Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 02-04.10.2020r. i wynosi:

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

Trasa Termin I – do 31.12.2019 r. Termin II – do 31.03.2020 r. Termin III – do 25.09.2020 r.
120 km 225 zł 250 zł 300 zł
90 km 200 zł 225 zł 275 zł
60 km 175 zł 200 zł 250 zł
30 km 130 zł 150 zł 180 zł
20 km 120 zł
10 km oraz NW 60 zł 80 zł 100 zł
120 km MTB 225 zł 250 zł 300 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości 10,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Miasta I Gminy Krasnobród;

W dniu startu nie będzie możliwości uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów!!!

 

Rodzaje pakietów:

Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną UltraRoztocze 2020.

Pakiet MEDIUM + 30 zł zawiera : STANDARD  + rękawki UltraRoztocze 2020.

Pakiet PREMIUM + 80 zł zawiera : STANDARD + koszulka UltraRoztocze 2020.

Pakiet PREMIUM PLUS + 100 zł zawiera : STANDARD + MEDIUM + PREMIUM

Rodzaje i opis dostępnych pakietów startowych: https://tourdezboj.com/ultraroztocze/pakiety-startowe/

 


Opłaty należy uiszczać przelewem na konto bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

OPŁATA ZA BIEG

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: UR2020 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

 

OPŁATA CHARYTATYWNA:

(minimum 10 zł, będziemy się cieszyć ogromnie z każdej większej wpłaty)

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: UR2020 + imię i nazwisko;

 


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultraroztocze.pl

  • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 31.08.2020r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego.
  • Po terminie 01.09.2020r. organizator nie zwraca opłat startowych.
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby po dokonaniu opłaty administracyjnej w wysokości 20.00 zł , jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
  • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.