Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

Opłata za udział w zawodach Zimowe Roztocze Ultra pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 11.01.2020r. i wynosi:

Termin I – do 31.10.2019 r. Termin II – do 30.11.2019 r. Termin III – do 21.12.2019 r.
140 zł 160 zł 180 zł

 

Opłata za udział w zawodach Połówka Chrząszcza pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 11.01.2020r. i wynosi:

Termin I – do 31.10.2019 r. Termin II – do 30.11.2019 r. Termin III – do 21.12.2019 r.
80 zł 100 zł 120 zł

 

Opłata za udział w zawodach Dycha Chrząszcza pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 11.01.2020r. i wynosi:

Termin I – do 31.10.2019 r. Termin II – do 30.11.2019 r. Termin III – do 21.12.2019 r.
60 zł 80 zł 100 zł

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:
Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512

33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: ZR 2020 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty charytatywnej w wysokości 10 zł (mile widziane wyższe wpłaty!!!) na na wsparcie mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Miasta i Gminy Szczebrzeszyn.

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:
Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512

33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090
Tytuł wpłaty: ZR 2020 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultraroztocze.pl

  • W przypadku rezygnacji Uczestnika do 30.11.2019r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
  • Po terminie 01.12.2019r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 21.12.2019r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
  • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.