Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

Trasa

Termin I
do 31.03.2021 r.

Termin I
do 30.06.2021 r.

Termin II
do 22.09.2021 r.

Ultrawydma
80 km

225 zł

250 zł

275 zł

Ultrawydma
50 km

175 zł

200 zł

225 zł

Ultrawydma
30 km

150 zł

175 zł

200 zł

Ultrawydma
20 km

125 zł

150 zł

175 zł

Ultrawydma
10 km

80 zł

100 zł

125 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu miasta Łeba;


Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną UltraWydma 2021.

Rodzaje i opis dostępnych pakietów startowych:

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy: 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100
Tytuł wpłaty: UW2021 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

Tytuł wpłaty: UW2021 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

  • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
  • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemii, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 01.09.2021r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 01.09.2021r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł
  • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;