Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 04 – 06.10.2019r. i wynosi:

Trasa

Termin I
do 31.03.2019 r.

Termin I
do 30.06.2019 r.

Termin II
do 22.09.2019 r.

Ultrawydma
80 km

200 zł

225 zł

250 zł

Ultrawydma
50 km

150 zł

175 zł

200 zł

Ultrawydma
30 km

130 zł

150 zł

175 zł

Ultrawydma
20 km

100 zł

125 zł

150 zł

Ultrawydma
10 km

60 zł

80 zł

100 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wyskości min. 10,00 zł (bardzo mile widziane wpłaty wyższe!!!) na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu miasta Łeba;

Na wniesienie opłat startowej i charytatywnej czekamy 14 dni.

Opłaty należy uiszczać przelewem na konta bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100
Tytuł wpłaty: UW2020 + imię i nazwisko;

 

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090

Tytuł wpłaty: UW2020 + imię i nazwisko;

  • W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultrajanosik.pl;
  • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 31.08.2020r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;

  • Po terminie 01.09.2020r. organizator nie zwraca opłat startowych;

  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby po dokonaniu opłaty administracyjnej w wysokości 20.00 zł , jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;

  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;

  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

W dniu startu nie będzie możliwości uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów!!!