Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Tabela opłat

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 3-5.07.2020r. i wynosi: dla zawodników z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej

Trasa Termin I – do 31.12.2019 r. Termin II – do 31.03.2020 r. Termin III – do 21.06.2020 r.
BOJKO TRAIL 20 km 150 zł 175 zł 200 zł
BOJKO TRAIL 40 km 200 zł 225 zł 250 zł
BOJKO TRAIL 100 km 275 zł 300 zł 325 zł
BOJKO TRAIL 150 km 350 zł 375 zł 400 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 10,00 zł (będziemy się cieszyć z każdej większej kwoty 🙂 przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego / ratowniczego dla Ukraińskiej Górskiej Służby Ratowniczej, który zostanie wykorzystany podczas zabezpieczenia zawodów oraz w trakcie prowadzenia przez Ratowników akcji na terenach Bieszczadów Wschodnich.

 

Rodzaje pakietów startowych:

Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną Bojko Trail 2020

Pakiet MEDIUM + 30zł zawiera : STANDARD + rękawki Bojko Trail 2020

Pakiet PREMIUM + 80zł zawiera : STANDARD + koszulka Bojko Trail 2020

Pakiet PREMIUM PLUS + 100 zł zawiera : STANDARD + MEDIUM + PREMIUM

Rodzaje i opis dostępnych pakietów startowych: http://bojkotrail.com/pakiety-startowe-2020.html

Opłaty prosimy uiszczać przelewem na konta bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060
Tytuł wpłaty: BT2020  + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

Opłata Charytatywna:

– min 10.00 zł (ale będziemy się ogromnie cieszyć z każdej większej kwoty! :-)) na zakup sprzętu ratująceego zdrowie i życie podczas pobytu w Bieszczadach Wschodnich.

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070

Tytuł wpłaty: BT2020 + imię i nazwisko;

 

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@bojkotrail.com

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.05.2020r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
  • Po terminie 1.06.2020r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 31.05.2020r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
  • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;