Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

Trasa Termin I – do 31.12.2021 r. Termin II – do 28.02.2022 r. Termin III – do 31.03.2022 r.
120 km 255 zł 285 zł 350 zł
90 km 220 zł 250 zł 300 zł
60 km 200 zł 220 zł 275 zł
30 km 165 zł 185 zł 220 zł
20 km 135 zł 165 zł 195 zł
10 km oraz NW 85 zł 100 zł 120 zł
120 km MTB 165 zł 185 zł 220 zł
Biegi dla dzieci
30zł 30zł 30zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Roztocza;

Dzieci i młodzież zwolnione są z opłaty charytatywnej.


Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: UR2022 + Imię i nazwisko, dystans oraz kod wygenerowany z systemu rejestracyjnego;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

Tytuł wpłaty: UR2022 + Imię i nazwisko, dystans oraz kod wygenerowany z systemu rejestracyjnego;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

  • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
  • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemii, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
  • Uczestnik ma 14 dni od daty zapisu na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej,
  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.03.2022r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
  • Po terminie 31.03.2022r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 31.03.2022r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł;
  • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;