Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

REGULAMIN I EDYCJI ZAWODÓW SMOCZY CROSS MARATON 22.10.2022
BRANDYSÓWKA – DOLINKI PODKRAKOWSKIE

 

 1. CEL IMPREZY
  • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu Gminy Wielka Wieś, Zabierzów, Jerzmanowice – Przeginia, Krzeszowice;
  • Promocja walorów turystycznych Dolinek Podkrakowskich;
  • Promocja Gminy Wielka Wieś;
  • Promocja Gminy Zabierzów;
  • Promocja Gminy Jerzmanowice – Przeginia;
 • Promocja Gminy Krzeszowice;
 • Promocja Nadleśnictwa Krzeszowice;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku;
 • Promocja portalu www.trailove.eu;

 

 1. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

 

 1. PARTNERZY:
 • Urząd Gminy Wielka Wieś;
 • Urząd Gminy Zabierzów;
 • Urząd Gminy Jerzmanowice – Przeginia;
 • Urząd Miasta i Gminy Krzeszowice;
 • Nadleśnictwo Krzeszowice;

 

 1. TERMIN I MIEJSCE:

21 – 22.10.2022r. Piątek – Sobota;
Baza zawodów: Brandysówka – Dolina Będkowska;

 

 1. DYSTANSE I TRASA:

W ramach zawodów Smoczy Cross Maraton rozegrane zostaną następujące biegi:

 • CUMELEK – biegi dla Dzieci i młodzieży:
  • 100 m dzieci w wieku 0 – 3 (rocznik 2019 – 2022);
  • 300 m dzieci w wieku 4 – 6 (rocznik 2016 – 2018);
  • 500 m dzieci w wieku 7 – 10 (rocznik 2012 – 2015);
  • 1000 m młodzież w wieku 11 – 13 (rocznik 2009 – 2011);
  • 1500 m młodzież w wieku 14 – 17 (rocznik 2005 – 2008);
 • SMOCZUŚ – bieg na dystansie 11 km;
 • SMOCZEK – bieg na dystansie 19 km;
 • SMOK – bieg na dystansie 30 km;
 • SMOCZYSKO – bieg na dystansie 47 km – trasa ULTRA;

Wszystkie dystanse zostaną rozegrane ze wspólnego startu i mety: Brandysówka Dolina Będkowska
Trasy zostały wytyczone na terenie Dolinek Podkrakowskich;

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW

21.10.2022 r. PIĄTEK:

 • godz. 17:00 – otwarcie biura zawodów (Brandysówka Dolina Będkowska), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 20:00 – dobrowolna odprawa uczestników wszystkich biegów – podanie końcowego komunikatu technicznego;
 • godz. 22:00 – Zamknięcie biura zawodów;

22.10.2022r. SOBOTA

 • godz. 06:30 – otwarcie biura zawodów (Brandysówka Dolina Będkowska), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych – w pierwszej kolejności obsługiwani będą zawodnicy z dystansów Smoczysko / Smok / Smoczek / Smoczuś;
 • godz. 08:00 – start uczestników biegu SMOCZYSKO 47 km Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 09:00 – start uczestników biegu SMOK 30 km Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 10:00 – start uczestników biegu SMOCZEK 19 km Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 11:00 – start uczestników biegu SMOCZUŚ 11 km Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 13:00 – zamknięcie mety biegu SMOCZUŚ 11 km – limit 2 godz;
 • godz. 14:00 – zamknięcie mety biegu SMOCZEK 19 km – limit 4 godz;
 • godz. 14:30 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOCZUŚ – 11 km;
 • godz. 15:00 – zamknięcie mety biegu SMOK 30 km – limit 6 godz;
 • godz. 15:00 –  biegi dla dzieci i młodzieży CUMELEK Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 15:30 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOCZEK – 19 km;
 • godz. 16:00 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOK – 30 km;
 • godz. 16:30 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu CUMELEK – biegi dla dzieci i młodzieży;
 • godz. 18:00 – zamknięcie mety biegu SMOCZYSKO 47 km – limit 10 godz;
 • godz. 18:00 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOCZYSKO – 47 km;

*UWAGA – Program minutowy może ulec zmianie, o czym organizator zobowiązuje się poinformować uczestników drogą mailową oraz poprzez osobny komunikat zamieszczony na stronie i w social mediach.

 

 1. KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów na dystansach 11/19/30/47 km może być osoba, która najpóźniej w dniu 21.10.2022r. ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu terenowym;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Przed startem każdy uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Regulaminu odwiedzana Rezerwatów Przyrody, Lasów Państwowych oraz przepisów w nich obowiązujących;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach biegowych przy otwartym ruchu drogowym zgodnie  z zasadami Prawo o Ruchu Drogowym;
 • Na trasie I edycji zawodów Smoczy Cross Maraton 2022 w ciągu dróg publicznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zawodów nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych;

 

 1. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • CUMELEK – biegi dla Dzieci i młodzieży: 150 uczestników;
  • SMOCZUŚ – bieg na dystansie 11 km : 300 uczestników;
  • SMOCZEK – bieg na dystansie 19 km: 400 uczestników;
  • SMOK – bieg na dystansie 30 km: 400 uczestników;
  • SMOCZYSKO – bieg na dystansie 47 km – trasa ULTRA: 300 uczestników;
 • Zakończenie rejestracji 09.10.2022r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 01.10.2022r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;

 

 1. OPŁATA STARTOWA
Trasa Termin 0 dzień zapisów Termin I – do 31.03.2022 r. Termin II – do 30.06.2022 r. Termin III – do 09.10.2022 r.
SMOCZUŚ 11 km OS: 60 zł
OCH: 15 zł
Razem:
 75 zł
OS: 80 zł
OCH: 15 zł
Razem:
 95 zł
OS: 100 zł
OCH: 15 zł
Razem:
115 zł
OS: 120 zł
OCH: 15 zł
Razem:
135 zł
SMOCZEK 19 km OS: 100 zł
OCH: 15 zł
Razem:
115 zł
OS: 120 zł
OCH: 15 zł
Razem:
135 zł
OS: 140 zł
OCH: 15 zł
Razem:
155 zł
OS: 160 zł
OCH: 15 zł
Razem:
175 zł
SMOK 30 km OS: 120 zł
OCH: 15 zł
Razem:
135 zł
OS: 160 zł
OCH: 15 zł
Razem:
175 zł
OS: 180 zł
OCH: 15 zł
Razem:
195 zł
OS: 200 zł
OCH: 15 zł
Razem:
215 zł
SMOCZYSKO 47 km OS: 150 zł
OCH: 15 zł
Razem:
165 zł
OS: 200 zł
OCH: 15 zł
Razem:
 215 zł
OS: 220 zł
OCH: 15 zł
Razem:
235 zł
OS: 240 zł
OCH: 15 zł
Razem:
255 zł
CUMELEK
biegi dla dzieci i młodzieży
40 zł

Dzieci i młodzież zwolnione są z opłaty charytatywnej.

Opłata za udział w zawodach:

 • Opłata startowa wraz z opłatą charytatywną:

Łącki Bank Spółdzielczy: 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

tytuł wpłaty: OS I SCM 2022 imię i nazwisko;

 

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemii, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 30.09.2022r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 30.09.2022r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

SMOCZUŚ 11 km / SMOCZEK 19 km:

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 0,5 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ślad trasy wgrany na zegarek biegowy lub aplikację w telefonie;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

SMOK 30 km / SMOCZYSKO 47 km:

 • Numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • Plecak biegowy lub pas biegowy mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • ślad trasy wgrany na zegarek biegowy lub aplikację w telefonie;
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • ważny dowód osobisty lub paszport;
 • folia NRC;
 • odzież i obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 21.10.2022r o godz. 20:00. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

 

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet dla każdego uczestnika ze wszystkich dystansów, – informacje nt gadżetu pojawią się na fb;
 • profesjonalny pomiar czasu ;
 • oznakowaną trasę;
 • Ubezpieczenie NNW oraz KL;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • zimny napój wysokoizotoniczny na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;
 • pamiątkowy imienny medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

Każde zarejestrowane dziecko w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • bezzwrotny numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet biegowy – informacje nt gadżetu pojawią się na fb;
 • oznakowaną trasę;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu);

 

 1. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat);
  • Dinozaur Kobiet / Mężczyzn (60+lat);

Biegi dla dzieci i młodzieży

 • 0-3 lat (roczniki 2019-2022)
 • 4-6 lat (roczniki 2016-2018)
 • 7-9 lat (roczniki 2013-2015)
 • 10-12 lat (roczniki 2010-2012)
 • 13-15 lat (roczniki 2007-2009)

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem nagrodzenia Zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 100 uczestników na danym dystansie. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

 

 1. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczy WODA/ IZO COLA OWOCE SŁODYCZE DYSTANS
PK LASEK TAK TAK TAK 11/19/47
PK BRANDYSÓWKA TAK TAK TAK 47
PK GÓRA SMOKÓW TAK TAK TAK 30 / 47
PK PARK DUBIE TAK TAK TAK 30 / 47
 1. LIMITY CZASOWE:

SMOCZUŚ 11 km 22.10.2022r:

PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
11:00 0 0 km
META
BRANDYSÓWKA
13:00 02:00 h 11 km

 

SMOCZEK 19 km 22.10.2022r:

PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
10:00 0 0 km
META
BRANDYSÓWKA
14:00 04:00 h 19 km

SMOK 30 km 22.10.2022r:

PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
09:00 0 0 km
META
BRANDYSÓWKA
15:00 06:00 h 30 km

SMOCZYSKO km 22.10.2022r:

PUNKT KONTROLNY PORA DNIA CZAS BIEGU POKONANY DYSTANS
START
BRANDYSÓWKA
08:00 0 0 km
PK BRANDYSÓWKA 12:00 04:00 h 19 km
META
BRANDYSÓWKA
18:00 10:00 h 47 km
 1. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia organizator przy współpracy z firmą FASTMED, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis nr telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu, strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

 

 1. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazu zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport zbiorowy  (po zamknięciu działania punktu kontrolnego) uczestników wyłącznie z następujących miejsc. Transport indywidualny tylko w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia:
  • PK Lasek;
  • PK Park Dubie;

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 • Wydarzenie odbędzie się tylko i wyłącznie pod warunkiem udziału min 300 osób zapisanych i opłaconych na co najmniej 60 dni przed startem;
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkie spory zgłaszane są maksymalnie do 30 minut po zamknięciu dystansu. Spory rozpatruje Sędzia główny, który po zapoznaniu się z wniesionym protestem ma prawo prosić strony sporu o udostępnienie śladu trasy przebytej przez sporne osoby w celu wyjaśnienia złożonej skargi. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i wiążąca;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.
 • Linia startu otwarta jest przez 15 min od startu – czas dla zawodników spóźnionych liczony jest od momentu strzału startera;
 • Podczas przekraczania dróg publicznych należy stosować się do przepisów prawo o Ruchu Drogowym, oraz  zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo zwłaszcza na zbliżające się pojazdy i stosować się do wskazań osób funkcyjnych;
 • Zawody odbywają się przy otwartym ruchu drogowym dlatego wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny na terenie Rezerwatów Przyrody znajdujących się na trasie biegu;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Smoczy Cross Maraton;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: https://tourdezboj.com/smok/ Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;