Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 29.08 – 30.08.2020r. i wynosi:

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

Trasa Termin I
do 31.04.2020 r.
Termin II
do 31.05.2020 r.
Termin III
do 15.08.2020 r.
ULTRAJANOSIK 110 km
LEGENDA
400 zł 450 zł 500 zł
ULTRAJANOSIK 80 km
POMSTA JANOSIKA
300 zł 350 zł 400 zł
ULTRAJANOSIK 55 km
SPISKA PĘTLA
175 zł 200 zł 225 zł
ULTRAJANOSIK 45 km
ZBÓJNICKI SKOK
200 zł 225 zł 250 zł
JANOSIK MARATON 42 km 150 zł 200 zł 250 zł
ULTRAJANOSIK 35 km
ZBÓJNICKA ŚLEBODA
130 zł 150 zł 170 zł
ULTRAJANOSIK 20 km
WARTKO MARYNA
100 zł 125 zł 150 zł
JANOSIK PÓŁMARATON
20 km
100 zł 125 zł 150 zł
JANOSIK LEDWO DYCHA
10 km
60 zł 80 zł 100 zł
biegi dla dzieci i młodzieży 30 zł

 

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wyskości min. 10,00 zł (bardzo mile widziane wpłaty wyższe!!!) na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Gminy Łapsze Niżne;
Dzieci zwolnione sa z opłaty charytatywnej.

 

Rodzaje pakietów:

Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną UltraJanosik 2020.

Pakiet MEDIUM + 30 zł zawiera : STANDARD  + rękawki UltraJanosik 2020.

Pakiet PREMIUM + 80 zł zawiera : STANDARD + koszulka UltraJanosik 2020.

Pakiet PREMIUM PLUS + 100 zł zawiera : STANDARD + MEDIUM + PREMIUM

Rodzaje i opis dostępnych pakietów startowych: http://ultrajanosik.pl/pakiety-startowe-2020.html


Opłaty należy uiszczać przelewem na konta bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Opłata za bieg:

W przypadku wyboru pakietu MEDIUM lub PREMIUM wpłatę należy powiększyć o jego koszt.

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040
Tytuł wpłaty: UJ2020 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: UJ2020 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

 


W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultrajanosik.pl

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 30.06.2020r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
  • Po terminie 01.07.2020r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 30.06.2020r po uiszczeniu oplaty administarcyjnej w wysokości 20 zł;
    Pakiety  ULTRAJANOSIK: LEGENDA / ZBÓJNICKI SKOK / POMSTA JANOSIKA nie podlegają przekazywaniu na rzecz innej osoby;
  • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskfalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;