Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie Ukraińskiej Górskiej Służby Ratowniczej;
 • Promocja walorów turystycznych Beskidów Połoninnych –  Полонинські гори – Połonina Borżawa oraz Bieszczadów Wschodnich – Werchowyński Wododilny Hrebet (Верховинський Вододільний хребет);
 • Promocja Ukrainy wśród środowiska biegaczy i turystów;
 • Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych Zakarpacia, obwodu lwowskiego;
 • Przypomnienie kultury Bojków i terenów przez nich zamieszkiwanych;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

 

ГО «КСТ «ЧОРНОГОРА СКАЙ МАРАФОН»

Адреса: 02168, Україна, м.Київ,

Пр-т. П.Григоренка, буд.9, кв.84.

www.ukrainiantrailleague.com.ua

www.chornohoraskymarathon.com.ua

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

03 – 05.07.2020r. Piątek – Niedziela;

Baza zawodów:

PYLYPEC

4. TRASY:

W ramach III edycji zawodów BOJKO TRAIL 2020 rozegrane zostaną następujące biegi:

 • BOJKO TRAIL 20 km – start Wołowiec, meta Pylypec;
 • BOJKO TRAIL 40 km – start / Meta Pylypec;
 • BOJKO TRAIL 100 km  – start Szczerbowiec, meta Pylypec;
 • BOJKO TRAIL 150 km – start Szczerbowiec, meta Pylypec;
5. PROGRAM ZAWODÓW:

03.07.2020 r. PIĄTEK:

 • godz. 15:00 – otwarcie biura zawodów Pylypec, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego;
 • biuro zawodów wydaje pakiety startowe na biegi BOJKO TRAIL 150 km oraz BOJKO TRAIL 100 km TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 03.07.2020r do godz: 21:00;
 • godz. 20:00 – dobrowolna odprawa (zachęcamy do wzięcia udziału w odprawie) uczestników wszystkich biegów – podanie ostatecznego komunikatu technicznego o warunkach panujących na trasie, zasadach poruszania się;
 • godz: 21:00 – zamknięcie biura zawodów;
 • godz: 24:00 – wyjazd uczestników trasy BOJKO TRAIL 150 km na miejsce startu Szczerbowiec;

 

04.07.2020r. SOBOTA:

 • godz. 02:00  – Start zawodników Dystansu BOJKO TRAIL 150 km – Szczerbowiec;
 • godz: 06:00 – wyjazd uczestników trasy BOJKO TRAIL 100 km na miejsce startu Szczerbowiec;
 • godz. 07:00 – otwarcie biura zawodów Pylypec, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego;
 • godz. 08:00 – start uczestników biegu BOJKO TRAIL 100 km – Szczerbowiec;
 • godz: 09:00 – start zawodników BOJKO TRAIL 40 kmPylypec;
 • godz: 11:00 – wyjazd uczestników trasy BOJKO TRAIL 20 km na miejsce startu Wołowiec;
 • godz: 12:00 – start zawodników biegu BOJKO TRAIL 20 km – Wołowiec;
 • godz. 15:00 – otwarcie bufetu;
 • godz: 17:00 – zamknięcie mety BOJKO TRAIL 20 km;
 • godz: 19:00 – zamknięcie mety BOJKO TRAIL 40 km;

 

05.07.2020r. NIEDZIELA

 • godz. 05:00 – zamknięcie mety BOJKO TRAIL 100 km;
 • godz. 12:00 – zamknięcie mety BOJKO TRAIL 150 km;
 • godz. 12:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród;

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:
Zawodnicy z Polski:

Zawodnicy z Ukrainy:

 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 03.07.2020r. ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Podczas rejestracji każdy uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji paszport;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Regulaminu odwiedzana Użańskiego Parku Narodowego oraz przepisów w nich obowiązujących;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa  obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;
8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY:
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • BOJKO TRAIL 20 km – 400 Uczestników (370 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);
  • BOJKO TRAIL 40 km – 500 Uczestników (470 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);
  • BOJKO TRAIL 100 km – 400 Uczestników (370 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);
  • BOJKO TRAIL 150 km – 400 Uczestników (370 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);

Dalsze postanowienia:

 • Od dnia rejestracji Uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej.
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji TAK w polu płatność na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów.
 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej.
 • Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ich przeprowadzeniem oraz w celach marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;
9. WPISOWE:

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 04 – 05.07.2020r. i wynosi: dla zawodników z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej

Trasa Termin I – do 31.12.2019 r. Termin II – do 31.03.2020 r. Termin III – do 21.06.2020 r.
BOJKO TRAIL 20 km 150 zł 175 zł 200 zł
BOJKO TRAIL 40 km 200 zł 225 zł 250 zł
BOJKO TRAIL 100 km 275 zł 300 zł 325 zł
BOJKO TRAIL 150 km 350 zł 375 zł 400 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 10,00 zł (będziemy się cieszyć z każdej większej kwoty 🙂 przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego / ratowniczego dla Ukraińskiej Górskiej Służby Ratowniczej, który zostanie wykorzystany podczas zabezpieczenia zawodów oraz w trakcie prowadzenia przez Ratowników akcji na terenach Bieszczadów Wschodnich.

 

Rodzaje pakietów startowych:

Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną Bojko Trail 2020

Pakiet MEDIUM + 30zł zawiera : STANDARD + rękawki Bojko Trail 2020

Pakiet PREMIUM + 80zł zawiera : STANDARD + koszulka Bojko Trail 2020

Pakiet PREMIUM PLUS + 100 zł zawiera : STANDARD + MEDIUM + PREMIUM

Rodzaje i opis dostępnych pakietów startowych: https://tourdezboj.com/bojko-trail/pakiety-startowe/


Opłaty należy uiszczać przelewem na konto bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060
Tytuł wpłaty: BT2020  + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

 

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@bojkotrail.com

 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.05.2020r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 01.06.2020r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 31.05.2020r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

Opłata charytatywna:

(minimum 10 zł, będziemy się cieszyć ogromnie z każdej większej wpłaty)

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070

Tytuł wpłaty: BT2020 + imię i nazwisko;

 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
 • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

BOJKO TRAIL 20 km:

 • ważny paszport;
 • numer ubezpieczenia – znajdziesz go  w pakiecie startowym obowiązującym po stronie ukraińskiej na cały czas trwania wydażenia/zawodów rozgrywanych na terenie Ukrainy, tj. 04.07.2020r. (tylko i wyłącznie dla zawodników z Polski – pozostali zawodnicy zobowiązni są ubezpieczyć się we własnym zakresie/państwie);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 200 UAH;

 

BOJKO TRAIL 40 km:

 • ważny paszport;
 • numer ubezpieczenia – znajdziesz go w pakiecie startowym obowiązującym po stronie ukraińskiej na cały czas trwania wydażenia/zawodów rozgrywanych na terenie Ukrainy, tj. 04.07.2020r. (tylko i wyłącznie dla zawodników z Polski – pozostali zawodnicy zobowiązni są ubezpieczyć się we własnym zakresie/państwie);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 200 UAH;

BOJKO TRAIL 100 / BOJKO TRAIL 150 km:

 • ważny paszport;
 • numer ubezpieczenia – znajdziesz go w pakiecie startowym obowiązującym po stronie ukraińskiej na cały czas trwania wydażenia/zawodów rozgrywanych na terenie Ukrainy, tj. 04 – 05.07.2019r. (tylko i wyłącznie dla zawodników z Polski – pozostali zawodnicy zobowiązni są ubezpieczyć się we własnym zakresie/państwie);
 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Latarka czołówka wraz z kompletem zapasowych baterii;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • wykaz numerów telefonów alarmowych – przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 200 UAH;

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 03.07.2020r. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

 

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy wraz z czipem do pomiaru czasu;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • bezpłatny transport z biura zawodów na start dla zawodników z dystansów: BOJKO TRAIL 20 km / BOJKO TRAIL 100 km / BOJKO TRAIL 150 km;
 • pamiątkowy gadżet umieszczony w pakiecie startowym – gadżet przedstawiony będzie w osobnym komunikacie;
 • wyjątkowy, oryginalny i niepowtarzalny pas Finiszera dla wszystkich zawodników – BOJKO TRAIL150 km, którzy ukończą zawody w limicie czasu i pomyślnie zdadzą Próbę Bojkowską!
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • przepak dla uczestników biegu BOJKO TRAIL 100 oraz BOJKO TRAIL 150 km – PK Ruskie Worota;
 • worek na przepak;
 • worek na depozyt;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • numer ubezpieczenia – znajdziesz go  w pakiecie startowym obowiązującym po stronie ukraińskiej na cały czas trwania wydażenia/zawodów rozgrywanych na terenie Ukrainy, tj. 04 – 05.07.2020r. w zależności od trasy (jeden lub dwa dni. Ubezpieczenie jest skierowane tylko i wyłącznie dla zawodników z Polski – pozostali zawodnicy zobowiązni są ubezpieczyć się we własnym zakresie/państwie);
 • pamiątkowy imienny medal;
 • mapę tras;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie oraz będą osobiście obecne na ceremonii zakończenia);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu oraz fb);

Organizator osobom, które zarejestrują się po dniu 21.06.2020r. nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać by je zapewnić, ale z powodu wcześniejszego zamówienia wykonania poszczególnych świadczeń może zaistnieć sytuacja dosłania brakujących pozycji);

 

12. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1985 – 2002);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1975 – 1984);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1961 – 1974);
  • Dinozaur Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1960 i starsi);

   

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open Kobiet i Mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem sklasyfikowania zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział min. 5 uczestników. W przypadku braku wymaganej liczby uczestników zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej;

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów (zabronione jest tzw . „zającowanie” na trasie oraz podawanie jakichkolwiek rzeczy, czy transport bagażu zawodnika biegnącego), oraz obsługi na punktach kontrolnych (po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu zakresu pomocy na punkcie do organizatiora);

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

 

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

PUNKT KONTROLNY

WODA

IZO

COLA

OWOCE WARZYWA

SŁODYCZE

CIEPŁY POSIŁEK

DYSTANS

VELYKYI VERKH

X

X

X

X

X

—–

BT 20
BT 40
BT 100
BT 150

BEREZNYKY

X

X

X

X

X

—–

BT 40
BT 140

PRELUKA

X

X

X

X

X

—–

BT 100
BT 150

ROZTOKA

X

X

X

X

X

—–

BT 100
BT 150

BILASOVYTSIA

X

X

X

X

X

X

BT 100
BT 150

RUSKIJ VOROTHA

X

X

X

X

X

—–

BT 100
BT 150

MENCHYL

X

X

X

X

X

—–

BT 100
BT 150

YABLUNEVO

X

X

X

X

X

X

BT 100
BT 150

 

PRZEPAKI:

Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: BOJKO TRAIL 100 km oraz BOJKO TRAIL 150 km tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. Nie dopuszcza się przekazywania depozytu w torbach lub workach prywatnych. Uczestnik zobowiązany jest przy zdawaniu depozytu o podanie nr startowego, który będzie umieszczony na worku depozytowym.

 • PRZEPAK zorganizowany na punkcie Ruskie Worota;

 

LIMITY CZASOWE:

BOJKO TRAIL 20 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
ROZTOKA CERKIEW

12:00

00:00

0 km

WIELKIJ WIERCH

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

12 km

META
PYLYPEC

17:00

05:00 h

22 km

BOJKO TRAIL 40 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
PYLYPEC

09:00

00:00

0 km

WIELKIJ WIERCH

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

7 km

BEREZNIKI

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

21 km

META
PYLYPEC

19:00

10:00 h

42 km

 

BOJKO TRAIL 100 km:

 

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START:
SZCZERBOWIEC

08:00

0

0 km

PEREŁUKA

BEZ LIMITU 

BEZ LIMITU

7 km

ROZTOKA

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

 16 km

BIŁASOWICA

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

 41 km

RUSKIE WOROTA

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

 51 km

MENCZYŁ

24:00

16:00 godz

63 km

JABLUNOVO

BEZ LIMITU

 BEZ LIMITU

76 km

WIELKI WIERCH

BEZ LIMITU 

BEZ LIMITU

91 km

META
PYLYPEC

05:00

21:00 h

101 km

 

 

BOJKO TRAIL 150 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START:
SZCZERBOWIEC

02:00

0

0 km

PEREŁUKA I

BEZ LIMITU 

BEZ LIMITU

 7 km

PEREŁUKA II

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

29 km

ROZTOKA

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

 38 km

BIŁASOWICA

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

62 km 

RUSKIE WROTA

BEZ LIMITU

BEZ LIMITU

73 km

MENCZYŁ

BEZ LIMITU

 BEZ LIMITU

86 km

JABLUNOWO

BEZ LIMITU 

BEZ LIMITU

98 km

WIELKI WIERCH

05:00

27:00 godz

112 km

BEREZNIKI

BEZ LIMITU 

BEZ LIMITU

126 km

META
PYLYPEC

12:00

34:00 h

147 km

 

14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami Fundacji Na Ratunek oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

 

15.DOJAZD/TRANSPORT

Istnieje kilka sposobów na dotarcie do bazy zawodów:

 • Indywidualnie: samochodem (najszybciej i najwygodniej), koleją (długo i trzeba się przesiadać, końcowe 3 km pieszo);
 • Transportem zorganizowanym:
 • Zorganizujemy kilka autobusów, które zostaną podstawione w  Przemyślu, skąd zawodnicy zostaną przewiezieni do bazy zawodów, a następnie powrócą tym samym środkiem transportu do Polski:
  –  planowany wyjazd czwartek 02.07.2020r godziny przedpołudniowe;
  –  planowany powrót niedziela 05.07.2020r do Polski po ceremonii zakończenia;
  –  szacowany koszt przejazdu – ok.100 zł (w obydwie strony);

W porozumieniu z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej zostaną przygotowane w dn. 02.07.2020r ułatwienia dla osób podróżujących na zawody Bojko Trail w pokonaniu granicy polsko – ukraińskiej na wyznaczonych przejściach granicznych. Stosowny komunikat zostanie podany w miesiącu czerwcu 2020r.

 

16. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW:
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport uczestników do bazy zawodów stosownie do posiadanych wolnych pojazdów ewakuacyjnych – bardzo prawdopodobne, że czas oczekiwania na pojazd ewakuacyjny może być długi, dlatego zadaniem zawodnika jest dostać się do najbliższego punktu kontrolnego samodzielnie lub / i z pomocą innych uczestników biegu, gdzie będzie miał zapewnione ciepłe miejsce, pierwszą pomoc przedmedyczną oraz posiłek i odpoczynek w trakcie oczekiwania na zwiezienie do bazy
17. NOCLEGI/WYŻYWIENIE

Miejscowość Pylypec jest dużym (jak na Ukraińskie warunki) centrum turystycznym dysponującym wieloma możliwościami zakwaterowania uczestników od pola namiotowego po bardzo komfortowe hotele zlokalizowane w niedalekim sąsiedztwie startu/mety. W odległości do 20 km od bazy zawodów znajduje się sporo hoteli/pensjonatów.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia, kórzy zostaną przyłapani na celowym wyrzucaniu i śmieceniu na trasie zawodów zostaną obciążeni fakturą w kwocie 500 zł netto. W sytuacji powtarzania się procederu zostaną  zdyskwalifikowani z udziału we wszystkich imprezach biegowych organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych     w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom zawodów Bojko Trail;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.bojkotrail.com Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;