Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin Ligi Tour de Zbój

REGULAMIN PUCHARU BIEGÓW TOUR DE ZBÓJ 2023

 1. ORGANIZATOR:

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

Wszelkie informacja na temat Pucharu Biegów Tour De Zbój będą się ukazywać na oficjalnej stronie internetowej Pucharu tourdezboj.com oraz na oficjalnym profilu fb Tour de Zbój

 1. UDZIAŁ:

Udział w Pucharze jest dobrowolny, a przystąpienie do niego oznacza akceptację regulaminu Pucharu Biegów Tour De Zbój.

 1. CEL:

Celem Pucharu Biegów Tour De Zbój jest:

 • wyłonienie najlepszych biegaczek i biegaczy całego cyklu biegów,
 • popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
 1. CHARAKTER RYWALIZACJI:

Puchar Biegów Tour De Zbój ma charakter rywalizacji sportowej i prowadzony będzie w dwóch głównych kategoriach Open kobiet i Open mężczyzn z podziałem na dwie kategorie współzawodnictwa:

 1. Kategorie MARYNY i HARNASIA obejmują następujące biegi pucharu:
  • Zimowy Janosik 21.01.2023r:
   • 10 km Kierpce Maryny;
   • 20 km Zawiany Pyzdra;
   • 30 km Bedzies Kwicoł;
  • Zimowy Bojko Trail 25.02.2023r:
   • 21 km Tołhaj;
  • Ultra Roztocze 20.05.2023r:
   • 12 km Roztocze;
   • 22 km Półmaraton Roztocze;
   • 30 km Roztoczańska 30;
   • 42 km Maraton Roztocze;
  • Ultra Janosik 16.09.2023r:
   • 7 km Spiska Siódemka;
   • 20 km Wartko Maryna;
   • 36 km Zbójecka Śleboda;
  • Smoczy Cross Maraton 21.10.2023r:
   • 10 km Smoczuś;
   • 20 km Smoczek;
   • 30 km Smok;
 1. Kategoria ULTRA MARYNA oraz ULTRA HARNAŚ obejmuje następujące biegi pucharu:
  • Zimowy Janosik 21.01.2023r:
   • 50 km Spacer Murgrabiego;
  • Ultra Roztocze 13 – 20.05.2023r:
   • 67 km Ultra Roztocze;
  • Ultra Janosik 16.09.2023r:
   • Spiska Pętla 50 km;
  • Smoczy Cross Maraton 21.10.2023r:
   • SMOCZYSKO – bieg na dystansie 47 km – trasa ULTRA;
 1. PUNKTACJA:

Za każdy start zawodnika przyznawane są punkty, które stanowią sumę 3 składowych, tj:

 1. udział w zawodach: 50 pkt;
 2. dystans: liczba kilometrów podzielona przez współczynnik liczbowy – biegi zimowe 3, biegi letnie 5;
 3. zajęte miejsce: punktowane miejsce od 1 do 50:
  • 1- 65 pkt;
  • 2 – 60 pkt;
  • 3 – 55 pkt;
  • 4 – 50 pkt;
  • 5 – 46 pkt;
  • 6 – 45 pkt;
  • 50 – 1pkt;

Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach dalszych nie otrzymują punktów za zajęte miejsce.

 • przykładowo zawodnik startujący w Zimowym Janosiku 2023 na dystansie 20 km Zawiany Pyzdra który zajął 7 miejsce otrzyma następującą liczbę punktów P = 50 (za udział ) + 7 pkt za dystans (20 km : współczynnik 3 zaokrąglony do pełnej wartości) + 44 pkt za miejsce. W sumie otrzyma w kategorii Harnaś 101 punktów do końcowej klasyfikacji.
 1. KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
 • W klasyfikacji końcowej Maryna / Harnaś Pucharu Biegów Tour De Zbój 2023 sklasyfikowany zostanie każdy uczestnik, jednakże do końcowego wyniku brane są cztery najwyżej punktowane starty zawodnika w ramach całego cyklu Tour De Zbój edycja 2023;
 • Zawodnik ma możliwość wystartowania na kilku dystansach w ramach wydarzenia, jednakże do klasyfikacji zaliczony zostanie mu najlepszy start;
 • Aktualna klasyfikacja ogłaszana będzie na stronie Pucharu w terminie ok dwóch tygodni po zakończeniu każdego biegu wchodzącego w cykl Pucharu;
 • Ogłoszenie Zwycięzców poszczególnych kategorii oraz przyznanie tytułu Maryny / Ultramaryny / Harnasia / Ultra Harnasia 2023 roku nastąpi podczas oficjalnej ceremonii zakończenia zawodów cyklu Pucharu Biegów Tour De Zbój 2023 w ramach II edycji zawodów Smoczy Cross Maraton 21.10.2023 Brandysówka. Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas ceremonii zakończenia całego cyklu Tour De Zbój 2023 w Brandysówce 21.10.2023r.
 1. NAGRODY:
 • Pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz statuetki.
 • Osoby sklasyfikowane na miejscach 4 – 10 otrzymają pamiątkowe statuetki.
 1. Statuetka Tour De Zbój

Statuetka Tour De Zbój jest wyjątkową i niepowtarzalną pamiątką za trud włożony przez każdego zawodnika w przygotowanie, wystartowanie i ukończenie zawodów z całego cyklu Tour De Zbój. Nie jest częścią punktacji ani klasyfikacji końcowej całego cyklu. Aby otrzymać tą oryginalną pamiątkę należy wystartować i ukończyć we wszystkich zawodach z cyklu Tour De Zbój w ciągu dwóch kolejnych lat startowych, tj: 2022 – 2023. Organizator zapewnia że w ciągu cyklu dwuletniego statuetkę będzie można skompletować z medali otrzymanych na przestrzeni 2 lat. Aby otrzymać bezpłatnie statuetkę Tour De Zbój należy w dowolnym momencie w biurze zawodów okazać zdobyty przez siebie cały komplet medali imiennych wystawionych na jedną i tą samą osobę w obowiązującym cyklu dwuletnim potwierdzający start danej osoby we wszystkich zawodach. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału we wszystkich naszych zawodach w okresie 2 lat – co nie jest trudne do zaplanowania. Aktualnie obowiązuje cykl 2022 – 2023.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Pucharu Biegów Tour De Zbój;
 • Wszystkie protesty i niezgodności w punktacji generalnej, powinny być zgłaszane do głównego sędziego biegu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamknięcia linii mety. Sędzia główny w drodze rozmów i wyjaśnień w przeciągu 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia ostatniego protestu wyda ostateczną decyzję sędziowską, która nie podlega składaniom roszczeń;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie pucharu: www.tourdezboj.com Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;
 1. DANE KONTAKTOWE:
 • strona www: www.tourdezboj.com
 • mail: biuro@tourdezboj.com
 • tel: Sławek 507 053 657