Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów UR

1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Roztocza – podczas IV edycji będzie to kilka rodzin z terenu miasta i gminy Krasnobród;
 • Promocja walorów Roztocza;
 • Promocja Roztoczańskiego Parku Narodowego;
 • Promocja Nadleśnictwa Zwierzyniec;
 • Promocja Nadleśnictwa Józefów;
 • Promocja Miasta i Gminy Zwierzyniec;
 • Promocja Miasta i Gminy Józefów;
 • Promocja Gminy Susiec;
 • Promocja Miasta i Gminy Krasnobród;
 • Promocja Gminy Tereszpol;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Roztoczański Park Narodowy,
 • Nadleśnictwo Zwierzyniec,
 • Nadleśnictwo Józefów,
 • Miasto i Gmina Krasnobród,
 • Miasto i Gmina Zwierzyniec,
 • Miasto i Gmina Józefów,
 • Gmina Susiec,
 • Gmina Tereszpol;

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

02 – 04.10.2020r. Piątek – Niedziela
Baza Zawodów: Stadion Sportowy – Krasnobród;

4. TRASY:

W ramach zawodów Ultraroztocze 2020 rozegrane zostaną następujące biegi / zawody:

 • ULTRAROZTOCZE 120 km –  Start Krasnobród, meta Krasnobród;
 • ULTRAROZTOCZE 90 km –  Start Zwierzyniec, meta Krasnobród;
 • ULTRAROZTOCZE 60 km –  Start Józefów, meta Krasnobród;
 • ULTRAROZTOCZE 30 km – Start Susiec, meta Krasnobród;
 • ULTRAROZTOCZE 20 km – Start Majdan Sopocki, meta Krasnobród;
 • ULTRAROZTOCZE 10 km – Start Krasnobród, meta Krasnobród;
 • ULTRAROZTOCZE 10 km Nordic Walking – Start Krasnobród, meta Krasnobród;
 • ULTRAROZTOCZE MTB 120 km – Start Krasnobród, meta Krasnobród;
5. PROGRAM ZAWODÓW:

02.10.2020 r. PIĄTEK:

 • godz. 18:00 – otwarcie Biura Zawodów (Stadion Sportowy Krasnobród), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów w Krasnobrodzie.Biuro zawodów zlokalizowane jest na terenie Stadionu Sportowego w Krasnobrodzie. W biurze zawodów nie sprawdzamy wyposażenia obowiązkowego!!!
 • godz. 20:00 – dobrowolna (zalecana) odprawa uczestników biegu Ultraroztocze 120 km oraz Ultraroztocze 90 km;
 • Biuro Zawodów wydaje pakiety startowe na bieg Ultraroztocze 120 km oraz Ultraroztocze 90 km TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 15.05.2020r do godz.: 22:00;

03.10.2020r. SOBOTA:

 • godz. 04:00 – Start uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 120 km Stadion Krasnobród;
 • godz. 05:00 – wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 90 km na miejsce startu – Zwierzyniec, wyjazd parking obok stadionu sportowego Krasnobród;
 • godz. 06:00 – otwarcie Biura Zawodów (Stadion Sportowy Krasnobród), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodówstadion sportowy Krasnobród;
 • godz. 06:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 90 km  – Zwierzyniec;
 • godz. 07:00 – wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 60  km na miejsce startu – Józefów; wyjazd parking obok stadionu sportowego Krasnobród;
 • godz. 07:00 – Start Uczestników  ULTRAROZTOCZE MTB 120  km – Krasnobród;
 • godz. 08:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 60 km – Józefów;
 • godz. 09:00 – wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 30 km na miejsce startu – Susiec; wyjazd parking obok stadionu sportowego Krasnobród;
 • godz. 10:00 – Start Uczestników biegu ULTRAROZTOCZE 30 km – Susiec;
 • godz. 10:30 – wyjazd autokarów z Uczestnikami biegu ULTRAROZTOCZE 20km na miejsce startu – Majdan Sopocki; wyjazd parking obok stadionu sportowego Krasnobród
 • godz. 11:00 – Start Zawodników ULTRAROZTOCZE 10 km oraz NORDIC WALKING – Krasnobród;
 • godz. 12:00 – Start Zawodników ULTRAROZTOCZE 20km – Majdan Sopocki
 • godz. 13:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 10 km oraz Nordic Walking (limit 2 godz) – Krasnobród – Krasnobród
 • godz. 13:00 – otwarcie bufetu;
 • godz. 14:00 – rozpoczęcie imprezy regionalnej;
 • godz. 16:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 30 km (limit 6 godz) – Susiec – Krasnobród;
 • godz. 16:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 20 km (limit 4 godz) – Majdan Sopocki – Krasnobród
 • godz. 20:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 60 km (limit 12 godz) – Józefów – Krasnobród;
 • godz. 24:00 – zamknięcie mety zawodów ULTRAROZTOCZE MTB 120 km (limit 15 godz) – Krasnobród – Krasnobród;

04.10.2020r. NIEDZIELA

 • godz. 02:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 90km (limit 20 godz) – Zwierzyniec – Krasnobród;
 • godz. 06:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAROZTOCZE 120 km (limit 26 godz) – Krasnobród – Krasnobród;
 • godz. 12:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród – Stadion Sportowy Krasnobród;

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 02.10.2020r. ukończy 18 lat.
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu, osobiście podpisują oświadczenie, że startują w nim na własną odpowiedzialność i nie występują przeciwwskazania lekarskie uniemożliwiające udział w długodystansowym biegu.
 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy.
 • Podczas rejestracji każdy Uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego.
 • Każdy z Zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym.
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminu zawodów, regulaminu odwiedzania Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz przepisów w nim obowiązujących.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności Zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu.
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa, a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową.
8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY:
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • ULTRAROZTOCZE 120 km – 250 uczestników (220 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 90 km –250 uczestników (220 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 60 km – 250 uczestników (220 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 30 km – 250 uczestników (220 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 25 km – 250 uczestników (220 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE 10 km oraz NW – 250 uczestników (220 z zapisów + 30 pula Organizatora);
  • ULTRAROZTOCZE MTB 120 km – 250 uczestników (220 z zapisów + 30 pula Organizatora);

 

Dalsze postanowienia:

 • Zakończenie rejestracji 25.09.2020r. lub z chwilą wyczerpania limitów.
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 25.09.2020r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
 • Od dnia rejestracji Uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej.
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji TAK w polu płatność na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów.
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej.
 • Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ich przeprowadzeniem oraz w celach marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;
9. WPISOWE:

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

Trasa Termin I – do 31.12.2019 r. Termin II – do 31.03.2020 r. Termin III – do 25.09.2020 r.
120 km 225 zł 250 zł 300 zł
90 km 200 zł 225 zł 275 zł
60 km 175 zł 200 zł 250 zł
30 km 130 zł 150 zł 180 zł
20 km 120 zł
10 km oraz NW 60 zł 80 zł 100 zł
120 km MTB 225 zł 250 zł 300 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości 10,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Miasta I Gminy Krasnobród;

W dniu startu nie będzie możliwości uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów!!!

 

Rodzaje pakietów:

Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną UltraRoztocze 2020.

Pakiet MEDIUM + 30 zł zawiera : STANDARD  + rękawki UltraRoztocze 2020.

Pakiet PREMIUM + 80 zł zawiera : STANDARD + koszulka UltraRoztocze 2020.

Pakiet PREMIUM PLUS + 100 zł zawiera : STANDARD + MEDIUM + PREMIUM

Rodzaje i opis dostępnych pakietów startowych: https://tourdezboj.com/ultraroztocze/pakiety-startowe/


Opłaty należy uiszczać przelewem na konto bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050
Tytuł wpłaty: UR2020 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 30 8805 0009 0047 9314 2000 0050

 


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych na adres: biuro@ultrajanosik.pl;

Opłata charytatywna:

(minimum 10 zł, będziemy się cieszyć ogromnie z każdej większej wpłaty)

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: UR2020 + imię i nazwisko;

 • W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultrajanosik.pl;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 31.08.2020r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;

 • Po terminie 01.09.2020r. organizator nie zwraca opłat startowych;

 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby po dokonaniu opłaty administracyjnej w wysokości 20.00 zł , jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;

 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;

 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;


10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W trakcie trwania całych zawodów każdy Zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w Biurze Zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

ULTRAROZTOCZE 120 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!!!);
 • włączony i naładowany telefon;
 • latarka czołówka wraz z kompletem zapasowych baterii;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym, włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunkacie przedstartowym na 2 dni przed startem;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • mapa trasy zawodów – znajdziesz ją w pakiecie startowym otrzymanym w biurze zawodów;
 • gotówka w wysokości 20 zł ;

ULTRAROZTOCZE 90 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!!!);
 • włączony i naładowany telefon;
 • latarka czołówka;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunkacie przedstartowym na 2 dni przed startem;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • mapa trasy zawodów – znajdziesz ją w pakiecie startowym otrzymanym w biurze zawodów;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 60 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!!!);
 • włączony i naładowany telefon;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunkacie przedstartowym na 2 dni przed startem;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • mapa trasy zawodów – znajdziesz ją w pakiecie startowym otrzymanym w biurze zawodów;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 30 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!!!);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunkacie przedstartowym na 2 dni przed startem;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • mapa trasy zawodów – znajdziesz ją w pakiecie startowym otrzymanym w biurze zawodów;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 20 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!!!);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunkacie przedstartowym na 2 dni przed startem;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • mapa trasy zawodów – znajdziesz ją w pakiecie startowym otrzymanym w biurze zawodów;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 10 km oraz Nordic Walking:

 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!!!);
 • włączony i naładowany telefon;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunkacie przedstartowym na 2 dni przed startem;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • mapa trasy zawodów – znajdziesz ją w pakiecie startowym otrzymanym w biurze zawodów;
 • gotówka w wysokości 20 zł.

 

ULTRAROZTOCZE 120 km MTB:

 • plecak mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!!!);
 • włączony i naładowany telefon;
 • kask rowerowy z atestem;
 • zapasowa dętka – min 1 szt – zalecane jest posiadanie 2 dętek;
 • sprawna pompka rowerowa;
 • niezbędne narzędzia do drobnych napraw usterek;
 • sprawne światło przednie koloru białego, oraz tylne koloru czerwonego
 • latarka czołówka;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych – zgodne z podanym w komunkacie przedstartowym na 2 dni przed startem;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu naramie roweru, widoczny przez cały czas trwania zawodów, na którym znajdują się nr telefonów alarmowych);
 • mapa trasy zawodów – znajdziesz ją w pakiecie startowym otrzymanym w biurze zawodów;
 • gotówka w wysokości 20 zł ;

Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja. Ostateczne wyposażenie startowe podane zostanie w osobnym komunikacie przedstartowym.

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet – ;
 • wyjątkowy, oryginalny i niepowtarzalny pas Finiszera dla wszystkich zawodników Trasy Ultraroztocze 120 km, którzy ukończą zawody w limicie czasu i pomyślnie zdadzą Próbę Roztoczańską!
 • transport z bazy zawodów na miejsce startu;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowanie trasy;
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodów;
 • mapa trasy zawodów;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, żele, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • jeden przepak dla uczestników biegów ULTRAROZTOCZE 120km w miejscowości Józefów;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • zimny napój wyskokoizotoniczny na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy imienny medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • worek na depozyt;
 • worek na przepak dla uczestników dystansu 120 km;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu).

Osobom, które zarejestrują się po dniu 19.04.2020r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).

 

12. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1985 – 2002);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1971 – 1984);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1970 – 1961);
  • Dinozaur (vel Diament) Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1960 i starsi);

   

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem sklasyfikowania Zawodników w danej kategorii wiekowej jest sklasyfikowanie w niej min. 5 osób. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

 

Nagrody dla zwycięzców:

Open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

 

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

 

Klasyfikcja marszu Nordic – Walking:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;

 

Nagrody dla zwycięzców:

Open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 4 miejsce: puchar;
 • 5 miejsce: puchar;
 • 6 miejsce: puchar;

 

ULTRAROZTOCZE 120 km MTB:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;

 

Nagrody dla zwycięzców:

Open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 4 miejsce: puchar;
 • 5 miejsce: puchar;
 • 6 miejsce: puchar;

 

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

 

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze

Punkt kontrolny/ odżywczy

WODA/ IZOTONIK

COLA

OWOCE

SŁODYCZE

ŻEL

LEKKI CIEPŁY POSIŁEK

Konkurencja

ZWIERZYNIEC TAK TAK TAK TAK NIE NIE

120 km, MTB

JÓZEFÓW TAK TAK TAK TAK NIE TAK

120/90/MTB km

SUSIEC TAK TAK TAK TAK NIE TAK

120/90/60/MTB km

PODRUSÓW TAK TAK TAK TAK TAK NIE

WSZYSCY UCZESTNICY

META TAK NIE NIE NIE NIE TAK

WSZYSCY UCZESTNICY

Dodatkowo Organizator w sytuacji wystąpienia wysokich temperatur w dniu zawodów zorganizuje dodatkowe punkty z samą wodą mniej więcej w połowie każdego odcinka pomiędzy punktami kontrolnymi na zasadzie samoobsługi, tj dostarczy pojemniki z wodą w okolicy przekraczania dróg asfaltowych, które zabezpieczone będą przez strażaków OSP.

PRZEPAKI:

Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: ULTRAROZTOCZE 120km  tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. Nie dopuszcza się przekazywania depozytu w torbach lub workach prywatnych. Uczestnik zobowiązany jest przy zdawaniu depozytu o podanie nr startowego, który będzie umieszczony na worku depozytowym.

 • ULTRAROZTOCZE 120 km: przepak w Józefowie,
 • Na pozostałych dystansach NIE PRZEWIDUJE SIĘ PRZEPAKU!
LIMITY CZASOWE:

ULTRAROZTOCZE 120 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START KRASNOBRÓD 04:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY ZWIERZYNIEC 10:00 6 godz. 30 km
PUNKT KONTROLNY JÓZEFÓW 17:00 13 godz. 60 km
PUNKT KONTROLNY SUSIEC 24:00 20 godz. 90 km
META KRASNOBRÓD 06:00 26 godz. 120 km


ULTRAROZTOCZE 90 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START ZWIERZYNIEC 06:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY JÓZEFÓW 12:00 6 godz. 30 km
PUNKT KONTROLNY SUSIEC 19:00 13 godz. 60 km
META KRASNOBRÓD 02:00 20 godz. 90 km


ULTRAROZTOCZE 60 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START JÓZEFÓW 08:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY SUSIEC 12:00 6 godz. 30 km
META KRASNOBRÓD 20:00 12 godz. 60 km


ULTRAROZTOCZE 30 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START SUSIEC 10:00 0 godz. 0 km
META KRASNOBRÓD 16:00 6 godz. 30 km

 

ULTRAROZTOCZE 20 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START SUSIEC 12:00 0 godz. 0 km
META KRASNOBRÓD 16:00 4 godz. 20 km

 

ULTRAROZTOCZE 10 km ORAZ NORDIC WALKING:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START KRASNOBRÓD 11:00 0 godz. 0 km
META KRASNOBRÓD 13:00 2 godz. 10 km

 

ULTRAROZTOCZE 120 km MTB:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START KRASNOBRÓD 09:00 0 godz. 0 km
PUNKT KONTROLNY ZWIERZYNIEC 12:00 3 godz. 30 km
PUNKT KONTROLNY JÓZEFÓW 16:30 7,5 godz. 60 km
PUNKT KONTROLNY SUSIEC 20:00 11 godz. 90 km
META KRASNOBRÓD 24:00 15 godz. 120 km

 

14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami medycznymi, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

 

15. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania udziału w zawodach z przyczyny kontuzji lub urazu zawodnik musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora dzwoniąc na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej!
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych.
 • Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z następujących miejsc:
  • Zwierzyniec;
  • Józefów;
  • Susiec;
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkie spory zgłaszane są maksymalnie do 30 minut po zamknięciu dystansu. Spory rozpatruje Sędzia główny, który po zapoznaniu się z wniesionym protestem ma prawo prosić strony sporu o udostępnienie śladu trasy przebytej przez sporne osoby w celu wyjaśnienia złożonej skargi. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i wiążąca;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.
 • zawodnicy z trasy UR 120 MTB startują wspólnie z jednego sektora z linii startu;
 • w zawodach UR 120 MTB obowiązuje zakaz startu na rowerach wspomaganych elektrycznie;
 • Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery górskie w dobrym stanie technicznym – w przypadku stwierdzenia przez Sędziego Głównego złego stanu technicznego roweru zawodnik nie może wziąć udziału w zawodach. Poprzez zły stan techniczny rozumie się: brak sprawnych hamulców; brak kompletnego oświetlenia, brak sprawnego dzwonka, popękana lub skorodowana rama, zużyte opony;
 • Zawodnik będący na trasie obowaiązany jest do noszenia kasku na głowie przez cały czas;
 • Zawodnik dystansu rowerowego zobowiązany jest do bezpiecznego wyprzedzania zawodników biegnących na tej samej trasie. Poprzez biezpieczne wyprzedzenie rozumie się: zwolnienie w odległości min 15 m przed wyprzedzanym zawodnikiem, ostrzeżenie biegacza dzwonkiem lub sygnałem głosowym, przekazanie biegaczowi z której strony będzie go wyprzedzał – poprzez udzielenie komendy np: „Lewa wolna”, „prawa wolna”
 • Linia startu otwarta jest przez 15 min od startu – czas dla zawodników spóźnionych liczony jest od momentu strzału startera;
 • Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik;
 • Podczas przekraczania dróg publicznych należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo oraz zbliżające się pojazdy i stosować się do wskazań osób funkcyjnych;
 • Zawody odbywają się przy otwartym ruchu drogowym dlatego wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Rezerwatów Przyrody znajdujących się na trasie biegu;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów ULTRAROZTOCZE MTB 120 km zostali poinformowani, że na trasie zawodów znajdują się odcinki, na których nie są w stanie pokonać na rowerze i koniecznym będzie przeniesienie roweru;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Ultraroztocze;
 • Trasy zawodów przebiegają przez tereny Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie regulaminu zwiedzania Parku;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.ultraroztocze.pl Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;