Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Roztocze 10 km oraz NW

  • Długość: ok. 10 km;
  • Przewyższenia: + 150 m, – 15m;
  • Liczba punktów odżywczych: 1
Mapa trasy i profil:

Opis trasy:

Startujecie i kończycie bieg w tym samym miejscu, czyli do zaliczenia macie 10-kilometrową pętlę, poprowadzoną po malowniczych okolicach Krasnobrodu. Ścieżek spacerowych jest tu co niemiara, więc trzymajcie się naszych oznaczeń, żeby z tej dychy nie zrobiło się dajmy na to 12 kilometrów.

Zdecydowana większość trasy wiedzie przez zalesiony teren. Cztery kilometr po starcie przekroczycie granicę Rezerwatu Święty Roch, gdzie zaliczycie kilkusetmetrową pętelkę typu góra-dół z umiejscowionym na niej jedynym punktem kontrolno-spożywczym. Jak już zatankujecie paliwo pobiegniecie w kierunku Krasnobrodu. Tu okrążycie zalew, przebiegniecie przez mostek i z uśmiechem na twarzy przekroczycie linię mety.

Wyposażenie obowiązkowe:
  • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu lub bukłaka);
  • włączony i naładowany telefon;
  • folia NRC;
  • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunikacie na odprawie on – line;
  • bezzwrotny numer startowy otrzymany w pakiecie startowym (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
  • chip zwrotny służący do elektronicznego pomiaru czasu – otrzymany w pakiecie startowym;

Wyposażenie obowiązkowe sprawdzane jest przed wejściem w strefę startu bezpośrednio przed startem!. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja. Ostateczne wyposażenie startowe podane zostanie w osobnym komunikacie przedstartowym.

LIMITY CZASOWE:
PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
Start Stadion MGKS IGROS Krasnobród13:000 godz.0 km
Meta Stadion MGKS IGROS Krasnobród16:003 godz.10 km

 

PUNKTY ŻYWIENIOWE:

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze

Punkt kontrolny/ odżywczyWODA IZOCOLAOWOCESŁODYCZELEKKI CIEPŁY POSIŁEKDystans
PK ŚWIĘTY ROCHXXXX___62 km
44 km
30 km
20 km
10 km
METAX_________X