Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

 Opłata za udział w zawodach Zimowe Roztocze Ultra pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 08.01.2022r. i wynosi:

 

Termin I – do 31.10.2021 r. Termin II – do 30.11.2021 r. Termin III – do 19.12.2021 r.
160 zł 180 zł 200 zł

 

Opłata za udział w zawodach Połówka Chrząszcza pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 08.01.2022r. i wynosi:

Termin I – do 31.10.2021 r. Termin II – do 30.11.2021 r. Termin III – do 19.12.2021 r.
110 zł 120 zł 140 zł

 

Opłata za udział w zawodach Dycha Chrząszcza pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 08.01.2022r. i wynosi:

Termin I – do 31.10.2021 r. Termin II – do 30.11.2021 r. Termin III – do 19.12.2021 r.
90 zł 100 zł 120 zł

Opłata za udział w zawodach ZR-30km pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 09.01.2021r. i wynosi:

Termin III – do 21.12.2020 r.
160 zł

 

Zawodnicy, którzy w roku 2020/2021 uiścili opłatę administracyjną w wysokości 30 zł wpłacają kwotę pomniejszoną o wartość tej wpłaty.
Zawodnicy, którzy w roku 2020/2021 dokonali pełnej wpłaty są zwolnieni z opłaty startowej.

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł (bardzo mile widziane wpłaty wyższe!!!) na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Gminy Szczebrzeszyn;

Dzieci zwolnione są z opłaty charytatywnej.

Opłaty należy uiszczać przelewem na konta bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy: 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: ZR2022 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy: 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

Tytuł wpłaty: ZR2022 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 19.12.2021r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
  • Po terminie 19.12.2021r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 19.12.2021r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł;
  • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;