Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

OPŁATA STARTOWA

Trasa Termin I
do 30.04.2022 r.
Termin II
do 31.05.2022 r.
Termin III

do 14.08.2022 r.

ULTRAJANOSIK 53 km
SPISKA PĘTLA
200 zł 225 zł 250 zł
ULTRAJANOSIK 37 km
ZBÓJNICKA ŚLEBODA
175 zł 200 zł 225 zł
ULTRAJANOSIK 25 km
WARTKO MARYNA
150 zł 175 zł 200 zł
JANOSIK LEDWO DYCHA
10 km i JANOSIK WALKING
80 zł 100 zł 120 zł
biegi dla dzieci i młodzieży 40 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Spisza;

Dzieci i młodzież zwolnione są z opłaty charytatywnej.

Rodzaje i opis dostępnej dedykowanej kolekcji Tour de Zbój – Ultrajanosik: https://www.justhero.pl/ULTRAJANOSIK

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Tytuł wpłaty: OS VII UJ 2022 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Tytuł wpłaty: OCH VII UJ 2022 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

  • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
  • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemii, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
  • W przypadku rezygnacji uczestnika do dnia 31.07.2022r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 31.07.2022r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł;
  • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;