Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

REGULAMIN III EDYCJI ZAWODÓW SMOCZY CROSS MARATON 26.10.2024
BRANDYSÓWKA – DOLINKI PODKRAKOWSKIE

 

 1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Gminy Wielka Wieś;
 • Promocja walorów turystycznych Dolinek Podkrakowskich;
 • Promocja Gminy Wielka Wieś;
 • Promocja Gminy Zabierzów;
 • Promocja Gminy Jerzmanowice – Przeginia;
 • Promocja Gminy Krzeszowice;
 • Promocja Nadleśnictwa Krzeszowice;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku;
 1. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

 1. PARTNERZY:
 • Urząd Gminy Wielka Wieś;
 • Urząd Gminy Zabierzów;
 • Urząd Gminy Jerzmanowice – Przeginia;
 • Urząd Miasta i Gminy Krzeszowice;
 • Nadleśnictwo Krzeszowice;
 • AdRunaLine – Parter Techniczny;
 • Brandysówka Gospodarstwo Agroturystyczne;
 • Auto-Complex Nowy Sącz Wielogłowy;
 • Modernforms;
 • Eazymut.pl;
 • Salco.pl;
 • Odżywki dla sportowców.pl;
 • Wildland.pl;
 • Czaniecki.pl;

 

 1. TERMIN I MIEJSCE:

26.10.2024r. Sobota;
Baza zawodów: Brandysówka – Dolina Będkowska;

 

 1. DYSTANSE I TRASA:

W ramach zawodów Smoczy Cross Maraton rozegrane zostaną następujące biegi:

 • CUMELEK – biegi dla Dzieci i młodzieży: 
   • dystans ok 100m – dziewczynki/chłopcy, 0-3 lat (roczniki 2021 – 2024);
   • dystans ok 200m – dziewczynki/chłopcy, 4-6 lat (roczniki 2018 – 2020);
   • dystans ok 400m – dziewczynki/chłopcy, 7-9 lat (roczniki 2015 – 2017);
   • dystans ok 500m – dziewczynki/chłopcy, 10-12 lat (roczniki 2012 – 2014);
   • dystans ok 800m – dziewczynki/chłopcy, 13-15 lat (roczniki 2009 – 2011);

Uwaga!:

 • Młodzież, która ukończyła 16 lat (czyli roczniki 2008 – 2007) może startować w biegu na dystansie Smoczuś 10 km oraz 10 km NW tylko i wyłącznie za zgodą i na odpowiedzialność rodziców / opiekunów prawnych potwierdzoną złożonym w biurze zawodów pisemnie oświadczeniu;
 • SMOCZUŚ – bieg na dystansie 10 km oraz Nordic Walking 10 km;
 • SMOCZEK – bieg na dystansie 20 km;
 • SMOK – bieg na dystansie 30 km;
 • SMOCZYSKO – bieg na dystansie 47 km – trasa ULTRA;

Wszystkie dystanse zostaną rozegrane ze wspólnego startu i mety: Brandysówka Dolina Będkowska
Trasy zostały wytyczone na terenie Dolinek Podkrakowskich;

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW

25.10.2024 r. PIĄTEK:

 • godz. 17:00 – otwarcie biura zawodów (Brandysówka Dolina Będkowska), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 20:00 – dobrowolna odprawa uczestników wszystkich biegów – podanie końcowego komunikatu technicznego;
 • godz. 21:00 – zamknięcie biura zawodów;

26.10.2024r. SOBOTA

 • godz. 06:00 – otwarcie biura zawodów (Brandysówka Dolina Będkowska), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych – w pierwszej kolejności obsługiwani będą zawodnicy z dystansów Smoczysko / Smok / Smoczek / Smoczuś;
 • godz. 07:00 – start uczestników biegu SMOCZYSKO 47 km Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 08:00 – start uczestników biegu SMOK 30 km Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 10:00 – start uczestników biegu SMOCZEK 20 km Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 11:00 – start uczestników biegu SMOCZUŚ 10 km Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 13:00 – zamknięcie mety biegu SMOCZUŚ 10 km – limit 2 godz;
 • godz. 14:00 – zamknięcie mety biegu SMOCZEK 20 km – limit 4 godz;
 • godz. 14:30 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOCZUŚ – 11 km;
 • godz. 15:00 – zamknięcie mety biegu SMOK 30 km – limit 7 godz;
 • godz. 15:00 –  biegi dla dzieci i młodzieży CUMELEK Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 15:30 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOCZEK – 20 km;
 • godz. 16:00 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOK – 30 km;
 • godz. 16:30 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu CUMELEK – biegi dla dzieci i młodzieży;
 • godz. 17:00 – zamknięcie mety biegu SMOCZYSKO 47 km – limit 10 godz;
 • godz. 17:00 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOCZYSKO – 47 km oraz losowanie nagród wśród wszystkich uczestników wydarzenia (warunkiem przyznania nagrody jest obecność podczas losowania);

*UWAGA – Program minutowy może ulec zmianie, o czym organizator zobowiązuje się poinformować uczestników drogą mailową oraz poprzez osobny komunikat zamieszczony na stronie i w social mediach.

 

 1. KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów na dystansach 20/30/47 km może być osoba, która najpóźniej w dniu 26.10.2024r. ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu terenowym;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Przed startem każdy uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Regulaminu odwiedzana Rezerwatów Przyrody, Lasów Państwowych oraz przepisów w nich obowiązujących;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach biegowych przy otwartym ruchu drogowym zgodnie  z zasadami Prawo o Ruchu Drogowym;
 • Na trasie III edycji zawodów Smoczy Cross Maraton 2024 w ciągu dróg publicznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zawodów nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych;

 

 1. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów na dystansach 20/30/47 km może być osoba, która najpóźniej w dniu 26.10.2024r. ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu terenowym;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Przed startem każdy uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Regulaminu odwiedzana Rezerwatów Przyrody, Lasów Państwowych oraz przepisów w nich obowiązujących;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach biegowych przy otwartym ruchu drogowym zgodnie  z zasadami Prawo o Ruchu Drogowym;
 • Na trasie III edycji zawodów Smoczy Cross Maraton 2024 w ciągu dróg publicznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zawodów nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych;

 

 1. OPŁATA STARTOWA
TRASARejestracja
od 1
do 100 uczestnika
Rejestracja
od 101
do 200 uczestnika
Rejestracja
powyżej 201 uczestnika
Łączny limit miejscOpłata w biurze zawodów (pod warunkiem dostępności miejsc)
Cumelek
biegi dla dzieci i młodzieży

50 zł

150 zł

50 zł

Smoczuś 10 km oraz 10 km NW

100 zł

120 zł150 zł300

175 zł

Smoczek 20 km

150 zł

175 zł200 zł300

225 zł

Smok 30 km

175 zł

200 zł225 zł300

250 zł

Smoczysko
47 km

200 zł

225 zł250 zł300

275 zł

Opłata za bieg uiszczana jest za pomocą szybkich płatności lub przelewem tradycyjnym na konto:

Łącki Bank Spółdzielczy: 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100
odbiorca: Fundacja Na Ratunek
tytuł wpłaty: OS III SCM 2024 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

 • W przypadku rezygnacji uczestnika z zawodów system zwrotu opłaty startowej został opisany w punkcie: reklamacje i zwrot opłaty startowej;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 30.09.2024 r. po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł na konto:
  odbiorca: Fundacja Na Ratunek
  38 8805 0009 0047 9314 2000 0100
  tytułem: opłata administracyjna III SCM 2024;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca licząc od daty wpłaty na koncie Fundacji;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

System rabatów i zniżek obowiązujących w cyklu Tour de Zbój w sezonie 2024

W III edycji zawodów Smoczy Cross Maraton 2024 będą obowiązywać 3 progi opłat w zależności od osiągniętych limitów rejestracji:

 • Zawodnicy od 1 do 100 uczestnika – I próg;
 • Zawodnicy od 101 do 200 uczestnika – II próg;
 • Zawodnicy powyżej 201 uczestnika – III próg;

Rabaty są naliczane od ceny z II progu opłat.

Opłata startowa w roku 2024  zawiera wszystkie koszty związane ze startem uczestnika na danym dystansie i w danym biegu wraz z opłatą charytatywną, która w roku 2024 wynosi 15 zł.

Podium OPEN Kobiet  i Mężczyzn zdobyte w roku 2023:

 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn – darmowy start w roku 2024 – możliwość obrony pierwszego miejsca wywalczonego w roku 2023;
 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 – 75% rabatu na tym samym dystansie w roku 2024;
 • miejsce Open Kobiet i Mężczyzn w edycji 2023 – 50% rabatu na tym samym dystansie w roku 2024;


Klub Zasłużonego Zbója:
obejmuje wszystkie starty zawodnika w naszych zawodach z cyklu Tour de Zbój starty / progi uprawniające do zniżki:

 • 25 start;
 • 50 start;
 • 75 start;
 • 100 start;

Czyli każdy zawodnik, który startował w historii 24 razy (i następne 49,74,99) kolejny udział w  zawodach z cyklu Tour de Zbój – czyli 25 start (oraz 50, 75,100) odbywa na podstawie wniesionej Opłaty Charytatywnej w wysokości 15 zł na konto:

38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

Odbiorca: Fundacja Na Ratunek

Tytuł wpłaty: OCH III SCM 2024 + imię i nazwisko;


Pakiet drużynowy:

Drużyna musi posiadać tą samą nazwę dla wszystkich członków zespołu oraz zarejestrować się i opłacić start w ciągu 7 dni od momentu rejestracji:

 • mała drużyna od 5 do 10 uczestników – rabat 5% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • średnia drużyna od 11 do 20 uczestników – rabat 10% od ceny regularnej dla każdego członka drużyny;
 • duża drużyna / pakiet korporacyjny od 21 uczestników – indywidualnie do negocjacji – kontakt mailowy: biuro@tourdezboj.com


Pakiet rodzinny

Rodzina to min. 3 blisko spokrewnione osoby, czyli Babcia, Dziadek, Mama, Tata, Córka, Syn oraz Wnuk. Obowiązuje Rabat 15% od  kwoty końcowej –  zsumowanej przez opłaty startowe poszczególnych członków rodziny.

Rabaty się nie sumują, co oznacza że można jednocześnie skorzystać tylko z jednego. Nie ma możliwości przekazania rabatu innej osobie, na inny bieg, czy kolejny rok.

Osoby, które skorzystają z systemu rabatów i zniżek dokonują opłaty tylko w formie tradycyjnej przelewem na konto:

38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

Odbiorca: Fundacja Na Ratunek

Tytuł wpłaty: OS III SCM 2024 + nazwisko rodziny;

 

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

SMOCZUŚ 10 km / SMOCZEK 20 km: 

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ślad trasy wgrany na zegarek biegowy lub aplikację w telefonie;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

SMOK 30 km / SMOCZYSKO 47 km:

 • Numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • Plecak biegowy lub pas biegowy mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • ślad trasy wgrany na zegarek biegowy lub aplikację w telefonie;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 25.10.2024r o godz. 20:00. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

 

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany zawodnik na dystansach 10 / 20 / 30 / 47 km w ramach opłaty startowej otrzyma następujące świadczenia:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • kolekcjonerski pamiątkowy gadżet biegowy AdRunaLine;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • profesjonalną obsługę foto – wideo z zawodów;
 • Ubezpieczenie;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • zimny napój wysokoizotoniczny na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

Każde zarejestrowane dziecko w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • kolekcjonerski pamiątkowy gadżet biegowy AdRunaLine;
 • oznakowaną trasę;
 • pamiątkowy medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • profesjonalną obsługę foto – wideo z zawodów;
 • Ubezpieczenie;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

 

 1. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja na dystansie Smoczuś 10 km będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej oraz w kategoriach wiekowych;

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe: 
  • K 20 / M 20 Kobiet / Mężczyzn (16 – 29 lat roczniki 2008 – 1995);
  • K 30 / M 30 Kobiet / Mężczyzn (30 – 39 lat roczniki 1994 – 1985);
  • K 40 / M 40 Kobiet / Mężczyzn (40 – 49 lat roczniki 1984 – 1975);
  • K 50 / M 50 Kobiet / Mężczyzn (50 – 59 lat roczniki 1974 – 1965);
  • K 60 / M 60 Kobiet / Mężczyzn (od 60 lat rocznik 1964 i starsi);

Przy zaliczaniu do kategorii wiekowej przyjmujemy tylko rok kalendarzowy urodzenia zawodnika

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Klasyfikacja na dystansach 20 km / 30 km / 47 km będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej oraz w kategoriach wiekowych;

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe: 
  • K 20 / M 20 Kobiet / Mężczyzn (16 – 29 lat roczniki 2008 – 1995);
  • K 30 / M 30 Kobiet / Mężczyzn (30 – 39 lat roczniki 1994 – 1985);
  • K 40 / M 40 Kobiet / Mężczyzn (40 – 49 lat roczniki 1984 – 1975);
  • K 50 / M 50 Kobiet / Mężczyzn (50 – 59 lat roczniki 1974 – 1965);
  • K 60 / M 60 Kobiet / Mężczyzn (od 60 lat rocznik 1964 i starsi);

Przy zaliczaniu do kategorii wiekowej przyjmujemy tylko rok kalendarzowy urodzenia zawodnika

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Smoczuś 10 km Nordic Walking klasyfikacja będzie prowadzona tylko w kategorii Open:

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;

 

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka lub dyplom;
 • 2 miejsce: statuetka lub dyplom;
 • 3 miejsce: statuetka lub dyplom;

Dyplomy będą wręczane w sytuacji gdy na danym dystansie będzie startować mniej jak 100 uczestników.

Statuetki wręczane będą w sytuacji, gdy na danym dystansie startować będzie więcej jak 100 uczestników.

Smoczuś 10 km Nordic Walking:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: statuetka + nagroda rzeczowa;

biegi dla dzieci i młodzieży – open chłopcy i dziewczynki:

 • 1 miejsce: statuetka;
 • 2 miejsce: statuetka;
 • 3 miejsce: statuetka;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

 

 1. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczy

WODA
IZO
COLA

OWOCEPRZEKĄSKILEKKI CIEPŁY POSIŁEK

DYSTANS

PK ŹRÓDŁO PIÓRO

X

_________

30 km
47 km

PK SMOCZY JAR

X

XX___

30 km
47 km

PK PARK DUBIE

X

XX___

30 km
47 km

PK BRANDYSÓWKA

X

XXX

47 km

PK KOBYLANY

X

_________

20 km
47 km

PK KWIATOWA

X

XX___

10 km
20 km
47 km

 

 1. LIMITY CZASOWE:

SMOCZUŚ 10 km

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
11:0000 km
PK KWIATOWABez limitu cząstkowego5 km
META
BRANDYSÓWKA
13:0002:00 h11 km

SMOCZEK 20 km

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
10:0000 km
PK KOBYLANYBez limitu cząstkowego7 km
PK KWIATOWABez limitu cząstkowego14 km
META
BRANDYSÓWKA
14:0004:00 h19 km

SMOK 30 km

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
08:0000 km
PK ŹRÓDŁO PIÓROBez limitu cząstkowego6 km
PK SMOCZY JARBez limitu cząstkowego12 km
PK PARK DUBIEBez limitu cząstkowego20 km
META
BRANDYSÓWKA
15:0007:00 h29 km

SMOCZYSKO 47 km

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
07:0000 km
PK ŹRÓDŁO PIÓROBez limitu cząstkowego6 km
PK SMOCZY JARBez limitu cząstkowego12 km
PK PARK DUBIEBez limitu cząstkowego20 km
PK BRANDYSÓWKA13:0006:00 h29 km
PK KOBYLANYBez limitu cząstkowego35 km
PK KWIATOWABez limitu cząstkowego41 km
META
BRANDYSÓWKA
17:0010:00 h47 km

 

 1. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z firmą FASTMED, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu, strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

 1. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport zbiorowy  (po zamknięciu działania punktu kontrolnego) uczestników wyłącznie z następujących miejsc. Transport indywidualny tylko w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia:
  • PK Źródło Pióro;
  • PK Smoczy Jar;
  • PK Park Dubie;
  • PK Kobylany;
  • PK Kwiatowa;

 

 1. REKLAMACJE I ZWROT OPŁATY STARTOWEJ

1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być kierowane pod adres e-mail Fundacji (biuro@tourdezboj.com) bądź na adres Fundacji podany w § 2.

2. Fundacja jest zobowiązana odpowiedzieć na zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni roboczych.

3. Zwrot jest możliwy w sytuacjach losowych i niezależnych od uczestnika. Zwrot będzie dokonany w wysokości 70 % wpłaconej kwoty jedynie na podstawie zgłoszenia dokonanego drogą mailową na adres: biuro@tourdezboj.com najpóźniej w terminie do 45 dni przed datą zawodów.

W celu realizacji zwrotu zawodnik przesyła maila z danymi:

 • wysokość wniesionej opłaty startowej;
 • nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu 70% wysokości opłaty startowej;

W terminie mniejszym niż 45 dni kalendarzowych do daty startu organizator nie zwraca opłaty startowej.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 • Wydarzenie odbędzie się tylko i wyłącznie pod warunkiem udziału min 300 osób zapisanych i opłaconych na co najmniej 60 dni przed startem;
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkie spory zgłaszane są maksymalnie do 30 minut po zamknięciu dystansu. Spory rozpatruje Sędzia główny, który po zapoznaniu się z wniesionym protestem ma prawo prosić strony sporu o udostępnienie śladu trasy przebytej przez sporne osoby w celu wyjaśnienia złożonej skargi. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i wiążąca;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.
 • Linia startu otwarta jest przez 15 min od startu – czas dla zawodników spóźnionych liczony jest od momentu strzału startera;
 • Podczas przekraczania dróg publicznych należy stosować się do przepisów prawo o Ruchu Drogowym, oraz  zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo zwłaszcza na zbliżające się pojazdy i stosować się do wskazań osób funkcyjnych;
 • Zawody odbywają się przy otwartym ruchu drogowym dlatego wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny na terenie Rezerwatów Przyrody znajdujących się na trasie biegu;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Smoczy Cross Maraton;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: https://tourdezboj.com/smoczycrossmaraton/ Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;

 

 1. ZMIANY W REGULAMINIE

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Smoczy Cross Maraton;

 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: https://tourdezboj.com/smok/ Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;