Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 02 – 04.07.2021r. i wynosi dla zawodników z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej:

Każdy zawodnik dokonuje opłaty rejestracyjnej w 2 częściach.

  • Pierwsza część jest to opłata administracyjno – rezerwacyjna wynosząca jednorazowo 30 zł, która nie podlega zwrotowi – należy jej dokonać w terminie do 7 dni od momentu rejestracji;
  • Druga część to jest uiszczenie opłaty startowej oraz charytatywnej w terminie 14 dni od podania komunikatu ostatecznego potwierdzającego odbycie się wydarzenia. Komunikat ostateczny zostanie opublikowany min 30 dni przed planowanym wydarzeniem.

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

Trasa Termin I – do 31.12.2020 r. Termin II – do 31.03.2021 r. Termin III – do 21.06.2021 r.
BOJKO TRAIL 20 km 150 zł 175 zł 200 zł
BOJKO TRAIL 40 km 200 zł 225 zł 250 zł
BOJKO TRAIL 60 km 250 zł 275 zł 300 zł
BOJKO TRAIL 100 km 275 zł 300 zł 325 zł
BOJKO TRAIL 150 km 350 zł 375 zł 400 zł

Wartość opłaty startowej (termin I / II / III zależny jest od daty dokonania opłaty administracyjno – rezerwacyjnej to znaczy jeśli zawodnik zarejestrował się w I terminie uiszcza opłatę z I terminu, jeśli z II to opłata z II terminu, natomiast osoby zarejestrowane w III terminie płacą stawkę z III terminu).

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł (będziemy się cieszyć z każdej większej kwoty 🙂 przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego / ratowniczego dla Ukraińskiej Górskiej Służby Ratowniczej, który zostanie wykorzystany podczas zabezpieczenia zawodów oraz w trakcie prowadzenia przez Ratowników akcji na terenach Bieszczadów Wschodnich.


Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną Bojko Trail 2020

Rodzaje i opis dostępnych pakietów startowych: https://tourdezboj.com/bojko-trail/pakiety-startowe/

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 09 8805 0009 0047 9314 2000 0040
Tytuł wpłaty: BT2021 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 09 8805 0009 0047 9314 2000 004

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

Tytuł wpłaty: BT2021 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 85 8805 0009 0047 9314 2000 0030

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.05.2021r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
  • Po terminie 01.06.2021r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 31.05.2021r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
  • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku