Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Smok

SMOK – 30km

Dawno, dawno temu w grodzie Kraku był Szewczyk Dratweka co Smoka poskromił! Ale to nie był nas Smok! Smok Jurajski! Nas Smok już potrafi latać i i między skałami też się zmieści!!! Już na początku Smoki napotkają próbę Szewczyka Dratweki! Po pirsych śterech kilometrach sakramenckiego biegu poddamy te nase Smoki próbie! Cy będąc spragnieni wody się zaczymią przy Źródle Pióro (cudne Jurajskie wywierzysko skąd wszyscy okoliczni mieszańcy i nie tylko czerpią wodę do picia) się poddadzą i jak ten Pseudo – Smok spod Wawelu się skusom na picie cy polecom dalyj? Prawdziwe Smoki pić nie musą! One gonią jak ten wioter po ostańcach! One sukajom swego gniozda! I je znajdą! Na Górze Smoków! Tam se mogom dychnąć kiela cza! Byle nie za długo! Bo im skrzydła się zrosną i już dalyj nie polecom! A dalyj….. to samuśka frjada dla prawdziwego Smoka! Doliny takie Żorskie! Zamki! Kamieniołomy! Jaskinie! Istny Raj dla Smoka! Tam se pohasa! Pocuje Smoczą Ślebodę, by na końcu pozierać na Sokolicę przy londowaniu na Brandysówce! Hej!!!

 

 • Długość: ok 28 km;
 • Przewyższenia: + 1249 m, – 1248 m;
 • Liczba punktów odżywczych: 2
Mapa trasy i profil:

Wyposażenie obowiązkowe:

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

 • Numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • Plecak biegowy lub pas biegowy mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • ślad trasy wgrany na zegarek biegowy lub aplikację w telefonie;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 21.10.2022r o godz. 20:00. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

LIMITY CZASOWE:
PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
09:00 0 0 km
META
BRANDYSÓWKA
15:00 06:00 h 30 km

 

PUNKTY ŻYWIENIOWE:
Punkt kontrolny/ odżywczy WODA/ IZO COLA OWOCE SŁODYCZE DYSTANS
PK LASEK TAK TAK TAK 11/19/47
PK BRANDYSÓWKA TAK TAK TAK 47
PK GÓRA SMOKÓW TAK TAK TAK 30 / 47
PK PARK DUBIE TAK TAK TAK 30 / 47