Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

REGULAMIN VII EDYCJI ZAWODÓW ULTRAJANOSIK 27.08.2022
PRZEŁĘCZ NAD ŁAPSZANKĄ / ŁAPSZE NIŻNE

 

 1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Gmin Łapsze Niżne
 • Promocja walorów turystycznych Spisza, Magury Spiskiej;
 • Promocja Gminy Łapsze Niżne;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
 • Promocja portalu www.trailove.eu;
 1. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Urząd Gminy Łapsze Niżne;
 • Nadleśnictwo Krościenko;
 • Urząd Gminy Nowy Targ
 1. TERMIN I MIEJSCE:

26.08 – 27.08.2022r. Piątek – Sobota;
Baza zawodów: Przełęcz nad Łapszanką

 1. PROGRAM ZAWODÓW

26.08.2022 r. PIĄTEK:

 • godz. 15:00 – otwarcie biura zawodów (przełęcz nad Łapszanką), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 20:00 – dobrowolna odprawa uczestników wszystkich biegów;

27.08.2022r. SOBOTA

 • godz. 07:00 – otwarcie biura zawodów (przełęcz nad Łapszanką), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 08:00 – start uczestników biegu ULTRAJANOSIK 53 km SPISKA PĘTLA – przełęcz nad Łapszanką;
 • godz. 09:00 – wyjazd autokarów z uczestnikami biegu ULTRAJANOSIK 37 km ZBÓJECKA ŚLEBODA na miejsce startu Dursztyn;
 • godz. 10:00 – start uczestników biegu ULTRAJANOSIK 37 km ZBÓJECKA ŚLEBODA – przedszkole Sióstr Niepokalanek Dursztyn;
 • godz. 11:00 – wyjazd autokarów z uczestnikami biegu ULTRAJANOSIK 25 km WARTKO MARYNA na miejsce Dursztyn;
 • godz. 12:00 – start uczestników biegu ULTRAJANOSIK 25 km WARTKO MARYNA – Dursztyn;
 • godz. 13:00 – start uczestników biegu ULTRAJANOSIK 10km LEDWO DYCHA i JANOSIK WALKING – przełęcz nad Łapszanką;
 • godz. 14:00 – otwarcie bufetu tylko i wyłącznie dla zawodników zawodów;
 • godz. 15:30 – zamknięcie mety biegu ULTRAJANOSIK 10 km LEDWO DYCHA i ULTRAJANOSIK WALKING 10 km;
 • godz. 17:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAJANOSIK 37 km ZBÓJECKA ŚLEBODA;
 • godz. 17:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAJANOSIK 25 km WARTKO MARYNA;
 • godz. 17:00 – biegi dla dzieci i młodzieży – przełęcz nad Łapszanką ;
 • godz. 19:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAJANOSIK 53 km SPISKA PĘTLA;
 • godz. 20:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców;
 • godz. 21:00 – Spisko Watra – wspólne ognisko – przełęcz nad Łapszanką;
 1. KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 27.08.2022r. ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Podczas rejestracji każdy uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;
 • Na trasie VII edycji zawodów Ultrajanosik 2022 w ciągu dróg publicznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zawodów nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach biegowych przy otwartym ruchu drogowym zgodnie  z zasadami Prawo o Ruchu Drogowym;

 

 1. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • ULTRAJANOSIK 53 km – SPISKA PĘTLA – 400 uczestników.  (380 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
  • ULTRAJANOSIK 37 km – ZBÓJNICKA ŚLEBODA – 400 uczestników.  (380 osób z zapisów + 20
  •  do dyspozycji organizatora);
  • ULTRAJANOSIK 25 km – WARTKO MARYNA – 400 uczestników.  (380 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
  • ULTRAJANOSIK LEDWO DYCHA – 200 uczestników.  (180 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
  • ULTRAJANOSIK WALKING – 100 uczestników (80 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
  • Biegi dla dzieci i młodzieży – bez limitu;
 • Zakończenie rejestracji 14.08.2022r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 01.08.2022r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje);
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;

 

 1. OPŁATA STARTOWA
Trasa Termin I
do 30.04.2022 r.
Termin II
do 31.05.2022 r.
Termin III

do 14.08.2022 r.

ULTRAJANOSIK 53 km
SPISKA PĘTLA
200 zł 225 zł 250 zł
ULTRAJANOSIK 37 km
ZBÓJNICKA ŚLEBODA
175 zł 200 zł 225 zł
ULTRAJANOSIK 25 km
WARTKO MARYNA
150 zł 175 zł 200 zł
JANOSIK LEDWO DYCHA
10 km i JANOSIK WALKING
80 zł 100 zł 120 zł
biegi dla dzieci i młodzieży 40 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Spisza;

Dzieci i młodzież zwolnione są z opłaty charytatywnej.

Rodzaje i opis dostępnej dedykowanej kolekcji Tour de Zbój – Ultrajanosik: https://www.justhero.pl/ULTRAJANOSIK

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Tytuł wpłaty: OS VII UJ 2022 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Tytuł wpłaty: OCH VII UJ 2022 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemii, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika do dnia 31.07.2022r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 31.07.2022r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

ULTRAJANOSIK 10 km LEDWO DYCHA / JANOSIK WALKING / WARTKO MARYNA 25 km:

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • ślad trasy wgrany na zegarek biegowy lub aplikację w telefonie;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

ULTRAJANOSIK 37 km ZBÓJNICKA ŚLEBODA:

 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • ślad trasy wgrany na zegarek biegowy lub aplikację w telefonie;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • gotówka w wysokości 20 zł;

ULTRAJANOSIK 53 km SPISKA PĘTLA:

 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • ślad trasy wgrany na zegarek biegowy lub aplikację w telefonie;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 26.08.2022r o godz. 20:00. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet dla każdego uczestnika ze wszystkich dystansów, – informacje nt gadżetu pojawią się w osobnym komunikacie na fb;
 • profesjonalny pomiar czasu ;
 • oznakowaną trasę;
 • Ubezpieczenie NNW oraz KL;
 • transfer autobusami  z bazy zawodów na miejsce startu (UJ 37 km, UJ 25 km)
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, żele, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • zimny napój wyskoizotoniczny na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal imienny;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

Każde zarejestrowane dziecko w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet biegowy – informacje nt gadżetu pojawią się w osobnym komunikacie na fb;
 • oznakowaną trasę;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);
 1. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat);
  • Dinozaur Kobiet / Mężczyzn (61+lat);

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem nagrodzenia Zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 100 uczestników na danym dystansie. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

 1. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczy WODA IZO COLA  OWOCE SŁODYCZE LEKKI CIEPŁY POSIŁEK Konkurencja
KACWIN PENSJONAT SPISKI

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

37/53 km

WIOSKA INDIAŃSKA KACWIN

TAK

TAK TAK

TAK

NIE

37/53 km

TRYBSZ
OSP

JAK TO ZWYKLE W TRYBSZU COŚ FAJNEGO BĘDZIE 🙂

25/53 km

DURSZTYN OSP

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

25/37/53 km

 

 1. LIMITY CZASOWE:

JANOSIK 10 km LEDWO DYCHA START 27.08.2022r:

PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
Przełęcz nad Łapszanką
13:00 0 0 km
META
Przełęcz nad Łapszanką
15:30 2:30 h 10 km

ULTRAJANOSIK  25 km WARTKO MARYNA START 27.08.2022r:

PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
DURSZTYN PRZEDSZKOLE
12:00 0 0 km
META
Przełęcz nad Łapszanką
17:00 5:00 h 25 km

ULTRAJANOSIK 37 km ZBÓJECKA ŚLEBODA START 27.08.2022:

PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
Dursztyn remiza OSP
10:00 0 0 km
META
Przełęcz nad Łapszanką
17:00 07:00 h 37 km

ULTRAJANOSIK 53 km SPISKA PĘTLA START 27.08.2022:

PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
Przełęcz nad Łapszanką
08:00 0 0 km
META
Przełęcz nad Łapszanką
19:00 11:00 h 53 km
 1. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z GOPR,  oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu, strzałek kierunkowych namalowanych na drogach. Na węzłowych skrzyżowaniach znajdować się będą tabliczki wskazujące poprawny kierunek biegu.

 1. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazu, zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport zbiorowy  (po zamknięciu działania punktu kontrolnego) uczestników wyłącznie z następujących miejsc. Transport indywidualny tylko w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia:
  • Kacwin – pensjonat Spiski;
  • Trybsz;
  • Dursztyn OSP;
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkie spory zgłaszane są maksymalnie do 30 minut po zamknięciu dystansu. Spory rozpatruje Sędzia główny, który po zapoznaniu się z wniesionym protestem ma prawo prosić strony sporu o udostępnienie śladu trasy przebytej przez sporne osoby w celu wyjaśnienia złożonej skargi. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i wiążąca;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.
 • Linia startu otwarta jest przez 15 min od startu – czas dla zawodników spóźnionych liczony jest od momentu strzału startera;
 • Podczas przekraczania dróg publicznych należy stosować się do przepisów prawo o Ruchu Drogowym, oraz  zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo zwłaszcza na zbliżające się pojazdy i stosować się do wskazań osób funkcyjnych;
 • Zawody odbywają się przy otwartym ruchu drogowym dlatego wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Ultrajanosik;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: https://tourdezboj.com/ultrajanosik/ Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;