIANY W REGULAMINIE

 • Od dn. 29.11.2023 utworzyno dodatkowy dystans: Zimowy Bojko Trail 27 km Tołhaj. Tabela opłat startowych obejmuje:
  • Dni otwarcia: 29.11 – 03.12.2023r;
  • Cena regularna: 04.12 – 31.01.2024;
  • Cena dla Spóźnialskich obowiązuje od dnia 01.02.2024r oraz w Biurze Zawodów;
 • Zmian dokonano w pkt: 5 / 6 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15;