Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

REGULAMIN II EDYCJI ZAWODÓW SMOCZY CROSS MARATON 21.10.2023
BRANDYSÓWKA – DOLINKI PODKRAKOWSKIE

 

 1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Gminy Wielka Wieś, Zabierzów, Jerzmanowice – Przeginia, Krzeszowice;
 • Promocja walorów turystycznych Dolinek Podkrakowskich;
 • Promocja Gminy Wielka Wieś;
 • Promocja Gminy Zabierzów;
 • Promocja Gminy Jerzmanowice – Przeginia;
 • Promocja Gminy Krzeszowice;
 • Promocja Nadleśnictwa Krzeszowice;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku;
 • Promocja portalu www.trailove.eu;
 1. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

 1. PARTNERZY:
 • Urząd Gminy Wielka Wieś;
 • Urząd Gminy Zabierzów;
 • Urząd Gminy Jerzmanowice – Przeginia;
 • Urząd Miasta i Gminy Krzeszowice;
 • Nadleśnictwo Krzeszowice;
 1. TERMIN I MIEJSCE:

20 – 21.10.2023r. Piątek – Sobota;
Baza zawodów: Brandysówka – Dolina Będkowska;

 1. DYSTANSE I TRASA:

W ramach zawodów Smoczy Cross Maraton rozegrane zostaną następujące biegi:

 • CUMELEK – biegi dla Dzieci i młodzieży: 
   • 100 m dzieci w wieku 0 – 3 (rocznik 2020 – 2023);
   • 300 m dzieci w wieku 4 – 6 (rocznik 2017 – 2019);
   • 500 m dzieci w wieku 7 – 10 (rocznik 2013 – 2016);
   • 1000 m młodzież w wieku 11 – 13 (rocznik 2010 – 2012);
   • 1500 m młodzież w wieku 14 – 17 (rocznik 2006 – 2009);
 • SMOCZUŚ – bieg na dystansie 10 km oraz Nordic Walking 10 km;
 • SMOCZEK – bieg na dystansie 20 km;
 • SMOK – bieg na dystansie 30 km;
 • SMOCZYSKO – bieg na dystansie 47 km – trasa ULTRA;

Wszystkie dystanse zostaną rozegrane ze wspólnego startu i mety: Brandysówka Dolina Będkowska
Trasy zostały wytyczone na terenie Dolinek Podkrakowskich;

 1. PROGRAM ZAWODÓW

20.10.2023 r. PIĄTEK:

 • godz. 16:00 – otwarcie biura zawodów (Brandysówka Dolina Będkowska), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 20:00 – dobrowolna odprawa uczestników wszystkich biegów – podanie końcowego komunikatu technicznego;
 • godz. 21:00 – zamknięcie biura zawodów;

21.10.2023r. SOBOTA

  • godz. 06:00 – otwarcie biura zawodów (Brandysówka Dolina Będkowska), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych – w pierwszej kolejności obsługiwani będą zawodnicy z dystansów Smoczysko / Smok / Smoczek / Smoczuś;
  • godz. 07:00 – start uczestników biegu SMOCZYSKO 47 km Brandysówka Dolina Będkowska;
  • godz. 08:00 – start uczestników biegu SMOK 30 km Brandysówka Dolina Będkowska;
  • godz. 10:00 – start uczestników biegu SMOCZEK 20 km Brandysówka Dolina Będkowska;
  • godz. 11:00 – start uczestników biegu SMOCZUŚ 10 km Brandysówka Dolina Będkowska;
  • godz. 11:00  konkursy i zabawy dla dzieci w strefie „Arte Smokowisko”;
  • godz. 13:00 – zamknięcie mety biegu SMOCZUŚ 10 km – limit 2 godz;
  • godz. 14:00 – zamknięcie mety biegu SMOCZEK 20 km – limit 4 godz;
  • godz. 14:30 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOCZUŚ – 11 km;
  • godz. 15:00 – zamknięcie mety biegu SMOK 30 km – limit 7 godz;
  • godz. 15:00 –  biegi dla dzieci i młodzieży CUMELEK Brandysówka Dolina Będkowska;
  • godz. 15:30 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOCZEK – 20 km;
  • godz. 16:00 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOK – 30 km;
  • godz. 16:30 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu CUMELEK – biegi dla dzieci i młodzieży;
  • godz. 17:00 – zamknięcie mety biegu SMOCZYSKO 47 km – limit 10 godz;
  • godz. 17:00 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOCZYSKO – 47 km;
 • godz: 17:30 – 20:00  – wspólne ognisko – Brandysówka;

*UWAGA – Program minutowy może ulec zmianie, o czym organizator zobowiązuje się poinformować uczestników drogą mailową oraz poprzez osobny komunikat zamieszczony na stronie i w social mediach.

 1. KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów na dystansach 10/20/30/47 km może być osoba, która najpóźniej w dniu 20.10.2023r. ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu terenowym;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Przed startem każdy uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Regulaminu odwiedzana Rezerwatów Przyrody, Lasów Państwowych oraz przepisów w nich obowiązujących;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach biegowych przy otwartym ruchu drogowym zgodnie  z zasadami Prawo o Ruchu Drogowym;
 • Na trasie I edycji zawodów Smoczy Cross Maraton 2023 w ciągu dróg publicznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zawodów nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych;
 1. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
  • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
  • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący: 
 • CUMELEK – biegi dla Dzieci i młodzieży: 150 uczestników;
 • SMOCZUŚ – bieg na dystansie 10 km : 300 uczestników;
 • SMOCZEK – bieg na dystansie 20 km: 400 uczestników;
 • SMOK – bieg na dystansie 30 km: 400 uczestników;
 • SMOCZYSKO – bieg na dystansie 47 km – trasa ULTRA: 400 uczestników;
 • Zakończenie rejestracji 20.10.2023r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 01.10.2023r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;
 1. OPŁATA STARTOWA
TrasaWeekend OtwarciaCena Regularna
obowiązuje do dn. 30.09.2023r
Cena dla Spóźnialskich
obowiązuje od dnia 01.10.2023r
oraz w
Biurze Zawodów
Smoczuś 10 km oraz 10 km NW100 zł120 zł150 zł
Smoczek 20 km130 zł150 zł200 zł
Smok 30 km150 zł200 zł225 zł
Smoczysko
47 km
200 zł225 zł250 zł
Cumelek
biegi dla dzieci i młodzieży
40 zł

 

 • W opłatę startową wliczona jest opłata charytatywna w wysokości 15 zł!
 • Od opłat startowych dzieci nie pobiera się opłaty charytatywnej;

Opłata za udział w zawodach:

 • Opłata startowa wraz z opłatą charytatywną:

Łącki Bank Spółdzielczy: 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

tytuł wpłaty: OS II SCM 2023 imię i nazwisko;

 

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemii, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 30.09.2023r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 30.09.2023r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

System rabatów i zniżek obowiązujących w cyklu Tour de Zbój w sezonie 2023

Rabaty się nie sumują, co oznacza że można jednocześnie skorzystać tylko z jednego.

Nie ma możliwości przekazania rabatu na inną osobą, inny bieg, kolejny rok.

w cyklu Tour de Zbój 2023 będą obowiązywać 3 taryfy opłat:

 • weekend otwarcia;
 • cena regularna;
 • cena dla spóźnialskich;

Rabaty są naliczane od ceny regularnej.

Opłata startowa w roku 2023  zawiera wszystkie koszty związane ze startem uczestnika na danym dystansie i w danym biegu wraz z opłatą charytatywną, która w roku 2023 wynosi 15 zł.

Podium OPEN Kobiet  i Mężczyzn zdobyte w roku 2022:

 • 1 miejsce Open Kobiet i Mężczyzn – darmowy start w roku 2023 –  możliwość obrony pierwszego miejsca wywalczonego w roku 2022;
 • 2 miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2022 –  75% rabatu na tym samym dystansie w roku 2023;
 • 3 miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2022 –  50% rabatu na tym samym dystansie w roku 2023;

Dla stałych bywalców, czyli posiadaczy statuetek Ligii Tour de Zbój z poprzednich lat (sezon 2019 – 2021, i 2022 – 2023) obowiązują tylko dwie stawki opłat: weekend otwarcia oraz cena regularna(weryfikacja na podstawie nr statuetki – od sezonu 2022 – 2023. Wcześniej zdobyte statuetki na podstawie zdjęcia statuetki);

Pakiet drużynowy:

Drużyna musi posiadać tą samą nazwę dla wszystkich członków zespołu, oraz zarejestrować się i opłacić start w ciągu 7 dni od momentu rejestracji: 

 • mała drużyna od  5 do 10 uczestników – rabat 5% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • średnia drużyna od 11 do 20 uczestników – rabat 10% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • duża drużyna / pakiet korporacyjny od 21 uczestników – indywidualnie do negocjacji – kontakt mailowy: slawek@tourdezboj.com

Pakiet rodzinny

Rodzina to min. 3 blisko spokrewnione osoby, czyli Mama, Tata, Córka, Syn. Obowiązuje Rabat 15% od  kwoty końcowej –  zsumowanej przez opłaty startowe poszczególnych członków rodziny. 

 Pakiet roczny Tour de Zbój 2023.

Osoby startujące regularnie we wszystkich biegach wchodzących w skład cyklu Tour de Zbój 2023  na dowolnym dystansie w sezonie 2023 otrzymują następujące rabaty:

 • 50 % regularnej opłaty startowej na przedostatni bieg cyklu 2023;
 • 100 % opłaty startowej na ostatni bieg cyklu 2023. Rabat nie obejmuje opłaty charytatywnej w wysokości 15 zł, którą uczestnik zobowiązany jest wpłacić na konto Organizatora. Czyli zawodnik startuje na ostatniej imprezie z cyklu Tour de Zbój 2023 za dokładnie 15 zł!!! otrzymując wszystkie przysługujące świadczenia!!!
 • rabaty obowiązują wyłącznie w ramach biegów w klasyfikacji Maryna / Harnaś lub Ultra Maryna / Ultra Harnaś;

Pakiet roczny dotyczy jednej i tej samej osoby startującej pod tym samym imieniem i nazwiskiem w cyklu Tour de Zbój 2023. Nie można go przekazywać na inną osobę – nawet na najbliższą z rodziny.

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

SMOCZUŚ 10 km / SMOCZEK 20 km: 

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ślad trasy wgrany na zegarek biegowy lub aplikację w telefonie;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

SMOK 30 km / SMOCZYSKO 47 km:

 • Numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • Plecak biegowy lub pas biegowy mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • ślad trasy wgrany na zegarek biegowy lub aplikację w telefonie;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 20.10.2023r o godz. 20:00. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet dla każdego uczestnika ze wszystkich dystansów, – informacje nt gadżetu pojawią się na fb;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • profesjonalną obsługę foto – wideo z zawodów;
 • Ubezpieczenie NNW oraz KL;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • zimny napój wysokoizotoniczny na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy imienny medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

Każde zarejestrowane dziecko w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet biegowy – informacje nt gadżetu pojawią się na fb;
 • oznakowaną trasę;
 • pamiątkowy medal imienny;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • profesjonalną obsługę foto – wideo z zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

 

 

 1. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe: 
  • Brązowa (Senior) Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat roczniki 2005 – 1988);
  • Srebrna (Master) Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat roczniki 1987 – 1978);
  • Złota (Weteran) Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat roczniki 1977 – 1963);
  • Diamentowa (Master Weteran) Kobiet / Mężczyzn (od 61 lat rocznik 1962 i starsi);

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem nagrodzenia Zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 100 uczestników na danym dystansie.

Nagrody dla zwycięzców:

Dystanse 47 km / 30 km / 20 km / 10 km:

Open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka;
 • 2 miejsce: statuetka;
 • 3 miejsce: statuetka;

Klasyfikacja marszu Nordic – Walking Smoczuś 10 km:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;

Nagrody dla zwycięzców:

Open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 4 miejsce: statuetka;
 • 5 miejsce: statuetka;
 • 6 miejsce: statuetka;

Biegi dla Dzieci i Młodzieży Cumelek:

 • 1 miejsce: statuetka;
 • 2 miejsce: statuetka;
 • 3 miejsce: statuetka;

 Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

 1. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczyWODA
IZO
COLA
OWOCEPRZEKĄSKILEKKI CIEPŁY POSIŁEKDYSTANS
PK KOBYLANYX_________20 km
47 km
PK KWIATOWAXXX___10 km
20 km
47 km
PK BRANDYSÓWKAXXXX47 km
PK ŹRÓDŁO PIÓROX_________30 km
47 km
PK SMOCZY JARXXX___30 km
47 km
PK PARK DUBIEXXX___30 km
47 km
 1. LIMITY CZASOWE:

SMOCZUŚ 10 km

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
11:0000 km
PK KWIATOWABez limitu cząstkowego5 km
META
BRANDYSÓWKA
13:0002:00 h11 km

 

SMOCZEK 20 km

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
10:0000 km
PK KOBYLANYBez limitu cząstkowego7 km
PK KWIATOWABez limitu cząstkowego14 km
META
BRANDYSÓWKA
14:0004:00 h19 km

SMOK 30 km

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
08:0000 km
PK ŹRÓDŁO PIÓROBez limitu cząstkowego6 km
PK SMOCZY JARBez limitu cząstkowego12 km
PK PARK DUBIEBez limitu cząstkowego20 km
META
BRANDYSÓWKA
15:0007:00 h29 km

SMOCZYSKO 47 km

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
07:0000 km
PK ŹRÓDŁO PIÓROBez limitu cząstkowego6 km
PK SMOCZY JARBez limitu cząstkowego12 km
PK PARK DUBIEBez limitu cząstkowego20 km
PK BRANDYSÓWKA13:0006:00 h29 km
PK KOBYLANYBez limitu cząstkowego35 km
PK KWIATOWABez limitu cząstkowego41 km
META
BRANDYSÓWKA
17:0010:00 h47 km
 1. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z firmą FASTMED, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu, strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

 1. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport zbiorowy  (po zamknięciu działania punktu kontrolnego) uczestników wyłącznie z następujących miejsc. Transport indywidualny tylko w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia: 
  • PK Kwiatowa;
  • PK Smoczy Jar;
  • PK Park Dubie;

 

 1. REKLAMACJE I ZWROT OPŁATY STARTOWEJ

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być kierowane pod adres e-mail Fundacji (biuro@tourdezboj.com) bądź na adres Fundacji podany w § 2.

2. Fundacja jest zobowiązana odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni roboczych.

3. Zwrot jest możliwy w sytuacjach losowych i niezależnych od uczestnika. Zwrot będzie dokonany w wysokości 70 % wpłaconej kwoty jedynie na podstawie zgłoszenia dokonanego drogą mailową na adres: biuro@tourdezboj.com najpóźniej w terminie do 45 dni przed datą zawodów.

W celu realizacji zwrotu zawodnik przesyła maila z danymi:

 • wysokość wniesionej opłaty startowej;
 • nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu 70% wysokości opłaty startowej;

W terminie mniejszym niż 45 dni kalendarzowych do daty startu organizator nie zwraca opłaty startowej.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 • Wydarzenie odbędzie się tylko i wyłącznie pod warunkiem udziału min 300 osób zapisanych i opłaconych na co najmniej 60 dni przed startem;
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkie spory zgłaszane są maksymalnie do 30 minut po zamknięciu dystansu. Spory rozpatruje Sędzia główny, który po zapoznaniu się z wniesionym protestem ma prawo prosić strony sporu o udostępnienie śladu trasy przebytej przez sporne osoby w celu wyjaśnienia złożonej skargi. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i wiążąca;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.
 • Linia startu otwarta jest przez 15 min od startu – czas dla zawodników spóźnionych liczony jest od momentu strzału startera;
 • Podczas przekraczania dróg publicznych należy stosować się do przepisów prawo o Ruchu Drogowym, oraz  zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo zwłaszcza na zbliżające się pojazdy i stosować się do wskazań osób funkcyjnych;
 • Zawody odbywają się przy otwartym ruchu drogowym dlatego wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny na terenie Rezerwatów Przyrody znajdujących się na trasie biegu;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Smoczy Cross Maraton;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: https://tourdezboj.com/smoczycrossmaraton/ Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;
 1. ZMIANY W REGULAMINIE

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Smoczy Cross Maraton;

 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: https://tourdezboj.com/smok/ Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;