Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

REGULAMIN
KRYNICKIE BIEGI GÓRSKIE 2022
Krynica – Zdrój 02 – 03.12.2022r.

 

 1. CEL IMPREZY
 • Popularyzacja biegów górskich;
 • Promocja terenów Miasta i Gminy Krynica – Zdrój;
 • Promocja Uzdrowiska Krynica – Żegiestów;
 • Promocja Ośrodka Słotwiny Arena;
 • Promocja Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A.;
 • Promocja Ośrodka Narciarskiego Master – Ski w Tyliczu;
 • Promocja walorów turystycznych Beskidu Sądeckiego oraz Beskidu Niskiego;
 • Promocja prawdziwego Skarbu Sądecczyzny – wód mineralnych;
 • Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych Beskidów;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku;
 1. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Urząd Miasta i Gminy Krynica – Zdrój;
 • Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A.;
 • Nadleśnictwo Nawojowa;
 • Nadleśnictwo Piwniczna;
 • Leśny Zakład Doświadczalny Krynica;
 • Słotwiny Arena;
 • Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A;
 • Ośrodek Narciarski Henryk-Ski;
 • Master – Ski Tylicz;
 • Stacja Narciarska Tylicz ski;
 1. TERMIN I MIEJSCE:

02 – 03.12.2022r. Piątek – Sobota;

Baza zawodów:

Krynica – Zdrój;

 1. TRASY

W ramach I edycji zawodów Krynickie Biegi Górskie 2022 rozegrane zostaną następujące biegi:

 • Mikołajowe biegi deptaka dla dzieci i młodzieży;
 • KBG 12  kmKumak Górski – start / meta Deptak Krynica – Zdrój;
 • KBG 21  kmPingwin Krynicki – Słotwiny Arena – start / meta Deptak Krynica – Zdrój;
 • KBG 33  kmNadobnica AlpejskaMaster Ski start / meta Deptak Krynica – Zdrój;
 • KBG 54  kmKrynicki Diabeł – Jaworzyna Krynicka start / meta Deptak Krynica – Zdrój;
 1. PROGRAM ZAWODÓW

02.12.2022r. PIĄTEK:

 • godz. 16:00 – otwarcie biura zawodów Pijalnia Główna – Krynica – Zdrój, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 20:00 – odprawa techniczna – on line;
 • godz. 21:00 – zamknięcie biura zawodów;
  Uwaga!!! Pakiety startowe na dystans Diabeł Krynicki wydawane są tylko w piątek 02.12.2022 do godz. 21:00;

03.12.2022r. SOBOTA:

 • godz. 07:00 – otwarcie biura zawodów Pijalnia Główna Krynica – Zdrój;
 • godz. 07:00 – start zawodów Diabeł Krynicki 54 km – deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 08:00 – start zawodów – Pingwin Krynicki 21 km – deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 08:30 – start zawodów – Nadobnica Alpejska 33 km – deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 09:00 – start zawodów – Kumak Górski 12 km – deptak Krynica – Zdrój;
 • godz. 10:00 – otwarcie bufetu;
 • godz. 11:00 – zamknięcie mety zawodów: Kumak Górski 12 km – limit 2 godz;
 • godz. 11:00 – start zawodów Mikołajowe Biegi deptaka dla dzieci i młodzieży;
 • godz. 12:00 – zamknięcie mety zawodów: Pingwin Krynicki 21 km – limit 4 godz;
 • godz. 14:30 – zamknięcie mety zawodów: Nadobnica Alpejska33 km – limit 6 godz;
 • godz. 17:00 – zamknięcie mety zawodów: Diabeł Krynicki 54 km – limit 10 godz;
 • godz. 20:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród;
 • godz. 21:30 – oficjalne zakończenie ligi Tour de Zbój 2022, dekoracja zwycięzców;

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 02.12.2022r. ukończy 18 lat za wyjątkiem biegów dla dzieci i młodzieży;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa  obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;
 1. ZGŁOSZENIA i ZAPISY

Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;

Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:

 • Mikołajowe biegi deptaka dla dzieci i młodzieży – 200 osób;
 • KBG 12  kmKumak Górski – 300 osób;
 • KBG 21  kmPingwin Krynicki – Słotwiny Arena – 500 osób;
 • KBG 33  kmNadobnica AlpejskaMaster Ski – 500 osób;
 • KBG 54  kmDiabeł Krynicki – Jaworzyna Krynicka – 500 osób;

Dalsze postanowienia:

 • Zakończenie rejestracji 01.12.2022r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 13.11.2022r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
 • Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ich organizacją i przeprowadzeniem;

 

 1. OPŁATA STARTOWA
TrasaTermin 0
weekend otwarcia – 15-17.07.2022 r.
Termin I – do 31.07.2022 r.Termin II – do 30.09.2022 r.Termin III – do 01.12.2022 r.
Mikołajowe biegi deptaka dla dzieci i młodzieży *50 zł50 zł50 zł50 zł
KBG 12  km –
Kumak Górski
OS: 40 zł
OCH: 15 zł
Razem: 55 zł
OS: 60 zł
OCH: 15 zł
Razem: 75 zł
OS: 80 zł
OCH: 15 zł
Razem: 95 zł
OS: 100 zł
OCH: 15 zł
Razem: 115 zł
KBG 21  km –
Pingwin Krynicki
OS: 100 zł
OCH: 15 zł
Razem: 115 zł
OS: 125 zł
OCH: 15 zł
Razem: 140 zł
OS: 150 zł
OCH: 15 zł
Razem: 165 zł
OS: 175 zł
OCH: 15 zł
Razem: 190 zł
KBG 33  km – Nadobnica AlpejskaOS: 125 zł
OCH: 15 zł
Razem: 140 zł
OS: 175 zł
OCH: 15 zł
Razem: 190 zł
OS: 200 zł
OCH: 15 zł
Razem: 215 zł
 OS: 4225 zł
OCH: 15 zł
Razem: 240 zł
KBG 54  km –
Diabeł Krynicki
OS: 150 zł
OCH: 15 zł
Razem: 165 zł
OS: 200 zł
OCH: 15 zł
Razem: 215 zł
OS: 225 zł
OCH: 15 zł
Razem: 240 zł
OS: 250 zł
OCH: 15 zł
Razem: 265 zł

*Opłata za bieg dla dzieci w całości jest przeznaczona na przygotowanie paczki Świątecznej wręczanej przez Świętego Mikołaja w biurze zawodów!!!

Opłata startowa zawiera 15 zł opłaty charytatywnej, którą organizator przeznaczy w 100% na wsparcie osób, rodziny będącej w potrzebie z terenu Gminy Krynica – Zdrój;

Dzieci zwolnione są z opłaty charytatywnej

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090

Tytuł wpłaty: ZKBG 2022 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane przez organizatora z jego powodu, zwrócone zostanie 100% opłaty startowej;
 • W sytuacji gdy zawody zostaną odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora (nakaz ustawodawcy, pandemia, klęski żywiołowe) organizator zwraca 70% opłaty startowej.
 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.10.2022r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 01.11.2022r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby – najpóźniej do dnia 31.10.2022r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury – w celu otrzymania faktury należy wysłać dane do wystawienia f-ry na adres mailowy: biuro@tourdezboj.com
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;
 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

Mikołajowe biegi deptaka dla dzieci i młodzieży:

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • czapka Mikołaja (dostarczona przez organizatora w pakiecie);

KBG 12  kmKumak Górski / KBG 21  kmPingwin Krynicki:

 • Włączony i naładowany telefon;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

KBG 33 km Nadobnica Alpejska:

 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • rękawiczki;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

KBG 54 km – Diabeł Krynicki:

 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Latarka czołówka (Latarka może zostać zdeponowana na PK Deptak);
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (światło może zostać zdeponowane na PK Deptak, zachód słońca w dn. 03.12.2022 godz. 15:20);
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • rękawiczki;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 02.12.2022r. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy wraz z czipem do pomiaru czasu;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • pamiątkowy gadżet umieszczony w pakiecie startowym – gadżet przedstawiony będzie w osobnym komunikacie;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • przepak dla uczestników biegu KBG 54 km Diabeł Krynicki  – PK Deptak;
 • worek na przepak;
 • worek na depozyt;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • ubezpieczenie NNW oraz KL na czas trwania zawodów;
 • pamiątkowy imienny medal;
 • elektroniczny ślad trasy gpx;
 • elektroniczną mapę tras;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie oraz będą osobiście obecne na ceremonii zakończenia);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu oraz fb);

Organizator osobom, które zarejestrują się po dniu 13.11.2022r. nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać by je zapewnić, ale z powodu wcześniejszego zamówienia wykonania poszczególnych świadczeń może zaistnieć sytuacja dosłania brakujących pozycji);

 1. KLASYFIKACJA

Mikołajowe  biegi deptaka dla dzieci i młodzieży:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 kategoriach:

 • Open Dziewczynek;
 • Open Chłopców;

W następujących przedziałach wiekowych:

 • 0-3 lat (roczniki 2019-2022)
 • 4-6 lat (roczniki 2016-2018)
 • 7-9 lat (roczniki 2013-2015)
 • 10-12 lat (roczniki 2010-2012)
 • 13-15 lat (roczniki 2007-2009)

KBG 12  kmKumak Górski / KBG 21  kmPingwin Krynicki / KBG 33 km Nadobnica Alpejska / KBG 54 km – Diabeł Krynicki:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat);
  • Dinozaur (Diament) Kobiet / Mężczyzn (61+lat);

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem nagrodzenia Zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 100 uczestników na danym dystansie. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów. (Wówczas przedstawiony zostanie osobny wykaz nagród).

 

 1. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

PUNKT KONTROLNYNapoje
herbata /woda / izo /cola
OWOCE WARZYWASŁODYCZECIEPŁY POSIŁEKDYSTANS
Jaworzyna KrynickaXXX—–KBG 21 km
KBG 54 km
Krynica – Zdrój DeptakXXXXKBG 54 km
Master SkiXXX——-KBG 33 km
KBG 54 km
Szczawniczny PotokXXX—–KBG 12 km
KBG 33 km
KBG 54 km

 

PRZEPAKI:

Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: KBG 54  km – Diabeł Krynicki tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym.

PRZEPAK zorganizowany na punkcie kontrolnym Krynica – Zdrój Deptak;

LIMITY CZASOWE:

TrasaStartMetaLimit czasowyLimit czasu na Punkcie kontrolnym
KBG 54 km – Diabeł Krynicki07:0017:0010 godz.Pierwszy limit czasowy:
11:00
PK Krynica – Zdrój Deptak –
4 godz. od startu
Drugi limit czasowy:
15:30
PK Master Ski – druga wizyta 8,5 godz. od startu
KBG 33 km Nadobnica Alpejska08:3014:306 godz.13:00 PK Master Ski – druga wizyta
4,5 godz. od startu
KBG 21  kmPingwin Krynicki08:0012:004 godz.Nie ma limitów cząstkowych
KBG 12  kmKumak Górski09:0011:002 godz.Nie ma limitów cząstkowych
Mikołajowe biegi deptaka dla dzieci i młodzieży

 

11:0012:00Bez limituNie ma limitów cząstkowych
 1. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami Fundacji Na Ratunek oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

 1. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport uczestników do bazy zawodów stosownie do posiadanych wolnych pojazdów ewakuacyjnych – bardzo prawdopodobne, że czas oczekiwania na pojazd ewakuacyjny może być długi, dlatego zadaniem zawodnika jest dostać się do najbliższego punktu kontrolnego samodzielnie lub / i z pomocą innych uczestników biegu, gdzie będzie miał zapewnione ciepłe miejsce, pierwszą pomoc przedmedyczną oraz posiłek i odpoczynek w trakcie oczekiwania na zwiezienie do bazy;

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Wydarzenie odbędzie się tylko i wyłącznie pod warunkiem udziału min 300 osób zapisanych i opłaconych na co najmniej 60 dni przed startem;
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z uwagi na odwołanie zawodów z powodu wystąpienia siły wyższej tj. ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne zakazujące organizacji imprez sportowych które pojawią się w trakcie przygotowań do wydarzenia;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Trasa zawodów nie będzie w żaden sposób odśnieżana bądź przygotowywana;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W razie stwierdzenia przez ratowników medycznych obecnych na niektórych punktach kontrolnych lub ratowników GOPR na całej trasie biegu nieodpowiedniego lub wskazującego na skrajne zmęczenie stanu zdrowia lub samopoczucia uniemożliwiającego kontynuację biegu wskazany zawodnik zobowiązany jest do zakończenia współzawodnictwa i do dalszego postępowania wg wytycznych ratowników;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach biegowych przy otwartym ruchu drogowym zgodnie z zasadami Prawo o Ruchu Drogowym o czym zostaną poinformowani przed startem;
 • Na trasie Krynickich Zimowych Biegów Górskich 2022 nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych;
 • Zabrania się na wynoszenie pożywienia, napojów poza strefy bufetu zlokalizowane w punktach odżywczych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z podpisanymi umowami;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Krynickie Biegi Górskie;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.tourdezboj.com/krynickiebiegigorskie Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;