Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin Ligi Tour de Zbój

REGULAMIN LIGI TOUR DE ZBÓJ 2023

 

 1. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

Wszelkie informacja na temat Liga Tour De Zbój będą się ukazywać na oficjalnej stronie internetowej tourdezboj.com oraz na oficjalnym profilu fb Tour de Zbój.

 1. UDZIAŁ

Udział w Lidze jest dobrowolny, a przystąpienie do niego oznacza akceptację regulaminu Ligi Tour De Zbój.

 1. CEL

Celem Ligi Tour De Zbój jest:

 • wyłonienie najlepszych biegaczek i biegaczy całego cyklu biegów,
 • popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji,
 • propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku.
 1. CHARAKTER RYWALIZACJI

Liga Tour De Zbój ma charakter sportowej rywalizacji  i będzie przeprowadzony w 2023 roku w dwóch głównych kategoriach, open kobiet i open mężczyzn z podziałem na dwie kategorie współzawodnictwa:

 

 1. Kategorie MARYNY i HARNASIA obejmują następujące biegi pucharu:
 • Zimowy Janosik 21.01.2023 r.
  • 10 km Kierpce Maryny
  • 20 km Zawiany Pyzdra
  • 30 km Bedzies Kwicoł
 • Zimowy Bojko Trail 25.02.2023 r.
 • 21 km Tołhaj
 • Ultra Roztocze 20.05.2023 r.
  • 12 km Roztocze
  • 22 km Półmaraton Roztocze
  • 30 km Roztoczańska 30
  • 42 km Maraton Roztocze
 • Ultra Janosik 16.09.2023 r.
  • 7 km Spiska Siódemka
  • 20 km Wartko Maryna
  • 36 km Zbójecka Śleboda
 • Smoczy Cross Maraton 21.10.2023 r.
  • 10 km Smoczuś
  • 20 km Smoczek
  • 30 km Smok
 1. Kategoria ULTRA MARYNA oraz ULTRA HARNAŚ obejmuje następujące biegi pucharu:
 • Zimowy Janosik 21.01.2023 r.
  • 50 km Spacer Murgrabiego
 • Ultra Roztocze 20.05.2023 r.
  • 67 km Ultra Roztocze
 • Ultra Janosik 16.09.2023 r.
  • Spiska Pętla 50 km
 • Smoczy Cross Maraton 21.10.2023 r. 
  • SMOCZYSKO – bieg na dystansie 47 km – trasa ULTRA
 1. KLASYFIKACJA KOŃCOWA
 • W klasyfikacji końcowej Maryna / Harnaś Ligi Tour De Zbój 2023 sklasyfikowany zostanie każdy uczestnik, który uczestniczył we wszystkich zawodach cyklu.
 • Zawodnik ma możliwość wystartowania na kilku dystansach w ramach wydarzenia, jednakże do klasyfikacji zaliczony zostanie mu najlepszy start.
 • Aktualna klasyfikacja ogłaszana będzie na stronie Pucharu w terminie ok. jednego tygodnia po zakończeniu każdego wydarzenia wchodzącego w cykl Pucharu.
 • Ogłoszenie Zwycięzców poszczególnych kategorii oraz przyznanie tytułu Maryny / Ultra Maryny / Harnasia / Ultra Harnasia 2023 roku nastąpi podczas oficjalnej ceremonii zakończenia zawodów cyklu Ligi Tour De Zbój 2023 w ramach II edycji zawodów Smoczy Cross Maraton 21.10.2023    w Brandysówce. Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas ceremonii zakończenia całego cyklu Tour De Zbój 2023 w Brandysówce 21.10.2023r.
 1. NAGRODY
 • Pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz statuetki.
 • Osoby sklasyfikowane na miejscach 4 – 10 otrzymają pamiątkowe statuetki.
 1. Statuetka Tour De Zbój

Statuetka Tour De Zbój jest wyjątkową i niepowtarzalną pamiątką za trud włożony przez każdego zawodnika w przygotowanie i ukończenie zawodów całego cyklu Tour De Zbój. Nie jest częścią punktacji ani klasyfikacji końcowej całego cyklu. Aby  w 2023 roku otrzymać tę oryginalną pamiątkę należy wystartować i ukończyć wszystkie zawody z cyklu Tour De Zbój w ciągu dwóch kolejnych edycji, w 2022 r. i 2023 r. Organizator zobowiązuje się zapewnić możliwość skompletowania medali i otrzymanie statuetki w ciągu całego dwuletniego cyklu. Aby otrzymać bezpłatnie statuetkę Tour De Zbój należy w dowolnym momencie w biurze zawodów okazać zdobyty przez siebie cały komplet imiennych medali, wystawionych na jedną i tą samą osobę w obowiązującym dwuletnim cyklu. Imienne medale są potwierdzeniem startu danej osoby we wszystkich wymaganych zawodach. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez nas w trakcie dwuletniego cyklu. co nie jest trudne do zaplanowania. Aktualnie obowiązuje cykl 2022 – 2023.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Ligi Tour De Zbój;
 • Wszystkie protesty i niezgodności w punktacji generalnej powinny być zgłaszane do głównego sędziego biegu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamknięcia linii mety. Sędzia główny w drodze rozmów i wyjaśnień w przeciągu 7 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia ostatniego protestu, wyda ostateczną decyzję sędziowską, która nie podlega roszczeniom.
 • Ewentualne zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.tourdezboj.com w zakładce Liga Tour de Zbój. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami.
 1. DANE KONTAKTOWE
 • strona www: www.tourdezboj.com
 • mail: biuro@tourdezboj.com
 • tel: Sławek 507 053 657