Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Gmin Łapsze Niżne
 • Promocja walorów turystycznych Spisza, Magury Spiskiej, Tatr Bielskich, Tatr Wysokich,
 • Promocja Gminy Łapsze Niżne;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Urząd Gminy Łapsze Niżne;
 • Urząd Gminy Czorsztyn;
 • Urząd Gminy Nowy Targ
3. TERMIN I MIEJSCE:

27.08 – 29.08.2021r. Piątek- Niedziela;
Baza zawodów: Gminny Ośrodek Kultury – Niedzica

4. TRASA

W ramach zawodów Ultrajanosik rozegrane zostaną następujące biegi:

 • ULTRAJANOSIK 110 km – LEGENDA. Trasa wytyczona na terenie Słowacji (pasmo ochronne PIENAP oraz TANAP) i Polski. Start Strbske Pleso, meta – GOK Niedzica
 • ULTRAJANOSIK 80 km – POMSTA JANOSIKA. Trasa wytyczona na terenie Słowacji (pasmo ochronne PIENAP oraz TANAP) i Polski. Start: Parking Kieżmarska Biała Woda, GOK Niedzica;
 • ULTRAJANOSIK 55 km – SPISKA PĘTLA. Trasa wyznaczona tylko i wyłącznie na terenie Polski. Start i meta GOK Niedzica
 • ULTRAJANOSIK 35 km – ZBÓJNICKA ŚLEBODA. Trasa wyznaczona tylko i wyłącznie na terenie Polski. Start Łapszanka – szkoła, meta – GOK Niedzica
 • ULTRAJANOSIK 20 km – WARTKO MARYNA. Trasa wyznaczona tylko i wyłącznie na terenie Polski. Start Krempachy, meta – GOK Niedzica
 • JANOSIK LEDWO DYCHA. Trasa wyznaczona tylko i wyłącznie na terenie Polski. Start polana na górze Tabor, meta – GOK Niedzica
 • JANOSIK (Nordic) WALKING 10km – Trasa wyznaczona tylko i wyłącznie na terenie Polski. Start polana na górze Tabor, meta – GOK Niedzica
 • JANOSIK ORIENT – NOWOŚĆ 2021 – Trasa wytyczona na terenie Polskiego Spisza. Limit 10 godz. Start i Meta – GOK Niedzica
5. PROGRAM ZAWODÓW

27.08.2021 r. PIĄTEK:

 • godz. 14:00 – otwarcie biura zawodów (GOK – Niedzica), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 20:00 – dobrowolna odprawa uczestników wszystkich biegów – podanie ostatecznego komunikatu technicznego o dopuszczeniu do biegu po terenie TANAP’u;
 • biuro zawodów wydaje pakiety startowe na biegi Ultrajanosik 110 km Legenda oraz Ultrajanosik 80 km Pomsta Janosika TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 27.08.2021r do godz.: 21:00;

 

28.08.2021r. SOBOTA

 • godz. 04:45 – wyjazd autokarów z uczestnikami biegu ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA na miejsce startu –  Strbske Pleso – Słowacja;
 • godz. 06:15 – wyjazd autokarów z uczestnikami biegu ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA na miejsce startu –  Parking u wylotu Doliny Kieżmarskiej – Słowacja;
 • godz. 07:00 – otwarcie biura zawodów (GOK – Niedzica), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 07:00 – start uczestników biegu ULTRAJANOSIK 110km LEGENDA – Strbskie Pleso, Hotel Solisko – Słowacja
 • godz. 08:00 – start uczestników biegu ULTRAJANOSIK 55 km SPISKA PĘTLA – GOK Niedzica
 • godz. 08:00 – start uczestników biegu ULTRAJANOSIK 80km POMSTA JANOSIKA – Parking u wylotu Doliny Kieżmarskiej – Słowacja
 • godz. 09:00 – wyjazd autokarów z uczestnikami biegu ULTRAJANOSIK 35 km ZBÓJECKA ŚLEBODA na miejsce startu Łapszanka;
 • godz. 09:00 – start uczestników biegu JANOSIK ORIENT – GOK Niedzica;
 • godz. 10:00 – start uczestników biegu ULTRAJANOSIK 35 km ZBÓJECKA ŚLEBODA – szkoła w Łapszance
 • godz. 11:00 – wyjazd autokarów z uczestnikami biegu ULTRAJANOSIK 20 km WARTKO MARYNA na miejsce startu Krempachy;
 • godz. 12:00 – biegi dla dzieci i młodzieży – GOK Niedzica ;
 • godz. 12:00 – start uczestników biegu ULTRAJANOSIK 20 km WARTKO MARYNA – Krempachy
 • godz. 13:00 – start uczestników biegu JANOSIK 10km LEDWO DYCHA i JANOSIK WALKING – GOK Niedzica;
 • godz. 14:00 – otwarcie bufetu tylko i wyłącznie dla zawodników zawodów;
 • godz. 15:30 – zamknięcie mety biegu JANOSIK 10 km LEDWO DYCHA i JANOSIK WALKING 10 km;
 • godz. 17:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAJANOSIK 35 km ZBÓJECKA ŚLEBODA;
 • godz. 17:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAJANOSIK 20 km WARTKO MARYNA;
 • godz. 19:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAJANOSIK 55 km SPISKA PĘTLA;
 • godz. 19:00 – zamknięcie mety biegu JANOSIK ORIENT
 • godz. 24:00 – zamknięcie mety biegu ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA;

 

29.08.2021r. NIEDZIELA

 • godz. 07:00 – zamknięcie mety ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA;
 • godz. 12:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja tylko i wyłącznie zwycięzców

 

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

8. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 27.08.2020r. ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Podczas rejestracji każdy uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Regulaminu odwiedzana Parku Narodowego PIENAP oraz TANAP oraz przepisów w nich obowiązujących;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie PIENAP’u i TANAP;u obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;
8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA – 200 uczestników (180 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora). Osoby chętne do wystartowania na dystansie Ultrajanosik 110 km Legenda muszą wykazać się ukończeniem zawodów o podobnej skali trudności. Podczas rejestracji należy wskazać ukończone biegi (nie muszą to być biegi posiadające punkty ITRA) na przestrzeni lat 2018 – 2019 w czterech startach: dwa na najdłuższym dystansie oraz dwa z największymi przewyższeniami!!! (mogą to być te same dwa biegi);
  • ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA – 200 uczestników (180 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora). Osoby chętne do wystartowania na dystansie Ultrajanosik 42 km Pomsta Janosika muszą wykazać się ukończeniem zawodów o podobnej skali trudności. Podczas rejestracji należy wskazać ukończone biegi (nie muszą to być biegi posiadające punkty ITRA) na przestrzeni lat 2018 – 2019 na dystansie ok 50 km w jednym starcie z największymi przewyższeniami!!!
  • ULTRAJANOSIK 55 km – SPISKA PĘTLA – 400 uczestników.  (380 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
  • ULTRAJANOSIK 35 km – ZBÓJNICKA ŚLEBODA – 400 uczestników.  (380 osób z zapisów + 20
  •  do dyspozycji organizatora);
  • ULTRAJANOSIK 20 km – WARTKO MARYNA – 400 uczestników.  (380 osób z zapisów + 20
  •  do dyspozycji organizatora);
  • JANOSIK LEDWO DYCHA – 250 uczestników.  (230 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
  • JANOSIK WALKING – 150 uczestników (130 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora);
  • JANOSIK ORIENT – 250 uczestników (230 osób z zapisów + 20 do dyspozycji organizatora)

 

 • Zakończenie rejestracji 16.08.2021r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 16.08.2021r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;
9. WPISOWE

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

Trasa Termin I – do 30.04.2021 r. Termin II – do 31.05.2021 r. Termin III – do 16.08.2021 r.
ULTRAJANOSIK 110 km
LEGENDA
450 zł 500 zł 550 zł
ULTRAJANOSIK 80 km
POMSTA JANOSIKA
325 zł 375 zł 425 zł
ULTRAJANOSIK 55 km
SPISKA PĘTLA
180 zł 220 zł 250 zł
ULTRAJANOSIK 35 km
ZBÓJNICKA ŚLEBODA
150 zł 175 zł 200 zł
ULTRAJANOSIK 20 km
WARTKO MARYNA
120 zł 150 zł 175 zł
JANOSIK LEDWO DYCHA
10 km i JANOSIK WALKING
80 zł 100 zł 120 zł
JANOSIK ORIENT 150 zł 175 zł 200 zł
biegi dla dzieci i młodzieży 30 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu Spisza;

Dzieci i młodzież zwolnione są z opłaty charytatywnej.


Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną UltraJanosik 2021.

Rodzaje i opis dostępnych pakietów startowych: https://tourdezboj.com/ultrajanosik/pakiety-startowe/

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040
Tytuł wpłaty: UJ2021 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

Tytuł wpłaty: UJ2021 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemii, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 30.06.2021r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 30.06.2021r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł;
  Pakiety  LEGENDA /  POMSTA JANOSIKA nie podlegają przekazywaniu na rzecz innej osoby;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

JANOSIK 10 km LEDWO DYCHA / JANOSIK WALKING / WARTKO MARYNA:

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

 

ULTRAJANOSIK 35 km ZBÓJNICKA ŚLEBODA:

 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 20 zł;

 

ULTRAJANOSIK 55 km SPISKA PĘTLA / JANOSIK ORIENT

 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;

 

ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA:

 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Latarka czołówka;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 20:00);
 • Włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • karta EKUZ;
 • dodatkowe ubezpieczenie obejmujące akcję ratowniczą po stronie słowackiej na cały czas trwania zawodów rozgrywanych na terenie Słowacji,tj. 29.08.2020r. – Numer Polisy zostanie przekazany w pakiecie startowym – znajdziesz je w pakiecie startowym (tylko dla zawodników z Polski, zawodnicy z innych krajów muszą posiadać osobne ubezpieczenie);
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta wielofunkcyjna;
 • kurtka wiatroodporna;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny o wymiarach oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;

 

ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA:

 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Latarka czołówka wraz z kompletem zapasowych baterii;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 20:00);
 • Włączony i naładowany telefon z aktywnym roamingiem;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • karta EKUZ;
 • dodatkowe ubezpieczenie obejmujące akcję ratowniczą po stronie słowackiej na cały czas trwania zawodów rozgrywanych na terenie Słowacji,tj. 29.08.2020r. – Numer Polisy zostanie przekazany w pakiecie startowym – znajdziesz je w pakiecie startowym (tylko dla zawodników z Polski, zawodnicy z innych krajów muszą posiadać osobne ubezpieczenie);
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny o wymiarach oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 15 €;

 

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 27.08.2021r o godz. 20:00. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet dla każdego uczestnika ze wszystkich dystansów, – informacje nt gadżetu pojawią się na fb;
 • wyjątkowy, oryginalny i niepowtarzalny pas zbójnickiego Finiszera dla wszystkich zawodników Trasy Ultrajanosik Legenda 110 km, którzy ukończą zawody w limicie czasu i pomyślnie zdadzą Próbę Zbójnicką!
 • profesjonalny pomiar czasu ;
 • mapę tras zawodów;
 • oznakowaną trasę;
 • dodatkowe ubezpieczenie obejmujące akcję ratowniczą po stronie słowackiej na cały czas trwania zawodów rozgrywanych na terenie Słowacji,tj. 29.08.2020r. – Numer Polisy zostanie przekazany w pakiecie startowym – znajdziesz je w pakiecie startowym (tylko dla zawodników z Polski, zawodnicy z innych krajów muszą posiadać osobne ubezpieczenie);
 • Opłatę za korzystanie z terenów Parków Narodowych TANAP oraz PIENAP (UJ 110 km, UJ 80 km);
 • Ubezpieczenie NNW oraz KL;
 • transfer autobusami  z bazy zawodów na miejsce startu (UJ 110 km, UJ 80 km, UJ 35 km, UJ 20 km)
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, żele, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola lub kofola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • jeden przepak dla uczestników biegu ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • zimny napój wyskoizotoniczny na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

Każde zarejestrowane dziecko w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet biegowy – informacje nt gadżetu pojawią się na fb;
 • oznakowaną trasę;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal imienny;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

 

12. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat);
  • Dinozaur Kobiet / Mężczyzn (60+lat);

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem nagrodzenia Zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 100 uczestników na danym dystansie. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

 

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

 

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

 

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczy

WODA/ IZOTONIK

COLA 

OWOCE

SŁODYCZE

LEKKI CIEPŁY POSIŁEK

Konkurencja

KACWIN PENSJONAT SPISKI

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
110 km

55/80/110 km

ŁAPSZANKA

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

35/55/80/110 km

TRYBSZ
OSP

JAK TO ZWYKLE W TRYBSZU COŚ FAJNEGO BĘDZIE 🙂

35/55/80/110 km

DURSZTYN OSP

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

20/35/55/80/110 km

ZDZIAR PENSION ZDZIARAN

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

80/110 km

CHATA PRI
ZELENOM PLESE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

80 / 110 km

ŚLĄSKI DOM

TAK TAK

TAK

NIE

NIE

110 km

FRANKOVA HORA

TAK TAK NIE NIE NIE 80 / 110 km

HREBIENIOK

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

110 km

PRZEPAKI:
Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA i ULTRAJANOSIK 80km POMSTA JANOSIKA tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. Nie dopuszcza się przekazywania depozytu w torbach lub workach prywatnych. Uczestnik zobowiązany jest przy zdawaniu depozytu o podanie nr startowego, który będzie umieszczony na worku depozytowym.

 • ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA: Przepak w PK Pensjonat Spiski (ok 56 km trasy);
 • ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA w PK Pensjonat Spiski (ok 36 km trasy)
LIMITY CZASOWE:

JANOSIK 10 km LEDWO DYCHA START 28.08.2021r:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
GOK – Niedzica

13:00

0

0 km

META
GOK – Niedzica

15:30

2:30 h

10 km

 

ULTRAJANOSIK  20 km WARTKO MARYNA START 28.08.2021r:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
KREMPACHY

12:00

0

0 km

META
GOK – Niedzica

17:00

5:00 h

22 km

 

ULTRAJANOSIK 35 km ZBÓJECKA ŚLEBODA START 28.08.2021:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
przełęcz nad ŁAPSZANKĄ Szkoła

10:00

0

0 km

META
GOK – Niedzica

17:00

07:00 h

35 km

 

ULTRAJANOSIK 55 km SPISKA PĘTLA START 28.08.2021:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
GOK – Niedzica

08:00

0

0 km

META
GOK – Niedzica

19:00

11:00 h

55 km

 

ULTRAJANOSIK 80 km POMSTA JANOSIKA START 28.08.2021:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
PARKING DOLINA
KIEŻMARSKIEJ BIAŁEJ WODY

08:00

0

0 km

CHATA PRI ZELENOM PLESE

10:00

02:00 h

8 km

ZDZIAR PENSION ZDZIARAN

13:00

 05:00 h

19 km

KACWIN PENSJONAT SPISKI

16:00

08:00 h

36 km
PRZEPAK

ŁAPSZANKA

18:00

10:00 h

46 km

DURSZTYN OSP

21:00

13:00 h

63 km

META
GOK – Niedzica

24:00

16:00 h

80 km

 

ULTRAJANOSIK 110 km LEGENDA START 28.08.2021:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
STRBSKE PLESO

07:00

0

0 km

ŚLĄSKI DOM

11:00

04:00 h

14 km

HREBIENIOK

14:00

07:00 h

27 km

CHATA PRI ZELENOM PLESE

17:00

10:00 h

37 km

ZDZIAR PENSION ZDZIARAN

21:00

 14:00 h

49 km

KACWIN PENSJONAT SPISKI

24:00

17:00 h

66 km
PRZEPAK

ŁAPSZANKA

02:00

19:00 h

 76 km

DURSZTYN OSP

04:30

21:30 h

93 km

META
GOK – Niedzica

07:00

24:00 h

110 km

 

JANOSIK ORIENT START 28.08.2021r:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

START
GOK – Niedzica

09:00

0

META
GOK – Niedzica

19:00

10:00 h

 

14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z GOPR, Ratownikami Horksiej Służby, Ratownikami Fundacji Na Ratunek, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy uzyciu taśm z logo biegu, strzałek kierunkowych namalowanych na drogach. Odcinek znajdujący się na terenie TANAPu nie będzie znaczony. Na węzłowych skrzyżowaniach znajdować się będą wolontariusze wskazujący poprawny kierunek biegu.

15. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport zbiorowy  (po zamknięciu działania punktu kontrolnego) uczestników wyłącznie z następujących miejsc. Transport indywidualny tylko w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia:
  • Stary Smokovec;
  • Parking Dolina Keżmarskiej Białej Wody;
  • Zdziar – Pensjonat Zdziaran;
  • Kacwin – pensjonat Spiski;
  • Łapszanka;
  • Trybsz
  • Dursztyn OSP;
  • Falsztyn;

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi oraz Tanapem i Pienapem;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny na terenie PIENAP’u i TANAP’u;
 • Na trasie przebiegającej przez szlaki turystyczne położone na terenie TANAPU turyści piesi zawsze mają pierwszeństwo przed biegaczami;
 • W trakcie poruszania się na odcinkach eksponowanych, zabezpieczonych łańcuchami na terenie TANAPu zawodnicy zobowiązani są do przepuszczania turystów pieszych, tak by nie utrudniać ruchu turystycznego na obszarach Parku Narodowego;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Ultrajanosik;
   • Trasy zawodów przebiegają przez tereny Parków Narodowych PIENAP oraz TANAP. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie regulaminu zwiedzania PIENAP oraz TANAP;
   • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.ultrajanosik.pl Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;