Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

REGULAMIN VIII EDYCJA ZAWODÓW ULTRAROZTOCZE KRASNOBRÓD 2024

 

1. CEL IMPREZY

 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Roztocza;
 • Promocja walorów Roztocza;
 • Promocja Roztoczańskiego Parku Narodowego;
 • Promocja Nadleśnictwa Zwierzyniec;
 • Promocja Nadleśnictwa Józefów;
 • Promocja Miasta i Gminy Krasnobród;
 • Promocja Miasta i Gminy Zwierzyniec;
 • Promocja Miasta i Gminy Józefów;
 • Promocja Gminy Susiec;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

        

2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000 518 401
NIP: 734 352 77 10
REGON: 123 213 396

     

3. PARTNERZY:

 • Miasto i Gmina Krasnobród,
 • Miasto i Gmina Zwierzyniec,
 • Miasto i Gmina Józefów,
 • Gmina Susiec,
 • Nadleśnictwo Zwierzyniec,
 • Nadleśnictwo Józefów,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie;
 • AdRunaLine – Parter Techniczny;
 • PGE Dystrybucja S.A.;
 • B & B Hotel Tomaszów Lubelski;
 • Auto-Complex Nowy Sącz Wielogłowy;
 • Biegam bo lubię;
 • Pagaj – Kajakiem przez Roztocze;
 • Wydawnictwo Quand;
 • Trimex;

 

4. TERMIN I MIEJSCE:

18.05.2024r. Sobota
Baza Zawodów: Stadion MGKS IGROS w Krasnobrodzie ul. Wczasowa 10;

       

5. TRASY:

W ramach VIII edycji zawodów Ultraroztocze 2024 rozegrane zostaną następujące biegi / zawody:

 • Ultraroztocze 62 km: Józefów – Krasnobród;
 • Maraton Roztocze 44 km: Oseredek – Krasnobród;
 • Roztoczańska Trzydziestka 30 km: Susiec – Krasnobród;
 • Półmaraton Roztocze 20 km: Majdan Sopocki – Krasnobród;
 • Roztoczańska Dycha 10 km + 10 km NW: Krasnobród – Krasnobród;
 • W ramach biegów dla dzieci i młodzieży zostaną rozegrane następujące konkurencje:
  ○ dystans ok 100m – dziewczynki/chłopcy, 0-3 lat (roczniki 2021 – 2024);
  ○ dystans ok 200m – dziewczynki/chłopcy, 4-6 lat (roczniki 2018 – 2020);
  ○ dystans ok 400m – dziewczynki/chłopcy, 7-9 lat (roczniki 2015 – 2017);
  ○ dystans ok 500m – dziewczynki/chłopcy, 10-12 lat (roczniki 2012 – 2014);
  ○ dystans ok 800m – dziewczynki/chłopcy, 13-15 lat (roczniki 2009 – 2011);

Uwaga!:

Młodzież, która ukończyła 16 lat (czyli roczniki 2008 – 2007) może startować w biegu na dystansie Roztoczańska Dycha 10 km oraz 10 km NW tylko i wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność rodziców / opiekunów prawnych potwierdzoną złożonym w biurze zawodów pisemnie oświadczeniu;

 

6. PROGRAM ZAWODÓW:

17.05.2024 r. PIĄTEK:

 • godz. 17:00 – otwarcie Biura Zawodów – Stadion MGKS IGROS Krasnobród, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów. W biurze zawodów nie sprawdzamy wyposażenia obowiązkowego!!!
 • godz. 20:00 – dobrowolna odprawa on – line uczestników;
 • Biuro Zawodów wydaje pakiety startowe na bieg Ultraroztocze 62 km TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 17.05.2024 r. do godz.: 22:00;
 • Godz. 22:00 zamknięcie Biura Zawodów;

18.05.2023r. SOBOTA:

 • godz. 05:00 – wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu Ultraroztocze 62 km na miejsce startu – Józefów Kamieniołom. Wyjazd z parkingu obok Stadionu Krasnobród;
 • godz. 06:00 – Start Uczestników biegu Ultraroztocze 62 km  – Józefów Kamieniołom;
 • godz. 06:30 – otwarcie Biura Zawodów Stadion MGKS IGROS Krasnobród, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów;
 • godz. 07:00 – wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu Maraton Roztocze 44 km na miejsce startu – Oseredek Polana. Wyjazd z parkingu obok Stadionu Krasnobród;
 • godz. 08:00 – Start Uczestników  Maraton Roztocze 44 km Oseredek Polana;
 • godz. 09:00 – wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu Roztoczańska 30 km na miejsce startu – Amfiteatr Susiec – Park im. Sylwestra Chęcińskiego. Wyjazd z parkingu obok Stadionu Krasnobród;
 • godz. 10:00 – Start Uczestników biegu Roztoczańska 30 km – Amfiteatr Susiec – Park im. Sylwestra Chęcińskiego;
 • godz. 11:00 – wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu Półmaraton Roztocze 22 km na miejsce startu – Majdan Sopocki. Wyjazd z parkingu obok Stadionu Krasnobród;
 • godz. 12:00 – Start Uczestników biegu Półmaraton Roztocze 22 km – Majdan Sopocki;
 • godz. 13:00 – Start Uczestników biegu Roztoczańska Dycha 10 km oraz 10 km Nordic Walking – Stadion MGKS IGROS Krasnobród;
 • godz. 13:00 – otwarcie bufetu;
 • godz. 14:00 – rozpoczęcie imprezy regionalnej;
 • godz. 16:00 – zamknięcie mety biegu Roztoczańska Dycha 10 km oraz 10 km Nordic Walking (limit 3 godz);
 • godz: 16:00 – Biegi dla dzieci i młodzieży;
 • godz. 18:00 – zamknięcie mety biegu Półmaraton Roztocze 20 km (limit 6 godz);
 • godz. 18:00 – zamknięcie mety biegu Roztoczańska Trzydziestka 30 km (limit 8 godz);
 • godz. 18:00 – zamknięcie mety biegu Maraton Roztocze 44 km (limit 10 godz);
 • godz. 18:00 – zamknięcie mety zawodów Ultraroztocze 62 km (limit 12 godz);
 • godz. 18:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród – Stadion MGKS IGROS Krasnobród;

*UWAGA – Program minutowy może ulec zmianie, o czym organizator zobowiązuje się poinformować uczestników drogą mailową oraz poprzez osobny komunikat zamieszczony na stronie i w social mediach.

          

7. KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

         

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów na dystansach 20/30/44/62 km może być osoba, która najpóźniej w dniu 18.05.2024r. ukończy 18 lat.
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu, osobiście podpisują oświadczenie, że startują w nim na własną odpowiedzialność i nie występują przeciwwskazania lekarskie uniemożliwiające udział w długodystansowym biegu.
 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy.
 • Każdy z Zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym.
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminu zawodów, regulaminu odwiedzania Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz przepisów w nim obowiązujących.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności Zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu.
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa, a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową.

       

9. ZGŁOSZENIA i ZAPISY:

 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • Ultraroztocze 62 km: Józefów – Krasnobród: 300 uczestników;
  • Maraton Roztocze 44 km: Oseredek – Krasnobród: 300 uczestników;
  • Roztoczańska Trzydziestka 30 km: Susiec –  Krasnobród: 300 uczestników;
  • Półmaraton Roztocze 20 km: Majdan Sopocki –  Krasnobród: 300 uczestników;
  • Roztoczańska Dycha 10 km + 10 km NW: Krasnobród – Krasnobród: 300 uczestników;
  • Biegi dla dzieci i młodzieży: 200 uczestników;
 • Od dnia rejestracji uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej;
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji o uiszczeniu opłaty startowej na liście startowej zamieszczonej na stronie zawodów;
 • Zakończenie rejestracji 17.05.2024r. lub z chwilą wyczerpania limitów.
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 31.03.2024r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;

              

10. OPŁATA STARTOWA:

TrasaDni Otwarcia
obowiązuje od 06-10.12.2023
Cena Regularna
obowiązuje od 11.12.2023 do dn. 31.03.2024r
Cena dla Spóźnialskich
obowiązuje od 01.04.2024r oraz w Biurze Zawodów
Roztoczańska Dycha
10 km oraz 10 km NW
100 zł125 zł150 zł
Półmaraton Roztocze 20 km150 zł175 zł200 zł
Roztoczańska Trzydziestka 30 km175 zł200 zł225 zł
Maraton Roztocze 44 km200 zł225 zł250 zł
Ultraroztocze 62 km 225 zł250 zł300 zł
Biegi dla dzieci50 zł

 

 • W opłatę startową wliczona jest opłata charytatywna w wysokości 15 zł!
 • Od opłat startowych dzieci nie pobiera się opłaty charytatywnej;


Opłata za bieg:

Opłata za bieg uiszczana jest za pomocą szybkich płatności lub przelewem tradycyjnym na konto:

Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: VIII UR2024 + Imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

 • W przypadku rezygnacji uczestnika z zawodów system zwrotu opłaty startowej został opisany w punkcie: reklamacje i zwrot opłaty startowej;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 30.04.2024 r. po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł na konto:
  30 8805 0009 0047 9314 2000 0050;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! (od grudnia 2023 do kwietnia 2024. W maju 2024 tylko do dnia 20.05.2024) – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

System rabatów i zniżek obowiązujących w cyklu Tour de Zbój w sezonie 2024

W cyklu Tour de Zbój 2024 będą obowiązywać 3 taryfy opłat:

 • dni otwarcia;
 • cena regularna;
 • cena dla spóźnialskich.

Rabaty są naliczane od ceny regularnej.

Opłata startowa w roku 2024  zawiera wszystkie koszty związane ze startem uczestnika na danym dystansie i w danym biegu wraz z opłatą charytatywną, która w roku 2024 wynosi 15 zł.

Podium OPEN Kobiet  i Mężczyzn zdobyte w roku 2023:

 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn – darmowy start w roku 2024 – możliwość obrony pierwszego miejsca wywalczonego w roku 2023;
 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 – 75% rabatu na tym samym dystansie w roku 2024;
 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 – 50% rabatu na tym samym dystansie w roku 2024;

Klub Zasłużonego Zbója: obejmuje wszystkie starty zawodnika w naszych zawodach z cyklu Tour de Zbój starty / progi uprawniające do zniżki:

 • 25 start;
 • 50 start;
 • 75 start;
 • 100 start;

Czyli każdy zawodnik, który startował w historii 24 razy (i następne 49,74,99) kolejny udział w  zawodach z cyklu Tour de Zbój – czyli 25 start (oraz 50, 75,100) odbywa na podstawie wniesionej Opłaty Charytatywnej w wysokości 15 zł na konto:

30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

Tytuł wpłaty: OCH VIII UR 2024 + imię i nazwisko;

Pakiet drużynowy:

Drużyna musi posiadać tą samą nazwę dla wszystkich członków zespołu oraz zarejestrować się i opłacić start w ciągu 7 dni od momentu rejestracji:

 • mała drużyna od 5 do 10 uczestników – rabat 5% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • średnia drużyna od 11 do 20 uczestników – rabat 10% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • duża drużyna / pakiet korporacyjny od 21 uczestników – indywidualnie do negocjacji – kontakt mailowy: slawek@tourdezboj.com

 Pakiet rodzinny

Rodzina to min. 3 blisko spokrewnione osoby, czyli Babcia, Dziadek, Mama, Tata, Córka, Syn oraz Wnuk. Obowiązuje Rabat 15% od  kwoty końcowej –  zsumowanej przez opłaty startowe poszczególnych członków rodziny.

Rabaty się nie sumują, co oznacza że można jednocześnie skorzystać tylko z jednego. Nie ma możliwości przekazania rabatu innej osobie, na inny bieg, czy kolejny rok.

Osoby, które skorzystają z systemu rabatów i zniżek dokonują opłaty tylko w formie tradycyjnej przelewem na konto:

30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

Tytuł wpłaty: OS VIII UR 2024 + imię i nazwisko;

 

11. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W trakcie trwania całych zawodów każdy Zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w Biurze Zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

Ultraroztocze 62 km / Maraton Roztocze 44 km / Roztoczańska Trzydziestka 30 km / Półmaraton Roztocze 20 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu lub bukłaka);
 • włączony i naładowany telefon;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunikacie na odprawie on – line;
 • bezzwrotny numer startowy otrzymany w pakiecie startowym (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • chip zwrotny służący do elektronicznego pomiaru czasu – otrzymany w pakiecie startowym;

Roztoczańska Dycha 10 km oraz 10 km NW:

 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu lub bukłaka);
 • włączony i naładowany telefon;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunikacie na odprawie on – line;
 • bezzwrotny numer startowy otrzymany w pakiecie startowym (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • chip zwrotny służący do elektronicznego pomiaru czasu – otrzymany w pakiecie startowym;

Wyposażenie obowiązkowe sprawdzane jest przed wejściem w strefę startu bezpośrednio przed startem!. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja. Ostateczne wyposażenie startowe podane zostanie w osobnym komunikacie przedstartowym.

               

12. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

Każdy zarejestrowany zawodnik na dystansach 10 / 20 / 30 / 44 / 62 km w ramach opłaty startowej otrzyma następujące świadczenia:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • kolekcjonerskie kapcie ultraroztoczańskie;
 • kolekcjonerski pamiątkowy gadżet biegowy AdRunaLine;
 • bezpłatny transport z parkingu obok stadionu MGKS IGROS Krasnobród na miejsce startu zgodnie z godzinami wyjazdów autobusów: 62 / 44 / 30 / 22 km;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowanie trasy;
 • ubezpieczenie na czas trwania zawodów;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • jeden przepak dla uczestników biegu Ultraroztocze 62 km PK Susiec amfiteatr;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • zimny napój wyskokoizotoniczny na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • worek na przepak dla uczestników dystansu 62 km;
 • obsługę techniczną;
 • radość i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody);

Każde zarejestrowane dziecko w ramach opłaty startowej otrzyma następujące świadczenia:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • kolekcjonerski pamiątkowy gadżet biegowy AdRunaLine;
 • oznakowaną trasę;
 • pamiątkowy medal okolicznościowy;
 • puchary dla zwycięzców;
 • ubezpieczenie na czas trwania zawodów;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • radość i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród;

           

13. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja na dystansach 10 km / 20 km / 30 km / 44 km / 62 km będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej oraz w kategoriach wiekowych;

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
 • K 20 / M 20 Kobiet / Mężczyzn (18 – 29 lat roczniki 2006 – 1995);
 • K 30 / M 30 Kobiet / Mężczyzn (30 – 39 lat roczniki 1994 – 1985);
 • K 40 / M 40 Kobiet / Mężczyzn (40 – 49 lat roczniki 1984 – 1975);
 • K 50 / M 50 Kobiet / Mężczyzn (50 – 59 lat roczniki 1974 – 1965);
 • K 60 / M 60 Kobiet / Mężczyzn (od 60 lat rocznik 1964 i starsi);

Przy zaliczaniu do kategorii wiekowej przyjmujemy tylko rok kalendarzowy urodzenia zawodnika

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Roztoczańska Dycha 10 km Nordic Walking klasyfikacja będzie prowadzona tylko w kategorii Open:

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;


Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka lub dyplom;
 • 2 miejsce: statuetka lub dyplom;
 • 3 miejsce: statuetka lub dyplom;

Dyplomy będą wręczane w sytuacji gdy na danym dystansie będzie startować mniej jak 100 uczestników.

Statuetki wręczane będą w sytuacji, gdy na danym dystansie startować będzie więcej jak 100 uczestników.

Roztoczańska Dycha 10 km Nordic Walking:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;

biegi dla dzieci i młodzieży – open chłopcy i dziewczynki:

 • 1 miejsce: statuetka;
 • 2 miejsce: statuetka;
 • 3 miejsce: statuetka;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

               

14. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze

Punkt kontrolny/ odżywczyWODA IZOCOLAOWOCESŁODYCZELEKKI CIEPŁY POSIŁEKDystans
PK SINGLE TRACKXX_________62 km
PK OSEREDEKXXXX___62 km
PK GARGAMEL
piwo na krechę dla każdego zawodnika
XXXX___62 km
44 km
PK SUSIEC AMFITEATRXXXXX62 km
44 km
PK MAJDAN SOPOCKIXXXX___62 km
44 km
30 km
PK PIEKIEŁKOXXXX___62 km
44 km
30 km
20 km
PK ŚWIĘTY ROCHXXXX___62 km
44 km
30 km
20 km
10 km
METAX_________X


PRZEPAKI
:

Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: Ultraroztocze 62 km  tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. Nie dopuszcza się przekazywania depozytu w torbach lub workach prywatnych. Uczestnik zobowiązany jest przy zdawaniu depozytu o podanie nr startowego, który będzie umieszczony na worku depozytowym.

 • Ultraroztocze 62 km: przepak w PK Amfiteatr Susiec;
 • Na pozostałych dystansach nie przewiduje się przepaku!

                

15. LIMITY CZASOWE:

Ultraroztocze 62 km:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
Start Józefów Kamieniołom06:000 godz.0 km
PK Amfiteatr Susiec – Park im. Sylwestra Chęcińskiego12:006 godz.34 km
Meta Stadion MGKS IGROS Krasnobród18:0012 godz.62 km

         

Maraton Roztocze 44 km:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
Start Oseredek Polana08:000 godz.0 km
Meta Stadion MGKS IGROS Krasnobród18:0010 godz.44 km

    

Roztoczańska Trzydziestka 30 km:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
Start Amfiteatr Susiec – Park im. Sylwestra Chęcińskiego10:000 godz.0 km
Meta Stadion MGKS IGROS Krasnobród18:008 godz.30 km

    

Półmaraton Roztocze 20 km:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
Start Majdan Sopocki12:000 godz.0 km
Meta Stadion MGKS IGROS Krasnobród18:006 godz.20 km

   

Roztoczańska Dycha 10 km oraz 10 km Nordic Walking:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
Start Stadion MGKS IGROS Krasnobród13:000 godz.0 km
Meta Stadion MGKS IGROS Krasnobród16:003 godz.10 km

 

16. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami medycznymi, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy.

Trasa zostanie oznaczona w sposób jednoznaczny przy użyciu specjalnie przygotowanych taśm z logo imprezy. Poprawny kierunek biegu wskazywać będą strzałki kierunkowe zamocowane na elementach infrastruktury drogowej, tyczkach wbijanych w grunt lub przymocowane do drzew. Na odcinkach asfaltowych narysowane będą strzałki kierunkowe (przy użyciu ekologicznego, zanikającego sprayu) wskazujące poprawny kierunek biegu;

          

17. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW

Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania udziału w zawodach z przyczyny kontuzji lub urazu zawodnik musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora dzwoniąc na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej!

 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych.
 • Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z następujących miejsc:
  • PK Single Track;
  • PK Oseredek Polana;
  • PK Gargamel;
  • PK Susiec Amfiteatr;
  • PK Majdan Sopocki;
  • PK Piekiełko;
  • PK Św. Roch;

          

18. REKLAMACJE I ZWROT OPŁATY STARTOWEJ

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być kierowane pod adres e-mail Fundacji (biuro@tourdezboj.com) bądź na adres Fundacji podany w § 2.
 2. Fundacja jest zobowiązana odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni roboczych.
 3. Zwrot jest możliwy w sytuacjach losowych i niezależnych od uczestnika. Zwrot będzie dokonany w wysokości 70 % wpłaconej kwoty jedynie na podstawie zgłoszenia dokonanego drogą mailową na adres: biuro@tourdezboj.com najpóźniej w terminie do 45 dni przed datą zawodów.
 4. W celu realizacji zwrotu zawodnik przesyła maila z danymi:
 • wysokość wniesionej opłaty startowej;
 • nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu 70% wysokości opłaty startowej;
 1. W terminie mniejszym niż 45 dni kalendarzowych do daty startu organizator nie zwraca opłaty startowej.

     

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Wydarzenie odbędzie się tylko i wyłącznie pod warunkiem udziału min 500 osób zapisanych i opłaconych na co najmniej 30 dni przed startem. W sytuacji gdy zawody nie odbędą się z powodu niskiej frekwencji uczestników organizator zwróci 100 % wpłaconej Opłaty startowej uczestnikom;
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Trasa zawodów nie będzie w żaden sposób odśnieżana bądź przygotowywana;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W razie stwierdzenia przez ratowników medycznych obecnych na wybranych punktach kontrolnych lub ratowników medycznych na całej trasie biegu nieodpowiedniego lub wskazującego na skrajne zmęczenie stanu zdrowia lub samopoczucia uniemożliwiającego kontynuację biegu wskazany zawodnik zobowiązany jest do zakończenia współzawodnictwa i do dalszego postępowania wg wytycznych ratowników;
 • służby medyczne zabezpieczone przez organizatora mają prawo w dowolnym momencie trwania zawodów do ściągnięcia z trasy zawodnika z uwagi na jego stan zdrowia w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie medyczne. W tym przypadku uczestnik musi bezwzględnie podporządkować się decyzji ratowników;
 • kierownicy punktów kontrolnych mają prawo do nie wypuszczenia zawodnika z punktu kontrolnego z uwagi na jego stan zdrowia, agresywne lub nieuzasadnione zachowanie;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach biegowych przy otwartym ruchu drogowym zgodnie  z zasadami Prawo o Ruchu Drogowym o czym zostaną poinformowani przed startem;
 • Na trasie zawodów nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych;
 • Zabrania się na wynoszenie pożywienia, napojów poza strefy bufetu zlokalizowane w punktach odżywczych;
 • Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zakazów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w szczególności: ruchu pojazdów, chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych; zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części; palenia ognisk i wyrobów tytoniowych; biwakowania; zakłócania ciszy;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Rezerwatów Przyrody znajdujących się na trasie biegu;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych (pojemniki na śmieci znajdować się będą na każdym punkcie kontrolnym i w tych miejscach jest możliwe pozostawienie śmieci). Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni fakturą za sprzątanie w wysokości 500 zł netto;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Ultraroztocze;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.tourdezboj/ultraroztocze.com Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;

            

20. ZMIANY W REGULAMINIE