Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Roztocza;
 • Promocja walorów Roztocza;
 • Promocja Roztoczańskiego Parku Narodowego;
 • Promocja Nadleśnictwa Zwierzyniec;
 • Promocja Nadleśnictwa Józefów;
 • Promocja Miasta i Gminy Zwierzyniec;
 • Promocja Miasta i Gminy Józefów;
 • Promocja Gminy Susiec;
 • Promocja Miasta i Gminy Krasnobród;
 • Promocja Gminy Tereszpol;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Roztoczański Park Narodowy,
 • Nadleśnictwo Zwierzyniec,
 • Nadleśnictwo Józefów,
 • Miasto i Gmina Krasnobród,
 • Miasto i Gmina Zwierzyniec,
 • Miasto i Gmina Józefów,
 • Gmina Susiec,
 • Gmina Tereszpol;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie;
 • PGE Dystrybucja S.A.;
 • IBIS Styles Tomaszów Lubelski;
 • Auto-Complex Nowy Sącz, Wielogłowy;
 • Biegam bo lubię;
 • Lurbel;
 • Pagaj;
 • Quand;
 • Trimex;
 • Zagroda Guciów;
3. TERMIN I MIEJSCE:

13 – 15.05.2022r. Piątek – Niedziela
Baza Zawodów: Rynek – Józefów

4. TRASY:

W ramach zawodów Ultraroztocze 2022 rozegrane zostaną następujące biegi / zawody:

 • ULTRAROZTOCZE 120 km –  Start Józefów, meta Józefów;
 • ULTRAROZTOCZE 90 km –  Start Susiec, meta Józefów;
 • ULTRAROZTOCZE 60 km –  Start Krasnobród, meta Józefów;
 • ULTRAROZTOCZE 30 km – Start Zwierzyniec, meta Józefów;
 • ULTRAROZTOCZE 10 km – Start Hamernia, meta Józefów;
 • ULTRAROZTOCZE 10 km Nordic Walking – Hamernia, meta Józefów;
 • ULTRAROZTOCZE MTB 120 km – Start Józefów, meta Józefów;
 • W ramach biegów dla dzieci i młodzieży zostaną rozegrane następujące konkurencje:

  • dystans ok 100m – dziewczynki/chłopcy, 0-3 lat (roczniki 2019-2022)
  • dystans ok 200m – dziewczynki/chłopcy, 4-6 lat (roczniki 2016-2018)
  • dystans ok 400m – dziewczynki/chłopcy, 7-9 lat (roczniki 2013-2015)
  • dystans ok 500m – dziewczynki/chłopcy, 10-12 lat (roczniki 2010-2012)
  • dystans ok 800m – dziewczynki/chłopcy, 13-15 lat (roczniki 2007-2009)
5. PROGRAM ZAWODÓW:

13.05.2022 r. PIĄTEK:

 • godz. 16:00 – otwarcie Biura Zawodów (Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów. W biurze zawodów nie sprawdzamy wyposażenia obowiązkowego!!!
 • godz. 20:00 – odprawa uczestników biegu Ultraroztocze 120 km oraz Ultraroztocze 90 km;
 • Biuro Zawodów wydaje pakiety startowe na bieg Ultraroztocze 120 km oraz Ultraroztocze 90 km TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 13.05.2022 r. do godz.: 22:00;

14.05.2022r. SOBOTA:

 • godz. 04:00 – Start uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 120 km – Rynek w Józefowie;
 • godz. 05:00 – wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 90 km na miejsce startu – Susiec, wyjazd spod Rynku w Józefowie;
 • godz. 06:00 – otwarcie Biura Zawodów (Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów;
 • godz. 06:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 90 km  – Susiec – Amfiteatr ul. Kolejowa;
 • godz. 07:00 – wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 60 km na miejsce startu – Krasnobród Zalew; wyjazd spod Rynku w Józefowie;
 • godz. 07:00 – Start Uczestników  ULTRAROZTOCZE MTB 120  km – Rynek w Józefowie;
 • godz. 08:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 60 km – Krasnobród Zalew ;
 • godz. 09:00 – wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 30 km na miejsce startu – Zwierzyniec Park Zwierzyńczyk; wyjazd spod Rynku w Józefowie;
 • godz. 10:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 30 km – Zwierzyniec Park Zwierzyńczyk;
 • godz. 10:30 – Wyjazd autokarów z Uczestnikami Biegu ULTRAROZTOCZE 10 km na miejsce startu – Hamernia;
 • godz. 11:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 10 km oraz NORDIC WALKING – Hamernia;
 • godz. 13:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 10 km oraz Nordic Walking (limit 2 godz) – Hamernia – Józefów
 • godz: 13:00 – Start BIEGÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • godz. 13:00 – otwarcie bufetu;
 • godz. 14:00 – rozpoczęcie imprezy regionalnej;
 • godz. 16:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 30 km (limit 6 godz) –  Zwierzyniec – Józefów
 • godz. 20:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 60 km (limit 12 godz) – Krasnobród – Józefów;
 • godz. 24:00 – zamknięcie mety zawodów ULTRAROZTOCZE MTB 120 km (limit 15 godz) – Józefów – Józefów;

15.05.2022r. NIEDZIELA

 • godz. 02:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 90km (limit 20 godz) – Susiec – Józefów;
 • godz. 06:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 120 km (limit 26 godz) – Józefów – Józefów;
 • godz. 12:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród – Rynek w Józefowie

*UWAGA – Program minutowy może ulec zmianie, o czym organizator zobowiązuje się poinformować uczestników drogą mailową oraz poprzez osobny komunikat zamieszczony na stronie i w social mediach.

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 14.05.2022r. ukończy 18 lat.
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu, osobiście podpisują oświadczenie, że startują w nim na własną odpowiedzialność i nie występują przeciwwskazania lekarskie uniemożliwiające udział w długodystansowym biegu.
 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy.
 • Każdy z Zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym.
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminu zawodów, regulaminu odwiedzania Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz przepisów w nim obowiązujących.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności Zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu.
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa, a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową.
8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY:
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • ULTRAROZTOCZE 120 km – 300 uczestników (270 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 90 km –200 uczestników (170 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 60 km – 500 uczestników (470 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 30 km – 500 uczestników (470 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 10 km oraz NW – 300 uczestników (270 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE MTB 120 km – 250 uczestników (220 z zapisów + 30 pula Organizatora);

 

Dalsze postanowienia:

 • Zakończenie rejestracji 31.03.2022r. lub z chwilą wyczerpania limitów.
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 31.03.2022r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
 • Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ich przeprowadzeniem oraz w celach marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;
9. WPISOWE:

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

Trasa Termin I – do 31.12.2021 r. Termin II – do 28.02.2022 r. Termin III – do 31.03.2022 r.
120 km 255 zł 285 zł 350 zł
90 km 220 zł 250 zł 300 zł
60 km 200 zł 220 zł 275 zł
30 km 165 zł 185 zł 220 zł
10 km oraz NW 85 zł 100 zł 120 zł
120 km MTB 165 zł 185 zł 220 zł
Biegi dla dzieci
30zł 30zł 30zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Roztocza;

Dzieci i młodzież zwolnione są z opłaty charytatywnej.


Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: UR2022 + Imię i nazwisko, dystans oraz kod wygenerowany z systemu rejestracyjnego;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

Tytuł wpłaty: UR2022 + Imię i nazwisko, dystans oraz kod wygenerowany z systemu rejestracyjnego;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemii, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
 • Uczestnik ma 14 dni od daty zapisu na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej,
 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.03.2022r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 31.03.2022r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 31.03.2022r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;
10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W trakcie trwania całych zawodów każdy Zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w Biurze Zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

ULTRAROZTOCZE 120 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!!!);
 • włączony i naładowany telefon;
 • latarka czołówka wraz z kompletem zapasowych baterii;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym, włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunkacie przedstartowym na 2 dni przed startem;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • chip
 • gotówka w wysokości 20 zł ;

ULTRAROZTOCZE 90 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!!!);
 • włączony i naładowany telefon;
 • latarka czołówka;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunkacie przedstartowym na 2 dni przed startem;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • chip
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 60 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!!!);
 • włączony i naładowany telefon;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunkacie przedstartowym na 2 dni przed startem;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • chip
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 30 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!!!);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunikacie przedstartowym na 2 dni przed startem;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • chip
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 10 km oraz Nordic Walking:

 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • chip

 

ULTRAROZTOCZE 120 km MTB:

 • plecak mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!!!);
 • włączony i naładowany telefon;
 • kask rowerowy z atestem;
 • zapasowa dętka – min 1 szt – zalecane jest posiadanie 2 dętek;
 • sprawna pompka rowerowa;
 • niezbędne narzędzia do drobnych napraw usterek;
 • sprawne światło przednie koloru białego, oraz tylne koloru czerwonego
 • latarka czołówka;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunkacie przedstartowym na 2 dni przed startem;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu naramie roweru, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • mapa trasy zawodów – znajdziesz ją w pakiecie startowym otrzymanym w biurze zawodów;
 • chip
 • gotówka w wysokości 20 zł ;

Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja. Ostateczne wyposażenie startowe podane zostanie w osobnym komunikacie przedstartowym.

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet;
 • wyjątkowy, oryginalny i niepowtarzalny pas Finiszera dla wszystkich zawodników Trasy Ultraroztocze 120 km, którzy ukończą zawody w limicie czasu i pomyślnie zdadzą Próbę Roztoczańską!
 • transport z bazy zawodów na miejsce startu;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowanie trasy;
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów;
 • mapa trasy zawodów;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, żele, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • jeden przepak dla uczestników biegów ULTRAROZTOCZE 120km w miejscowości Józefów;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • zimny napój wyskokoizotoniczny na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy imienny medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • worek na depozyt;
 • worek na przepak dla uczestników dystansu 120 km;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu).

 

12. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat);
  • Dinozaur Kobiet / Mężczyzn (60+lat);

W ramach biegów dla dzieci i młodzieży:

 • dystans ok 100m – dziewczynki/chłopcy, 0-3 lat (roczniki 2019-2022)
 • dystans ok 200m – dziewczynki/chłopcy, 4-6 lat (roczniki 2016-2018)
 • dystans ok 400m – dziewczynki/chłopcy, 7-9 lat (roczniki 2013-2015)
 • dystans ok 500m – dziewczynki/chłopcy, 10-12 lat (roczniki 2010-2012)
 • dystans ok 800m – dziewczynki/chłopcy, 13-15 lat (roczniki 2007-2009)

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem nagrodzenia Zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 100 uczestników na danym dystansie. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

Nagrody dla zwycięzców:

Open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

Klasyfikcja marszu Nordic – Walking:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;

Nagrody dla zwycięzców:

Open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 4 miejsce: puchar;
 • 5 miejsce: puchar;
 • 6 miejsce: puchar;

 

ULTRAROZTOCZE 120 km MTB:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;

Nagrody dla zwycięzców:

Open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 4 miejsce: puchar;
 • 5 miejsce: puchar;
 • 6 miejsce: puchar;

 

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

 

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze

Punkt kontrolny/ odżywczy

WODA/ IZOTONIK

COLA

OWOCE

SŁODYCZE

ŻEL

LEKKI CIEPŁY POSIŁEK

Konkurencja

SUSIEC TAK TAK TAK TAK NIE NIE

120 km, MTB

KRASNOBRÓD TAK TAK TAK TAK NIE TAK

120/90/MTB km

ZWIERZYNIEC TAK TAK TAK TAK NIE TAK

120/90/60/MTB km

GALERIA GÓRECKO TAK TAK TAK TAK TAK TAK

120/90/60/30/MTB km

META TAK NIE NIE NIE NIE TAK

WSZYSCY UCZESTNICY

Dodatkowo Organizator w sytuacji wystąpienia wysokich temperatur w dniu zawodów zorganizuje dodatkowe punkty z samą wodą mniej więcej w połowie każdego odcinka pomiędzy punktami kontrolnymi na zasadzie samoobsługi, tj dostarczy pojemniki z wodą w okolicy przekraczania dróg asfaltowych, które zabezpieczone będą przez strażaków OSP.

PRZEPAKI:

Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: ULTRAROZTOCZE 120km  tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. Nie dopuszcza się przekazywania depozytu w torbach lub workach prywatnych. Uczestnik zobowiązany jest przy zdawaniu depozytu o podanie nr startowego, który będzie umieszczony na worku depozytowym.

 • ULTRAROZTOCZE 120 km: przepak w KRASNOBRODZIE,
 • Na pozostałych dystansach NIE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPAKU!
LIMITY CZASOWE:

ULTRAROZTOCZE 120 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START JÓZEFÓW 04:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY SUSIEC 10:00 6 godz. 30 km
PUNKT KONTROLNY KRASNOBRÓD 17:00 13 godz. 60 km
PUNKT KONTROLNY ZWIERZYNIEC 24:00 20 godz. 90 km
META JÓZEFÓW 06:00 26 godz. 120 km


ULTRAROZTOCZE 90 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START SUSIEC 06:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY KRASNOBRÓD 12:00 6 godz. 30 km
PUNKT KONTROLNY ZWIERZYNIEC 19:00 13 godz. 60 km
META JÓZEFÓW 02:00 20 godz. 90 km


ULTRAROZTOCZE 60 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START KRASNOBRÓD 08:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY ZWIERZYNIEC 14:00 6 godz. 30 km
META JÓZEFÓW 20:00 12 godz. 60 km


ULTRAROZTOCZE 30 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START ZWIERZYNIEC 10:00 0 godz. 0 km
META JÓZEFÓW 16:00 6 godz. 30 km

 

ULTRAROZTOCZE 10 km ORAZ NORDIC WALKING:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START HAMERNIA 11:00 0 godz. 0 km
META JÓZEFÓW 13:00 2 godz. 10 km

 

ULTRAROZTOCZE 120 km MTB:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START JÓZEFÓW 07:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY SUSIEC 12:00 5 godz. 30 km
PUNKT KONTROLNY KRASNOBRÓD 16:30 6,5 godz. 60 km
PUNKT KONTROLNY ZWIERZYNIEC 20:00 13 godz. 90 km
META JÓZEFÓW 24:00 15 godz. 120 km

 

14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami medycznymi, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

 

15. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania udziału w zawodach z przyczyny kontuzji lub urazu zawodnik musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora dzwoniąc na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej!
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych.
 • Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z następujących miejsc:;;
  • Susiec;
  • Krasnobród
  • Zwierzyniec
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 • Wydarzenie odbędzie się tylko i wyłącznie pod warunkiem udziału min 300 osób zapisanych i opłaconych na co najmniej 60 dni przed startem;
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkie spory zgłaszane są maksymalnie do 30 minut po zamknięciu dystansu. Spory rozpatruje Sędzia główny, który po zapoznaniu się z wniesionym protestem ma prawo prosić strony sporu o udostępnienie śladu trasy przebytej przez sporne osoby w celu wyjaśnienia złożonej skargi. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i wiążąca;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.
 • zawodnicy z trasy UR 120 MTB startują wspólnie z jednego sektora z linii startu;
 • w zawodach UR 120 MTB obowiązuje zakaz startu na rowerach wspomaganych elektrycznie;
 • Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery górskie w dobrym stanie technicznym – w przypadku stwierdzenia przez Sędziego Głównego złego stanu technicznego roweru zawodnik nie może wziąć udziału w zawodach. Poprzez zły stan techniczny rozumie się: brak sprawnych hamulców; brak kompletnego oświetlenia, brak sprawnego dzwonka, popękana lub skorodowana rama, zużyte opony;
 • Zawodnik będący na trasie obowaiązany jest do noszenia kasku na głowie przez cały czas;
 • Zawodnik dystansu rowerowego zobowiązany jest do bezpiecznego wyprzedzania zawodników biegnących na tej samej trasie. Poprzez biezpieczne wyprzedzenie rozumie się: zwolnienie w odległości min 15 m przed wyprzedzanym zawodnikiem, ostrzeżenie biegacza dzwonkiem lub sygnałem głosowym, przekazanie biegaczowi z której strony będzie go wyprzedzał – poprzez udzielenie komendy np: „lewa wolna”, „prawa wolna”
 • Linia startu otwarta jest przez 15 min od startu – czas dla zawodników spóźnionych liczony jest od momentu strzału startera;
 • Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik;
 • Podczas przekraczania dróg publicznych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo oraz zbliżające się pojazdy i stosować się do wskazań osób funkcyjnych;
 • Zawody odbywają się przy otwartym ruchu drogowym dlatego wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Rezerwatów Przyrody znajdujących się na trasie biegu;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów ULTRAROZTOCZE MTB 120 km zostali poinformowani, że na trasie zawodów znajdują się odcinki, których nie są w stanie pokonać na rowerze i koniecznym będzie przeniesienie roweru;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Ultraroztocze;
 • Trasy zawodów przebiegają przez tereny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie regulaminu zwiedzania Parku;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.ultraroztocze.pl Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;