Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

Każdy zawodnik dokonuje opłaty rejestracyjnej w 2 częściach.

  • Pierwsza część jest to opłata administracyjno – rezerwacyjna wynosząca jednorazowo 30 zł, która nie podlega zwrotowi – należy jej dokonać w terminie do 7 dni od momentu rejestracji;
  • Druga część to jest uiszczenie opłaty startowej oraz charytatywnej w terminie 14 dni od podania komunikatu ostatecznego potwierdzającego odbycie się wydarzenia. Komunikat ostateczny zostanie opublikowany min 30 dni przed planowanym wydarzeniem.

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

Trasa Termin I – do 30.04.2021 r. Termin II – do 31.05.2021 r. Termin III – do 16.08.2021 r.
ULTRAJANOSIK 110 km
LEGENDA
450 zł 500 zł 550 zł
ULTRAJANOSIK 80 km
POMSTA JANOSIKA
325 zł 375 zł 425 zł
ULTRAJANOSIK 55 km
SPISKA PĘTLA
180 zł 220 zł 250 zł
ULTRAJANOSIK 35 km
ZBÓJNICKA ŚLEBODA
150 zł 175 zł 200 zł
ULTRAJANOSIK 20 km
WARTKO MARYNA
120 zł 150 zł 175 zł
JANOSIK LEDWO DYCHA
10 km i JANOSIK WALKING
80 zł 100 zł 120 zł
JANOSIK ORIENT 150 zł 175 zł 200 zł
biegi dla dzieci i młodzieży 30 zł

Wartość opłaty startowej (termin I / II / III zależny jest od daty dokonania opłaty administracyjno – rezerwacyjnej to znaczy jeśli zawodnik zarejestrował się w I terminie uiszcza opłatę z I terminu, jeśli z II to opłata z II terminu, natomiast osoby zarejestrowane w III terminie płacą stawkę z III terminu).

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Spisza;

Dzieci i młodzież zwolnione są z opłaty charytatywnej.


Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną UltraJanosik 2021.

Rodzaje i opis dostępnych pakietów startowych: https://tourdezboj.com/ultrajanosik/pakiety-startowe/

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040
Tytuł wpłaty: UJ2021 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: UJ2021 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 30.06.2021r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 30.06.2021r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł;
    Pakiety  LEGENDA /  POMSTA JANOSIKA nie podlegają przekazywaniu na rzecz innej osoby;
  • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;