Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

REGULAMIN VIII EDYCJI ZAWODÓW ULTRA JANOSIK
16.09.2023 KACWIN – MALINIAK

 1. CEL IMPREZY
 • zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej
  w potrzebie z terenu Gmin Łapsze Niżne;
 • promocja walorów turystycznych Spisza, Magury Spiskiej;
 • promocja Gminy Łapsze Niżne;
 • popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
 1. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Urząd Gminy Łapsze Niżne;
 • Nadleśnictwo Krościenko;
 • Urząd Gminy Nowy Targ;
 • Auto-Complex Nowy Sącz, Wielogłowy;
 • Biegam Bo Lubię.
 1. TERMIN I MIEJSCE:

15 – 16.09.2023 r. Piątek – Sobota;
Baza zawodów: Kacwin – Maliniak

W ramach VIII edycji zawodów Ultra Janosik 2023 rozegrane zostaną następujące biegi:

 • Spiska Siódemka 7 km;
 • Spiska Siódemka 7 km Nordic Walking;
 • Wartko Maryna 20 km;
 • Zbójecka Śleboda 36 km;
 • Spiska Pętla 50 km;
 • Biegi dla dzieci i młodzieży.
 1. PROGRAM ZAWODÓW

15.09.2023 r. PIĄTEK:

 • godz. 16:00 – otwarcie biura zawodów (Kacwin – Maliniak), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 20:00 – dobrowolna odprawa on – line uczestników wszystkich biegów;
 • godz. 22:00 – zamknięcie biura zawodów.

16.09.2023 r. SOBOTA

 • godz. 07:00 – otwarcie biura zawodów (Kacwin – Maliniak), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 08:00 – start uczestników biegu Spiska Pętla 50 km – Kacwin – Maliniak;
 • godz. 09:00 – start uczestników biegu Zbójecka Śleboda 36 km – Kacwin – Maliniak;
 • godz. 10:00 – start uczestników biegu Wartko Maryna 20 km – Kacwin – Maliniak;
 • godz. 11:00 – start uczestników biegu Spiska Siódemka oraz Spiska Siódemka Nordic Walking – Kacwin – Maliniak ;
 • godz. 11:30 – otwarcie bufetu tylko i wyłącznie dla uczestników zawodów;
 • godz. 13:00 – zamknięcie mety biegu Spiska Siódemka oraz Spiska Siódemka Nordic Walking;
 • godz. 14:00 – zamknięcie mety biegu Wartko Maryna 20 km;
 • godz. 15:00 – biegi dla dzieci i młodzieży – Kacwin – Maliniak;
 • godz. 17:00 – zamknięcie mety biegu Zbójecka Śleboda 36 km;
 • godz. 18:00 – zamknięcie mety biegu Spiska Pętla 50 km;
 • godz. 18:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców;
 • godz. 18:30 – Spisko Watra – wspólne ognisko.
 1. KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów na dystansach 20/36/50 km może być osoba, która najpóźniej w dniu 15.09.2023 r. ukończy 18 lat.
 • Organizator dopuszcza udział osób niepełnoletnich, którzy ukończyli 15 lat w biegu Spiska Siódemka pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego osoby młodocianej.
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu osobiście podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy.
 • Bezpośrednio przed startem każdy uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego.
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym.
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminu zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania jego obecności lub braku pomiaru czasu w punkcie kontrolnym.
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszenie.
 • Na trasie VIII edycji zawodów Ultra Janosik 2023 w ciągu dróg publicznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zawodów nie przewiduje się organizowania miejsc wyłączonych z ruchu publicznego. Ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych.
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach biegowych przy otwartym ruchu drogowym zgodnie  z zasadami Prawa o Ruchu Drogowym.
 1. ZGŁOSZENIA I ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • Spiska Siódemka 7 km – 200 uczestników,
  • Spiska Siódemka 7 km Nordic Walking – 100 uczestników,
  • Wartko Maryna 20 km – 400 uczestników,
  • Zbójecka Śleboda 36 km – 400 uczestników,
  • Spiska Pętla 50 km – 400 uczestników,
  • Biegi dla dzieci i młodzieży – 150 uczestników.
 • Zakończenie rejestracji 15.09.2023 r. lub z chwilą wyczerpania limitów.
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 01.08.2023 r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
 • Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.
 1. OPŁATA STARTOWA
Trasaweekend otwarciacena regularna
obowiązuje do dn. 31.07.2023 r.
Cena dla Spóźnialskich
obowiązuje od dnia 01.08.2023r.
oraz w
biurze zawodów.
Spiska Siódemka 7 km oraz Spiska Siódemka Nordic Walking 7 km90 zł120 zł150 zł
Wartko Maryna 20 km 125 zł150 zł200 zł
Zbójecka Śleboda 30 km150 zł200 zł225 zł
Spiska Pętla 50 km200 zł250 zł300 zł
biegi dla dzieci i młodzieży40 zł
 • W opłatę startową wliczona jest opłata charytatywna w wysokości 15 zł.
 • Od opłat startowych dzieci nie pobiera się opłaty charytatywnej.

Opłata za bieg:

konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

tytuł wpłaty: OS VIII UJ 2023 + imię i nazwisko + kod wygenerowany w systemie rejestracji;

dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemia, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika do dnia 31.07.2023 r. organizator zwraca 70% kwoty wpisowego.
 • Po terminie 31.07.2023 r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 31.07.2023 r. po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł.
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury.
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

System rabatów i zniżek obowiązujących w cyklu Tour de Zbój w sezonie 2023

Rabaty się nie sumują, co oznacza, że można jednocześnie skorzystać tylko z jednego.

Nie ma możliwości przekazania rabatu na inną osobą, inny bieg, kolejny rok.

W cyklu Tour de Zbój 2023 będą obowiązywać 3 taryfy opłat:

 • weekend otwarcia;
 • cena regularna;
 • cena dla spóźnialskich.

Rabaty są naliczane od ceny regularnej.

Opłata startowa w roku 2023  zawiera wszystkie koszty związane ze startem uczestnika na danym dystansie i w danym biegu wraz z opłatą charytatywną, która w roku 2023 wynosi 15 zł.

Podium OPEN kobiet i mężczyzn zdobyte w roku 2022:

 • 1 miejsce open kobiet i mężczyzn – darmowy start w roku 2023 –  możliwość obrony pierwszego miejsca wywalczonego w roku 2022;
 • 2 miejsce open kobiet i mężczyzn w edycji 2022 –  75% rabatu na tym samym dystansie w roku 2023;
 • 3 miejsce open kobiet i mężczyzn w edycji 2022 –  50% rabatu na tym samym dystansie w roku 2023.

Dla stałych bywalców, czyli posiadaczy statuetek Ligii Tour de Zbój z poprzednich lat (sezon 2019 – 2021, i 2022 – 2023) obowiązują tylko dwie stawki opłat: weekend otwarcia oraz cena regularna (weryfikacja na podstawie nr statuetki – od sezonu 2022 – 2023. Wcześniej zdobyte statuetki na podstawie zdjęcia statuetki).

Pakiet drużynowy:

Drużyna musi posiadać tą samą nazwę dla wszystkich członków zespołu oraz zarejestrować się i uiścić opłatę startową w ciągu 7 dni od momentu rejestracji:

 • mała drużyna od  5 do 10 uczestników – rabat 5% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • średnia drużyna od 11 do 20 uczestników – rabat 10% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • duża drużyna / pakiet korporacyjny od 21 uczestników – indywidualnie do negocjacji – kontakt mailowy: slawek@tourdezboj.com

Pakiet rodzinny

Rodzina to min. 3 blisko spokrewnione osoby, czyli mama, tata, córka, syn. Obowiązuje Rabat 15% od  kwoty końcowej –  zsumowanej przez opłaty startowe poszczególnych członków rodziny.

Pakiet roczny Tour de Zbój 2023

Osoby startujące regularnie we wszystkich biegach wchodzących w skład cyklu Tour de Zbój 2023  na dowolnym dystansie w sezonie 2023 otrzymują następujące rabaty:

 • 50 % regularnej opłaty startowej na przedostatni bieg cyklu 2023;
 • 100 % opłaty startowej na ostatni bieg cyklu 2023. Rabat nie obejmuje opłaty charytatywnej w wysokości 15 zł, którą uczestnik zobowiązany jest wpłacić na konto Organizatora. Czyli zawodnik startuje w ostatniej imprezie z cyklu Tour de Zbój 2023 za dokładnie 15 zł, otrzymując wszystkie przysługujące świadczenia!
 • rabaty obowiązują wyłącznie w ramach biegów w klasyfikacji Maryna / Harnaś lub Ultra Maryna / Ultra Harnaś.

Pakiet roczny dotyczy jednej i tej samej osoby startującej pod tym samym imieniem i nazwiskiem w cyklu Tour de Zbój 2023. Nie można go przekazywać innej osobie – nawet na z najbliższej rodziny.

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

Spiska Siódemka 7 km / Wartko Maryna 20 km:

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • ślad trasy wgrany na zegarek biegowy lub aplikację w telefonie;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min. 0,5 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!);
 • folia NRC;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez organizatora w pakiecie startowym;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych.

Zbójecka Śleboda 36 km / Spiska Pętla 50 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • ślad trasy wgrany na zegarek biegowy lub aplikację w telefonie;
 • pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min. 1 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu, natomiast bukłak nie jest traktowany jako kubek!);
 • włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez organizatora w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy.

Sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego nastąpi bezpośrednio przed każdym startem, podczas wejścia do strefy startowej. Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji, zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet dla każdego uczestnika ze wszystkich dystansów – informacje nt. gadżetu pojawią się w osobnym komunikacie na fb;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • ubezpieczenie NNW oraz KL;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, przekąski, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • zimny napój “wyskoizotoniczny” na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w bazie zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu).

Każde zarejestrowane dziecko w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet biegowy – informacje nt. gadżetu pojawią się w osobnym komunikacie na fb;
 • oznakowaną trasę;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary dla zwycięzców;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu).
 1. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w dwóch głównych kategoriach, indywidualnej damskiej i męskiej.

 • open kobiet;
 • open mężczyzn;
 • kategorie wiekowe:
  • brązowa (senior) kobiet / mężczyzn (18-35 lat roczniki 2005 – 1988);
  • srebrna (master) kobiet / mężczyzn (36-45 lat roczniki 1987 – 1978);
  • złota (weteran) kobiet / mężczyzn (46-60 lat roczniki 1977 – 1963);
  • diamentowa (master weteran) kobiet / mężczyzn (od 61 lat rocznik 1962 i starsi).

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych.

Warunkiem nagrodzenia zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 100 uczestników na danym dystansie.

Nagrody dla zwycięzców:

dystanse 50 km / 36 km / 20 km / 7 km:

open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa.

kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka;
 • 2 miejsce: statuetka;
 • 3 miejsce: statuetka.

Klasyfikacja marszu Nordic – Walking Spiska Siódemka 7 km:

Klasyfikacja będzie prowadzona w dwóch głównych kategoriach, indywidualnej damskiej i męskiej.

 • open kobiet;
 • open mężczyzn.

Nagrody dla zwycięzców:

open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 4 miejsce: statuetka;
 • 5 miejsce: statuetka;
 • 6 miejsce: statuetka.

biegi dla dzieci i młodzieży:

 • 1 miejsce: statuetka;
 • 2 miejsce: statuetka;
 • 3 miejsce: statuetka.

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym, zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do sędziego głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w postaci dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

 1. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

PUNKT KONTROLNYWODA IZOCOLAOWOCEPRZEKĄSKILEKKI CIEPŁY POSIŁEKDYSTANS
PK KACWIN
JP II
XX____________20 km
50 km
PK KACWIN PENSJONAT SPISKIXXXX____20 km
50 km
PK ŁAPSZANKA
U DANUSI
XXXXX36km
50 km
PK DURSZTYN OSPXXXX____36 km
50 km
PK BACÓWKA____________X____36 km
50 km
PK POTOKXXXX____7 km
36 km
50 km
 1. LIMITY CZASOWE:

Spiska Siódemka 7 km:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
Kacwin – Maliniak
11:0000 km
PK POTOKBez limitu cząstkowego3,5 km
META
Kacwin – Maliniak
13:002:00 h7 km

 Wartko Maryna 20 km:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
Kacwin – Maliniak
10:0000 km
PK KACWIN JP IIbez limitu cząstkowego6 km
PK KACWIN
PENSJONAT SPISKI
bez limitu cząstkowego13 km
META
Kacwin – Maliniak
14:004:00 h20 km

Zbójecka Śleboda 36 km:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
Kacwin – Maliniak
09:0000 km
PK ŁAPSZANKA
U UDANUSI
bez limitu cząstkowego9 km
PK BACÓWKAbez limitu cząstkowego18 km
PK DURSZTYNbez limitu cząstkowego21 km
PK POTOKbez limitu cząstkowego32 km
META
Kacwin – Maliniak
17:008:00 h36 km

Spiska Pętla 50 km:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START

Kacwin – Maliniak

00 km
PK KACWIN JP IIbez limitu cząstkowego6 km
PK KACWIN
PENSJONAT SPISKI
bez limitu cząstkowego13 km
PK ŁAPSZANKA
U DANUSI
bez limitu cząstkowego23 km
PK BACÓWKAbez limitu cząstkowego32 km
PK DURSZTYNbez limitu cząstkowego34 km
PK POTOKbez limitu cząstkowego46 km
META

Kacwin – Maliniak

10:00 h50 km
 1. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z GOPR,  oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu, strzałek kierunkowych namalowanych na drogach. Na węzłowych skrzyżowaniach znajdować się będą tabliczki wskazujące poprawny kierunek biegu.

 1. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania udziału w zawodach z powodu kontuzji lub urazu, zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora dzwoniąc na wskazany podczas odprawy i umieszczony na numerze startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości zrezygnować z udziału w zawodach docierając na najbliższy punkt kontrolny.
 • Organizator zapewnia transport zbiorowy  (po zamknięciu działania punktu kontrolnego) uczestników wyłącznie z następujących miejsc:
  • PK Kacwin – Pensjonat Spiski;
  • PK Łapszanka u Danusi;
  • PK Dursztyn OSP.

Transport indywidualny tylko w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

 

 1. REKLAMACJE I ZWROT OPŁATY STARTOWEJ

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być kierowane pod adres e-mail Fundacji (biuro@tourdezboj.com) bądź na adres Fundacji podany w § 2.

2. Fundacja jest zobowiązana odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni roboczych.

3. Zwrot jest możliwy w sytuacjach losowych i niezależnych od uczestnika. Zwrot będzie dokonany w wysokości 70 % wpłaconej kwoty jedynie na podstawie zgłoszenia dokonanego drogą mailową na adres: biuro@tourdezboj.com najpóźniej w terminie do 45 dni przed datą zawodów.

W celu realizacji zwrotu zawodnik przesyła maila z danymi:

 • wysokość wniesionej opłaty startowej;
 • nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu 70% wysokości opłaty startowej;

W terminie mniejszym niż 45 dni kalendarzowych do daty startu organizator nie zwraca opłaty startowej.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie regulaminu zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów. Informacje o zmianach w regulaminie zawodów pojawią się na stronie internetowej zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku odwołania zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i innych aktów prawnych zakazujących organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów zawodów.
 • Wszystkie spory zgłaszane są maksymalnie do 30 minut po zamknięciu dystansu. Spory rozpatruje sędzia główny, który po zapoznaniu się z wniesionym protestem ma prawo prosić strony sporu o udostępnienie śladu trasy przebytej przez sporne osoby w celu wyjaśnienia złożonej skargi. Decyzja sędziego głównego jest ostateczna i wiążąca.
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.
 • Linia startu otwarta jest przez 15 minut od startu – czas dla zawodników spóźnionych liczony jest od momentu strzału startera;
 • Podczas przekraczania dróg publicznych należy stosować się do przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz  zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo, zwłaszcza na zbliżające się pojazdy i stosować się do wskazań osób funkcyjnych;
 • Zawody odbywają się przy otwartym ruchu drogowym, dlatego wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego;
 • Wszyscy zawodnicy powinni zwracać uwagę na urazy i kontuzje innych biegaczy, a także są zobowiązani do udzielenia pomocy osobom potrzebującym. Muszą również zadzwonić na numer alarmowy i poinformować o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu wypadku i numerze zawodnika, który doznał kontuzji.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników, mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego niewyznaczonych. Zawodnicy niestosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny.
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych zawodów.
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Ultra Janosik.
 • Ewentualne zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie zawodów: https://tourdezboj.com/ultrajanosik/ Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami.