Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

TRASARejestracja
od 1
do 100 uczestnika
Rejestracja
od 101
do 200 uczestnika
Rejestracja
powyżej 201 uczestnika
Łączny limit miejscOpłata w biurze zawodów (pod warunkiem dostępności miejsc)
Cumelek
biegi dla dzieci i młodzieży

50 zł

150 zł

50 zł

Smoczuś 10 km oraz 10 km NW

100 zł

120 zł150 zł300

175 zł

Smoczek 20 km

150 zł

175 zł200 zł300

225 zł

Smok 30 km

175 zł

200 zł225 zł300

250 zł

Smoczysko
47 km

200 zł

225 zł250 zł300

275 zł

Opłata za bieg uiszczana jest za pomocą szybkich płatności lub przelewem tradycyjnym na konto:

Łącki Bank Spółdzielczy: 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100
odbiorca: Fundacja Na Ratunek
tytuł wpłaty: OS III SCM 2024 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

 • W przypadku rezygnacji uczestnika z zawodów system zwrotu opłaty startowej został opisany w punkcie: reklamacje i zwrot opłaty startowej;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 30.09.2024 r. po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł na konto:
  odbiorca: Fundacja Na Ratunek
  38 8805 0009 0047 9314 2000 0100
  tytułem: opłata administracyjna III SCM 2024;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca licząc od daty wpłaty na koncie Fundacji;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

System rabatów i zniżek obowiązujących w cyklu Tour de Zbój w sezonie 2024

W III edycji zawodów Smoczy Cross Maraton 2024 będą obowiązywać 3 progi opłat w zależności od osiągniętych limitów rejestracji:

 • Zawodnicy od 1 do 100 uczestnika – I próg;
 • Zawodnicy od 101 do 200 uczestnika – II próg;
 • Zawodnicy powyżej 201 uczestnika – III próg;

Rabaty są naliczane od ceny z II progu opłat.

Opłata startowa w roku 2024  zawiera wszystkie koszty związane ze startem uczestnika na danym dystansie i w danym biegu wraz z opłatą charytatywną, która w roku 2024 wynosi 15 zł.

Podium OPEN Kobiet  i Mężczyzn zdobyte w roku 2023:

 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn – darmowy start w roku 2024 – możliwość obrony pierwszego miejsca wywalczonego w roku 2023;
 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 – 75% rabatu na tym samym dystansie w roku 2024;
 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 – 50% rabatu na tym samym dystansie w roku 2024;


Klub Zasłużonego Zbója:
obejmuje wszystkie starty zawodnika w naszych zawodach z cyklu Tour de Zbój starty / progi uprawniające do zniżki:

 • 25 start;
 • 50 start;
 • 75 start;
 • 100 start;

Czyli każdy zawodnik, który startował w historii 24 razy (i następne 49,74,99) kolejny udział w  zawodach z cyklu Tour de Zbój – czyli 25 start (oraz 50, 75,100) odbywa na podstawie wniesionej Opłaty Charytatywnej w wysokości 15 zł na konto:

38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

Odbiorca: Fundacja Na Ratunek

Tytuł wpłaty: OCH III SCM 2024 + imię i nazwisko;


Pakiet drużynowy:

Drużyna musi posiadać tą samą nazwę dla wszystkich członków zespołu oraz zarejestrować się i opłacić start w ciągu 7 dni od momentu rejestracji:

 • mała drużyna od 5 do 10 uczestników – rabat 5% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • średnia drużyna od 11 do 20 uczestników – rabat 10% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • duża drużyna / pakiet korporacyjny od 21 uczestników – indywidualnie do negocjacji – kontakt mailowy: biuro@tourdezboj.com


Pakiet rodzinny

Rodzina to min. 3 blisko spokrewnione osoby, czyli Babcia, Dziadek, Mama, Tata, Córka, Syn oraz Wnuk. Obowiązuje Rabat 15% od  kwoty końcowej –  zsumowanej przez opłaty startowe poszczególnych członków rodziny.

Rabaty się nie sumują, co oznacza że można jednocześnie skorzystać tylko z jednego. Nie ma możliwości przekazania rabatu innej osobie, na inny bieg, czy kolejny rok.

Osoby, które skorzystają z systemu rabatów i zniżek dokonują opłaty tylko w formie tradycyjnej przelewem na konto:

38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

Odbiorca: Fundacja Na Ratunek

Tytuł wpłaty: OS III SCM 2024 + nazwisko rodziny;