Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Wspieramy

Podczas III edycji Zimowego Roztocza wspierać będziemy Agatkę!

Agatka urodziła się w 32 tyg. ciąży z wodogłowiem wrodzonym, z zespołem wad genetycznych: dysmorfia twarzy, oligodaktylią stóp, z podejrzeniem zespołu Craine-Heise. Na chwilę obecną 6-cio letnia Agatka uczęszcza do przedszkola Samorządowego w Bodaczowie, gdzie ma opiekuna wspomagającego. Uczęszcza także do  Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” na zajęcia wczesnego wspomagania: zajęcia z neurologopedą, psychologiem, pedagogiem oraz na rehabilitantem. Agatka jest pod opieką wielu specjalistów: endokrynolog, neurolog, chirurg, audiolog, (ponieważ ma niedosłuch), okulista, gastrolog.

Agatka na dzień dzisiejszy rozwija się na poziomie średnim. Środki zebrane podczas III edycji zawodów w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na dostosowanie pokoju do potrzeb Agatki a w późniejszym czasie na operację jej główki (ma  zniekształcone kości czaszki oraz niezrośnięte szwy czaszkowe).
Agatka jest dla rodziców wspaniałą, mądrą dziewczynką, pełną energii i chęci poznawania świata, którzy nie starają się jej w niczym nie ograniczać i pomagać jak najwięcej. Więc jeśli możesz pomóc to prosimy w imieniu rodziców o udzielenie im pomocy poprzez udział w naszej imprezie.