Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Program zawodów

25.10.2024 r. PIĄTEK:

 • godz. 17:00 – otwarcie biura zawodów (Brandysówka Dolina Będkowska), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 20:00 – dobrowolna odprawa uczestników wszystkich biegów – podanie końcowego komunikatu technicznego;
 • godz. 21:00 – zamknięcie biura zawodów;

26.10.2024r. SOBOTA

 • godz. 06:00 – otwarcie biura zawodów (Brandysówka Dolina Będkowska), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych – w pierwszej kolejności obsługiwani będą zawodnicy z dystansów Smoczysko / Smok / Smoczek / Smoczuś;
 • godz. 07:00 – start uczestników biegu SMOCZYSKO 47 km Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 08:00 – start uczestników biegu SMOK 30 km Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 10:00 – start uczestników biegu SMOCZEK 20 km Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 11:00 – start uczestników biegu SMOCZUŚ 10 km Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 13:00 – zamknięcie mety biegu SMOCZUŚ 10 km – limit 2 godz;
 • godz. 14:00 – zamknięcie mety biegu SMOCZEK 20 km – limit 4 godz;
 • godz. 14:30 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOCZUŚ – 11 km;
 • godz. 15:00 – zamknięcie mety biegu SMOK 30 km – limit 7 godz;
 • godz. 15:00 –  biegi dla dzieci i młodzieży CUMELEK Brandysówka Dolina Będkowska;
 • godz. 15:30 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOCZEK – 20 km;
 • godz. 16:00 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOK – 30 km;
 • godz. 16:30 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu CUMELEK – biegi dla dzieci i młodzieży;
 • godz. 17:00 – zamknięcie mety biegu SMOCZYSKO 47 km – limit 10 godz;
 • godz. 17:00 – dekoracja oraz wręczenie nagród dla uczestników dystansu SMOCZYSKO – 47 km oraz losowanie nagród wśród wszystkich uczestników wydarzenia (warunkiem przyznania nagrody jest obecność podczas losowania);

*UWAGA – Program minutowy może ulec zmianie, o czym organizator zobowiązuje się poinformować uczestników drogą mailową oraz poprzez osobny komunikat zamieszczony na stronie i w social mediach.