Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Smoczysko

SMOCZYSKO – 47km

Kiej byś mały cuckałeś Cumelka! Potem Mama Smoczyca i Tata Smoczysko zmieniali pieluchy, podcierali żyć i ucyli Ci syćkiego co dla Smoka jest ważne! Śleboda i latanie ku ostańcom, jaskiniom, potokom. Ale terozki nadchodzi dzień próby!!! Cyś jest Smocysko, które zionie łogniem cały cas, cy takim podrobem co od casu do casu pierdnie iskrom z pascy!!! Teraz Twój cas by stać się Smocyskiem!!! Syćkie Jurajskie wyzwania przed Tobą! Skały! Ostańce! Zamki! Potoki! Bramy! Doliny! Góry! Syćkie próby na raz!!! By stać się Smocyskiem!!! – Gotowy??? Obacym!!!

 

 • Długość: ok 47 km;
 • Przewyższenia: + 1977 m, – 1977 m;
 • Liczba punktów odżywczych: 4

 

Mapa trasy i profil:

 


Wyposażenie obowiązkowe:

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

 • Numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • Plecak biegowy lub pas biegowy mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • ślad trasy wgrany na zegarek biegowy lub aplikację w telefonie;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 21.10.2022r o godz. 20:00. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

LIMITY CZASOWE:
PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
08:00 0 0 km
PK BRANDYSÓWKA 12:00 04:00 h 19 km
META
BRANDYSÓWKA
18:00 10:00 h 47 km

 

PUNKTY ŻYWIENIOWE:
Punkt kontrolny/ odżywczy WODA/ IZO COLA OWOCE SŁODYCZE DYSTANS
PK LASEK TAK TAK TAK 11/19/47
PK BRANDYSÓWKA TAK TAK TAK 47
PK GÓRA SMOKÓW TAK TAK TAK 30 / 47
PK PARK DUBIE TAK TAK TAK 30 / 47