Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu miasta Łeba;
 • Promocja walorów Wybrzeża Słowińskiego;
 • Promocja Słowińskiego Parku Narodowego;
 • Promocja Miasta Łeba;
 • Promocja Gminy Smołdzino;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Słowiński Park Narodowy,
 • Miasto Łeba,
 • Gmina Smołdzino;
3. TERMIN I MIEJSCE:

01 – 03.10.2021r. Piątek – Niedziela
Baza Zawodów: Łeba – Hala Sportowo – widowiskowa / Skwer Rybaka;

4. TRASY:

W ramach zawodów Ultrawydma rozegrane zostaną następujące biegi:

 • ULTRAWYDMA 10 km;
 • ULTRAWYDMA 20 km
 • ULTRAWYDMA 30 km
 • ULTRAWYDMA 50 km;
 • ULTRAWYDMA 80 km;
5. PROGRAM ZAWODÓW:

01.10.2021 r. PIĄTEK:

 • godz. 18:00 – otwarcie Biura Zawodów (Hala Sportowo – widowiskowa Łeba), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów w Łebie;
 • godz. 20:00 – dobrowolna odprawa uczestników biegu Ultrawydma (dostępna będzie również wersja on – line);
 • Biuro Zawodów wydaje pakiety startowe na bieg Ultrawydma 80km i Ultrawydma 50 km TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 02.10.2020r do godz.: 22:00;

02.10.2021r. SOBOTA:

 • godz. 06:00 – Start uczestników biegu Ultrawydma 80km oraz Ultrawydma 50 km – Skwer Rybaka;
 • godz. 07:00 – otwarcie Biura Zawodów (Hala Sportowo – widowiskowa Łeba), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów w Łebie;
 • godz. 10:00 – Start Uczestników biegu Ultrawydma 30 km – Skwer Rybaka;
 • godz. 12:00 – Start Uczestników biegu Ultrawydma 20 km – Skwer Rybaka;
 • godz. 13:00 – Start Uczestników biegu Ultrawydma 10 km – Skwer Rybaka;
 • godz. 14:00 – otwarcie bufetu – Skwer Rybaka;
 • godz. 15:00 – zamknięcie mety biegu Ultrawydma 10 km (limit 2 godz);
 • godz. 16:00 – zamknięcie mety biegu Ultrawydma 50 km (limit 10 godz); Ultrawydma 30 km (limit 6 godz), oraz Ultrawydma 20 km (limit 4 godz);
 • godz. 22:00 – zamknięcie mety biegu Ultrawydma 80 km (limit 16 godz);

03.10.2021r. NIEDZIELA

 • godz. 10:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród.

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 01.10.2021r. ukończy 18 lat.
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu, osobiście podpisują oświadczenie, że startują w nim na własną odpowiedzialność i nie występują przeciwwskazania lekarskie uniemożliwiające udział w długodystansowym biegu.
 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy.
 • Podczas rejestracji każdy Uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego.
 • Każdy z Zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym.
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.
 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminu zawodów, regulaminu odwiedzania Słowińskiego Parku Narodowego oraz przepisów w nim obowiązujących.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności Zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu.
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa, a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Słowińskiego Parku Narodowego obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową.
8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY:
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • Ultrawydma 80 km – 300 uczestników: 270 zawodników wynikających z rejestracji oraz 30 miejsc do dyspozycji organizatora;
  • Ultrawydma 50 km – 300 uczestników: 270 zawodników wynikających z rejestracji oraz 30 miejsc do dyspozycji organizatora;
  • Ultrawydma 30 km – 300 uczestników: 270 zawodników wynikających z rejestracji oraz 30 miejsc do dyspozycji organizatora;
  • Ultrawydma 20 km – 300 uczestników: 270 zawodników wynikających z rejestracji oraz 30 miejsc do dyspozycji organizatora;
  • Ultrawydma 10 km – 300 uczestników: 270 zawodników wynikających z rejestracji oraz 30 miejsc do dyspozycji organizatora;
 • Zakończenie rejestracji 22.09.2021r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 01.09.2021r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje);
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się statusu „TAK” jako opłacony start na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów;
9. WPISOWE:

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

Trasa

Termin I
do 31.03.2021 r.

Termin II
do 30.06.2021 r.

Termin III
do 20.09.2021 r.

Ultrawydma
80 km

225 zł

250 zł

275 zł

Ultrawydma
50 km

175 zł

200 zł

225 zł

Ultrawydma
30 km

150 zł

175 zł

200 zł

Ultrawydma
20 km

125 zł

150 zł

175 zł

Ultrawydma
10 km

80 zł

100 zł

125zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł na rzecz wsparcia mieszkanki/mieszkańca/rodziny z terenu miasta Łeba;


Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną UltraWydma 2021.

Rodzaje i opis dostępnych pakietów startowych:

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100
Tytuł wpłaty: UW2021 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

Tytuł wpłaty: UW2021 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemii, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 01.09.2021r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 01.09.2021r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W trakcie trwania całych zawodów każdy Zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w Biurze Zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

Ultrawydma 80 / 50 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o łącznej pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • sprawna latarka czołówka;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym, włączone o zachodzie słońca (zawodnicy z dystansu UW 80 km – godz. 17:00);
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • kurtka wiatroszczelna z kapturem;
 • rękawiczki;
 • czapka lub chusta wielofunkcyjna;
 • obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;
 • gotówka w wysokości 20 zł;

Ultrawydma 30 / 20 km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • pojemnik lub bidony na wodę o łącznej pojemności min 1,0 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • kurtka wiatroszczelna z kapturem;
 • czapka lub chusta wielofunkcyjna;
 • obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;

 

Ultrawydma 10 km:

 • pojemnik lub bidony na wodę o łącznej pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • włączony i naładowany telefon;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież oraz obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;

Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja. Ostateczne wyposażenie startowe podane zostanie w osobnym komunikacie przedstartowym.

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet dla każdego uczestnika zawodów – informacje nt gadżetu pojawią się na fb;
 • pas finishera dla zawodników dystansu Ultrawydma 80 km – którzy ukończą bieg w limicie i zdadzą pomyślnie próbę rybaka;
 • profesjonalny pomiar czasu ;
 • oznakowanie trasy;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, żele, wodę, napoje izotoniczne, coca-colę serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • jeden przepak dla uczestników biegu Ultrawydma 80 km w punkcie kontrolnym Łeba;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • napój wyskokoizotoniczny na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu).

Osobom, które zarejestrują się po dniu 01.09.2021r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).

 

12. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat);
  • Dinozaur Kobiet / Mężczyzn (60+lat);

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem nagrodzenia Zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 100 uczestników na danym dystansie. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczy

WODA/ IZOTONIK

COLA

OWOCE

SŁODYCZE

HERBATA KAWA

LEKKI CIEPŁY POSIŁEK

Konkurencja

CZOŁPINO

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

80 km
50 km

WYDMY

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

80 km
50 km
20 km

ŁEBA

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

80 km
50 km
30 km
20 km
10 km

SKRZYŻOWANIE SZLAKÓW POWER PARK ŁEBA

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

80 km
30 km
10 km

OSETNIK
STILO

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

80 km
30 km

META

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

WSZYSCY UCZESTNICY

PRZEPAKI:
Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: Ultrawydma 80 km tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. Nie dopuszcza się przekazywania depozytu w torbach lub workach prywatnych. Uczestnik zobowiązany jest przy zdawaniu depozytu o sprawdzenie nr startowego, który będzie umieszczony na worku depozytowym.

 • Ultrawydma 80 km: przepak w Łebie,

 

LIMITY CZASOWE:

Ultrawydma 80 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
ŁEBA

06:00

0 godz.

0 km

PUNKT KONTROLNY ŁEBA

15:00

09:00 godz.

50 km

META
ŁEBA

22:00

16:00 godz.

80 km

Ultrawydma 50 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
ŁEBA

06:00

0 godz.

0 km

META
ŁEBA

16:00

10:00 godz.

50 km

Ultrawydma 30 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
ŁEBA

10:00

0 godz.

0 km

META
ŁEBA

16:00

06:00 godz.

30 km

Ultrawydma 20 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
ŁEBA

12:00

0 godz.

0 km

META
ŁEBA

16:00

04:00 godz.

20 km

Ultrawydma 10 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
ŁEBA

13:00

0 godz.

0 km

META
ŁEBA

15:00

02:00 godz.

10 km

 

14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami medycznymi, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

 

15. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania udziału w zawodach z przyczyny kontuzji lub urazu zawodnik musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora dzwoniąc na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej!
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych.
 • Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z następujących miejsc – transport po zamknięciu punktu kontrolnego:
  • Czołpino;
  • Osetnik / Stilo;
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i w sytuacji zauważenia wystąpienia kontuzji lub uraz uinnych uczestników zawodów zobowiązani są do przerwania biegu i bezwzględnego udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu podając  rodzaj kontuzji, miejsce wypadku i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku niskiej frekwencji poniżej 30 % przewidzianych miejsc w limitach – w przypadku Ultrawydmy jest to ilość opłaconych zawodników poniżej 300 osób – w takim wypadku następuje zwrot 100 % opłaty startowej i charytatywnej;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z porozumień zawartych ze Słowińskim Parkiem Narodowym oraz z Lasami Państwowymi;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny na terenie Słowińskiego Parku Narodowego;
 • Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego obowiązują zakazy określone w art.15 ustawy o ochronie przyrody, nie wolno między innymi:
  • zbaczać ze szlaków turystycznych,
  • niszczyć roślin i zbierać runa leśnego – nie dotyczy miejsc wyznaczonych przez dyrektora Parku,
  • płoszyć, odławiać i zabijać zwierząt,
  • zanieczyszczać terenu,
  • stwarzać zagrożenia pożarowego,
  • zakłócać ciszy,
  • biwakować,
  • wprowadzać psów na plaże, z wyjątkiem psów asystentów osób niepełnosprawnych.
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Ultrawydma;
 • Trasy zawodów przebiegają przez tereny Słowińskiego Parku Narodowego. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie regulaminu zwiedzania Parku;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: https://tourdezboj.com/ultra-wydma/ Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;