Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

REGULAMIN PUCHARU BIEGÓW TOUR DE ZBÓJ 2024

REGULAMIN PUCHARU BIEGÓW TOUR DE ZBÓJ 2024

 1. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

Wszelkie informacja na temat Pucharu Biegów Tour De Zbój będą się ukazywać na oficjalnej stronie internetowej Pucharu https://tourdezboj.com/liga/ oraz na oficjalnym profilu fb Tour de Zbój https://www.facebook.com/tourdezboj

 1. UDZIAŁ

Udział w Pucharze jest dobrowolny, a przystąpienie do niego oznacza akceptację regulaminu Pucharu Biegów Tour De Zbój.

 1. CEL

Celem Pucharu Biegów Tour De Zbój jest:

 • wyłonienie najlepszych biegaczek i biegaczy całego cyklu biegów,
 • popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji,
 • propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.
 1. CHARAKTER RYWALIZACJI

Puchar Biegów Tour De Zbój ma charakter rywalizacji sportowej i prowadzony będzie w dwóch głównych kategoriach Open kobiet i Open mężczyzn z podziałem na dwie kategorie:

 1. Kategorie MARYNY i HARNASIA obejmują następujące biegi pucharu:
  • VII Zimowy Janosik 10.02.2024r:
   • 12 km Kierpce Maryny,
   • 23 km Zawiany Pyzdra,
   • 32 km Zimowy Baca,
  • VIII Ultra Roztocze 18.05.2024r:
   • 10 km Roztoczańska Dycha,
   • 20 km Półmaraton Roztocze,
   • 30 km Roztoczańska 30,
  • III Smoczy Cross Maraton 19.10.2024r:
   • 10 km Smoczuś,
   • 20 km Smoczek,
   • 30 km Smok,
 1. Kategoria ULTRA MARYNA oraz ULTRA HARNAŚ obejmuje następujące biegi pucharu:
  • VII Zimowy Janosik 10.02.2024r:
   • 43 km Bedzies Kwicoł,
   • 53 km Spacer Murgrabiego,
  • II Zimowy Bojko Trail 02.03.2024r:
   • 40 km Tołhaj,
  • VIII Ultra Roztocze 18.05.2024r:
   • 44 km Maraton Roztocze,
   • 62 km Ultra Roztocze,
  • III Smoczy Cross Maraton 19.10.2024r:
   • Smoczysko – bieg na dystansie 47 km,
 1. PUNKTACJA

Za każdy start zawodnika przyznawane są punkty, które stanowią sumę 2 składowych, tj.:

 1. Dystans: liczba kilometrów podzielona przez współczynnik liczbowy 3 zaokrąglony do pełnej liczby za ukończony bieg:
  • VII Zimowy Janosik 10.02.2024r:
   • 12 km Kierpce Maryny – 4 pkt;
   • 23 km Zawiany Pyzdra – 8 pkt;
   • 32 km Zimowy Baca – 11 pkt;
   • 43 km Bedzies Kwicoł – 14 pkt;
   • 53 km Spacer Murgrabiego – 18 pkt;
  • VIII Ultra Roztocze 18.05.2024r:
   • 10 km Roztoczańska Dycha – 3 pkt;
   • 20 km Półmaraton Roztocze – 7 pkt;
   • 30 km Roztoczańska 30 – 10 pkt;
   • 44 km Maraton Roztocze – 15 pkt;
   • 62 km Ultra Roztocze – 21 pkt;
  • III Smoczy Cross Maraton 19.10.2024r:
   • 10 km Smoczuś – 3 pkt;
   • 20 km Smoczek – 7 pkt;
   • 30 km Smok – 10 pkt;
   • 47 km Smoczysko – 16 pkt;
 1. Zajęte miejsce: punktowane miejsce od 1 do 50:
  • 1 – 65 pkt,
  • 2 – 60 pkt,
  • 3 – 55 pkt,
  • 4 – 50 pkt,
  • 5 – 46 pkt,
  • 6 – 45 pkt,
  • 7 – 44 pkt,
  • 8 – 43 pkt,
  • 9 – 42 pkt,
  • 10 – 41 pkt,
  • ………..
  • 50 – 1pkt.
 2. Na przykład zawodnik startujący w Zimowym Janosiku 2024 na dystansie 23 km Zawiany Pyzdra, który zajął 7 miejsce otrzyma następującą liczbę punktów P = 8 pkt za ukończony dystans 23 km + 44 pkt za 7 miejsce na tym dystansie. W sumie otrzyma w kategorii Harnaś 15 punktów do końcowej klasyfikacji.
 1. KLASYFIKACJA KOŃCOWA
 • Aby wziąć udział w klasyfikacji końcowej należy zaliczyć starty we wszystkich wydarzeniach z cyklu Tour de Zbój w roku 2024.
 • Zawodnik musi zdecydować się na udział albo w kategorii Maryna / Harnaś albo w kategorii Ultra Maryna / Ultra Harnaś.
 • Aktualna klasyfikacja ogłaszana będzie na stronie Pucharu w terminie ok dwóch tygodni po zakończeniu każdego biegu wchodzącego w cykl Pucharu.
 • Ogłoszenie Zwycięzców poszczególnych kategorii oraz przyznanie tytułu Maryny / Ultramaryny / Harnasia / Ultra Harnasia 2024 roku nastąpi w miesiącu grudniu 2024.
 • Oficjalne wręczenie pucharów i nagród za udział w cyklu Tour de Zbój 2024 nastąpi podczas ceremonii zakończenia pierwszych zawodów z cyklu Tour de Zbój w 2025 – w ramach VIII edycji zawodów Zimowy Janosik w roku 2025.
 • Uwaga! Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach od 1 – 10 w każdej kategorii (Maryna, Ultra Maryna, Harnaś, Ultra Harnaś) mogą skorzystać z 50 % rabatu (jeśli nie obejmuje ich inny system zniżek i promocji na rok 2025) na pierwszy start w zawodach z cyklu Tour de Zbój 2025 –  VIII edycja Zimowego Janosika 2025. W ten sposób chcemy docenić wysiłek, który czołowi zawodnicy cyklu włożyli w rywalizację.
 • Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas ceremonii zakończenia całego cyklu Tour De Zbój 2024 w Szczawnicy – luty 2025.
 1. NAGRODY
 • Pierwsze trzy osoby w każdej z kategorii otrzymają nagrody rzeczowe oraz statuetki.
 • Osoby sklasyfikowane na miejscach 4 – 10 otrzymają pamiątkowe statuetki.
 1. Statuetka Tour De Zbój

Statuetka Tour De Zbój jest wyjątkową i niepowtarzalną pamiątką za trud włożony przez każdego zawodnika w przygotowanie, start i ukończenie zawodów w całym cyklu Tour De Zbój. Nie jest częścią punktacji ani klasyfikacji końcowej całego cyklu. Aby otrzymać tą oryginalną pamiątkę należy wystartować i ukończyć wszystkie zawody w cyklu Tour De Zbój w roku 2024. Statuetki będą wręczane na ostatnich zawodach cyklu w roku 2024 – podczas III edycji zawodów Smoczy Cross Maraton w Brandysówce 19.10.2024r. Statuetki będą imienne i wyjątkowo piękne! Statuetki będą bezpłatne i zostaną wręczone za okazaniem kompletu medali za rok 2024!

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Pucharu Biegów Tour De Zbój.
 • Wszystkie protesty i niezgodności w punktacji generalnej powinny być zgłaszane do głównego sędziego biegu w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamknięcia linii mety. Sędzia główny w drodze rozmów i wyjaśnień w przeciągu 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia ostatniego protestu wyda ostateczną decyzję sędziowską, która nie podlega składaniom roszczeń.
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie pucharu: www.tourdezboj.com Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami.
 1. DANE KONTAKTOWE