Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

REGULAMIN IV EDYCJI ZAWODÓW BOJKO TRAIL 2022

 

 1. CEL IMPREZY
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie mieszkańców Gminy Czarna;
 • Promocja terenów Gminy Czarna, powiatu Bieszczadzkiego;
 • Podtrzymywanie kultury i tradycji grupy etnicznej Bojków poprzez przypomnienie kultury Bojków i terenów przez nich zamieszkiwanych;
 • Promocja walorów turystycznych Bieszczadzkiego Parku Narodowego;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
 1. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Urząd Gminy Czarna;
 • Powiat Bieszczadzki;
 1. TERMIN I MIEJSCE:

08 – 09.07.2022r. Piątek – Sobota;

Baza zawodów:

 • Stadion – Gmina Czarna, powiat Bieszczadzki;

  4. TRASY:

W ramach IV edycji zawodów BOJKO TRAIL 2022 rozegrane zostaną następujące biegi:

 • BOJKO TRAIL 12  kmHYRNIAK – start / meta Czarna;
 • BOJKO TRAIL 30 kmSOROCZKA – start Solina Korona Zapory / meta Czarna;
 • BOJKO TRAIL 45 kmKOŁYBA – start / meta Czarna;
 • BOJKO TRAIL 60 km CARYNA – start Smerek / meta Czarna;
 1. PROGRAM ZAWODÓW:

08.07.2022r. PIĄTEK:

 • godz. 13:00 – otwarcie biura zawodów Czarna – Stadion, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • biuro zawodów wydaje pakiety startowe na biegi BOJKO TRAIL 60 km TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 08.07.2022r do godz: 21:00;
 • godz: 21:00 – zamknięcie biura zawodów;

09.07.2022r. SOBOTA:

 • godz.06:00 – wyjazd zawodników z dystansu BOJKO TRAIL 60 km – na miejsce startu Smerek;
 • godz. 07:00 – otwarcie biura zawodów Czarna Stadion, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz. 07:00 – start zawodników BOJKO TRAIL 60 km – Smerek;
 • godz. 09:00 – start zawodników z dystansu BOJKO TRAIL 45 kmKOŁYBA stadion Czarna;
 • godz. 09:15 – wyjazd zawodników BOJKO TRAIL 30 kmSOROCZKA – na miejsce startu Solina;
 • godz. 10:00 – start zawodników BOJKO TRAIL 30 kmSOROCZKA –Solina Korona Zapory;
 • godz. 11:00 – start zawodników BOJKO TRAIL 12  kmHYRNIAK – Stadion Czarna;
 • godz. 12:00 – otwarcie bufetu;
 • godz. 13:00 – rozpoczęcie wydarzenia kulturalno – biesiadowego Sobania – czyli miłego spędzenia czasu na sobótkę wśród zabaw, przygrywek i potraw typowo Bojkowskich!!!!
 • godz: 13:00 – zamknięcie mety BOJKO TRAIL 12  kmHYRNIAK;
 • godz: 16:00 – zamknięcie mety BOJKO TRAIL 30 kmSOROCZKA;
 • godz: 17:00 – zamknięcie mety BOJKO TRAIL 45 kmKOŁYBA;
 • godz: 17:00 – 18:00 biegi dla dzieci:
  • dystans ok 100m – dziewczynki/chłopcy, 0-3 lat (roczniki 2019-2022)
  • dystans ok 200m – dziewczynki/chłopcy, 4-6 lat (roczniki 2016-2018)
  • dystans ok 400m – dziewczynki/chłopcy, 7-9 lat (roczniki 2013-2015)
  • dystans ok 500m – dziewczynki/chłopcy, 10-12 lat (roczniki 2010-2012)
  • dystans ok 800m – dziewczynki/chłopcy, 13-15 lat (roczniki 2007-2009)
 • godz: 20:00 – zamknięcie mety BOJKO TRAIL 60 km CARYNA;
 • godz: 20:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród;

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:
e-mail: biuro@tourdezboj.com

 • oraz numerem telefonu: 507 053 657 – Sławomir Konopka;
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 07.07.2022r. ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Regulaminu odwiedzana Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz przepisów w nich obowiązujących;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa  obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;
 1. ZGŁOSZENIA i ZAPISY:
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • BOJKO TRAIL 12  kmHYRNIAK – 300 osób;
  • BOJKO TRAIL 30 kmSOROCZKA – 400 osób;
  • BOJKO TRAIL 45 kmKOŁYBA – 400 osób;
  • BOJKO TRAIL 60 km CARYNA – 400 osób;

Dalsze postanowienia:

 • Zakończenie rejestracji 07.07.2022r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 18.06.2022r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
 • Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ich przeprowadzeniem oraz w celach marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;
 1. WPISOWE:

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 07 – 10.07.2022r. i wynosi dla zawodników z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej:

TrasaTermin I – do 31.03.2022 r.Termin II – do 30.04.2022 r.Termin III – do 19.06.2022 r.
BOJKO TRAIL 12  km65 zł90 zł110 zł
BOJKO TRAIL 30 km110 zł165 zł220 zł
BOJKO TRAIL 45 km165 zł220 zł275 zł
BOJKO TRAIL 60 km 190 zł250 zł300 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł (będziemy się cieszyć z każdej większej kwoty 🙂 przeznaczonej na wsparcie osób / rodziny z terenu gmina Czarna;

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060
Tytuł wpłaty: BT2022 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

Tytuł wpłaty: BT2022 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.05.2022r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 01.06.2022r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 31.05.2022r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane podczas trwania biegu lub na mecie. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

BOJKO TRAIL 12  kmHYRNIAK:

 • Włączony i naładowany telefon;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • Wgrana mapa tras zawodów na zegarek biegowy lub smartfona;

BOJKO TRAIL 30 kmSOROCZKA / BOJKO TRAIL 45 kmKOŁYBA – BOJKO TRAIL 60 kmCARYNA:

 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • Wgrana mapa tras zawodów na zegarek biegowy lub smartfona;

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 08.07.2022r. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

 

 1. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy wraz z czipem do pomiaru czasu;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • bezpłatny transport z biura zawodów na start dla zawodników z dystansów: BOJKO TRAIL 30 km / BOJKO TRAIL 60 km;
 • pamiątkowy gadżet umieszczony w pakiecie startowym – gadżet przedstawiony będzie w osobnym komunikacie;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • worek na przepak;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • Ubezpieczenie NNW oraz KL na czas trwania zawodów;
 • pamiątkowy imienny medal;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie oraz będą osobiście obecne na ceremonii zakończenia);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu oraz fb);

 

 1. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat);
  • Dinozaur (Diament) Kobiet / Mężczyzn (60+lat);

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem nagrodzenia Zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 100 uczestników na danym dystansie. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

 

 1. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

PUNKT KONTROLNYNapoje
woda / izo /cola
OWOCE WARZYWASŁODYCZECIEPŁY POSIŁEKDYSTANS
Cerkiew BystreX—–—–—–BT 12
Przełęcz pod OstremX—–—–—–BT 45
Czarna DolnaXXXXBT45
BT 60
ŻukówXXX—–BT 30
Przełęcz Przysłup nad ŻłobkiemXXX—–BT 30
BT 45
BT 60
ZatwarnicaXXX—–BT 60
PolanaXXX—–BT 60
BT 45

 

LIMITY CZASOWE:

BOJKO TRAIL 12  kmHYRNIAK:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
CZARNA STADION
11:0000:000 km
META
CZARNA STADION
13:0002:00 h12 km

 

BOJKO TRAIL 30 kmSOROCZKA:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
KORONA ZAPORY W SOLINIE
10:0000:000 km
META
CZARNA STADION
16:0006:00 h30 km

BOJKO TRAIL 45 kmKOŁYBA:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
CZARNA STADION
09:0000:000 km
META
CZARNA STADION
17:0008:00 h45 km

BOJKO TRAIL 60 kmCARYNA:

PUNKT KONTROLNYPORA DNIACZAS BIEGUPOKONANY DYSTANS
START
SMEREK
07:0000:000 km
META
CZARNA STADION
20:0013:00 h65 km

 

 1. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami Fundacji Na Ratunek oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

 1. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW:
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport uczestników do bazy zawodów stosownie do posiadanych wolnych pojazdów ewakuacyjnych – bardzo prawdopodobne, że czas oczekiwania na pojazd ewakuacyjny może być długi, dlatego zadaniem zawodnika jest dostać się do najbliższego punktu kontrolnego samodzielnie lub / i z pomocą innych uczestników biegu, gdzie będzie miał zapewnione ciepłe miejsce, pierwszą pomoc przedmedyczną oraz posiłek i odpoczynek w trakcie oczekiwania na zwiezienie do bazy;
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia, którzy zostaną przyłapani na celowym wyrzucaniu i śmieceniu na trasie zawodów zostaną obciążeni fakturą w kwocie 500 zł netto. W sytuacji powtarzania się procederu zostaną  zdyskwalifikowani z udziału we wszystkich imprezach biegowych organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych     w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Na trasie IV edycji zawodów Bojko Trail 2022 w ciągu dróg publicznych wykorzystywanych do przeprowadzenia zawodów nie przewiduje się organizować miejsc wyłączonych z ruchu publicznego, ruch odbywać się będzie na zasadach otwartych, więc nie będzie ograniczeń ruchu drogowego dla poruszania się pojazdów uprzywilejowanych oraz innych użytkowników dróg publicznych;
 • Zawodnicy biorą udział w zawodach biegowych przy otwartym ruchu drogowym zgodnie  z zasadami Prawo o Ruchu Drogowym o czym zostaną poinformowani przed startem;
 • W trakcie zawodów uczestnicy po dobiegnięciu do ciągu komunikacyjnego / drogi publicznej mają obowiązek zatrzymania się i wykonywania poleceń służby porządkowej znajdującej się w miejscu przekroczenia drogi publicznej, gdzie zostaną poinformowani o panujących warunkach na drodze publicznej.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom zawodów Bojko Trail;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.tourdezboj.com Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;