Fundacja powstała w 2014 roku. Tworzą ją ludzie, których życiem kieruje pasja – rozumiana jako konkretne zainteresowanie, jak również pasja życia – świadomego, wypełnionego działaniem, chęcią zdobywania wiedzy, nieustannego rozwoju, a znając jej siłę, chcemy się nią dzielić…

TELEFON:           +48 507 053 657

E-MAIL:           biuro@tourdezboj.com

Image Alt

Regulamin zawodów

1. CEL IMPREZY
 • Wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu gminy Czarna;
 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie Ukraińskiej Górskiej Służby Ratowniczej;
 • Promocja terenów Gminy Czarna, powiatu Bieszczadzkiego;
 • Podtrzymywanie kultury i tradycji grupy etnicznej Bojków poprzez przypomnienie kultury Bojków i terenów przez nich zamieszkiwanych;
 • Promocja walorów turystycznych Beskidów Połoninnych –  Полонинські гори – Bieszczadów Wschodnich – Werchowyński Wododilny Hrebet (Верховинський Вододільний хребет);
 • Promocja Ukrainy wśród środowiska biegaczy i turystów;
 • Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych, obwodu lwowskiego;
 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej i najprostszej formy sportu i rekreacji;
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.
2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

 

ГО «КСТ «ЧОРНОГОРА СКАЙ МАРАФОН»

Адреса: 02168, Україна, м.Київ,

Пр-т. П.Григоренка, буд.9, кв.84.

www.ukrainiantrailleague.com.ua

www.chornohoraskymarathon.com.ua

PARTNERZY:

 • Urząd Gminy Czarna;
 • Urząd Miasta Ustrzyki Dolne;
 • Powiat Bieszczadzki;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego;

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

02 – 04.07.2021r. Piątek – Niedziela;

Baza zawodów:

 • Gmina Czarna na terenie Polski;
 • Sianki na terenie Ukrainy;
4. TRASY:

W ramach III edycji zawodów BOJKO TRAIL 2021 rozegrane zostaną następujące biegi:

 • BOJKO TRAIL 12  kmHYRNIAK – start / meta Czarna;
 • BOJKO TRAIL 25 kmSOROCZKA – start Ustrzyki Dolne / meta Czarna;
 • BOJKO TRAIL 43 kmKOŁYBA – start / meta Czarna;
 • BOJKO TRAIL ok 60 – 70 kmCARYNA; (szczegóły po uzyskaniu stosownych pozwoleń)
 • BOJKO TRAIL 90 km –  WERCHOWYŃSKI CHREBET – start Bilasowica / meta Czarna;
 • BOJKO TRAIL 130 kmBOJKOWSKA WATAHA – start Sianki / meta Czarna;
 • BOJKO TRAIL 150 km BOJKOWSKA TREMBITA – start Sianki / meta Czarna;
5. PROGRAM ZAWODÓW:

01.07.2021r. CZWARTEK:

 • godz. 20:00 – ODPRAWA ON-LINE – informująca o organizacji pracy biura zawodów, odprawy poszczególnych biegów, systemu transportu na start z terenu Ukrainy, organizacji pracy przejścia granicznego Michniowiec – Łopuszna w dniach 02 – 05.07.2021, przebiegu wydarzenia kulturalno – biesiadowego Sobania (czyli miłego spędzenia czasu na sobótkę wśród zabaw, przygrywek i potraw typowo Bojkowskich!!!!)

 

02.07.2021r. PIĄTEK:

 • godz. 12:00 – OTWARCIE BIURA ZAWODÓW, CZARNA – Stadion, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • (w godz: 12:00 – 20:00 BIURO ZAWODÓW OBSŁUGUJE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZAWODNIKÓW Z DYSTANSÓW 150/130/90 km😉
 • biuro zawodów wydaje pakiety startowe na biegi BOJKOWSKA TERMBITA-150 km, oraz BOJKOWSKA WATAHA-130km TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 02.07.2020r do godz: 16:00;
 • od godz: 17:00 –  wyjazd uczestników trasy BOJKOWSKA TREMBITA-150km, oraz zawodników trasy BOJKOWSKA WATAHA-130 KM na przejście graniczne Michniowiec – Łopuszanka; (następnie po odprawie granicznej przejazd  Marszrutkami z Łopuszanki do Sianek.)
 • Wspólny start dystansów 130 km oraz 150 km nastąpi 30 min po przyjeździe ostatniego autobusu z uczestnikami na miejsce startu – Sianki!;
 • godz: 21:00 – zamknięcie biura zawodów;

03.07.2021r. SOBOTA:

 • od godz: 05:30 – wyjazd uczestników trasy WERCHOWYŃSKI CHREBET-90km na przejście graniczne Michniowiec – Łopuszanka; następnie po odprawie granicznej przejazd Marszrutkami z Łopuszanki do Biłasowicy.
 • Start dystansu 90km – WERCHOWYŃSKI CHREBET nastąpi 30 min po przyjeździe ostatniego autobusu z uczestnikami na miejsce startu – Cerkiew Biłasowica!;
 • godz. 07:00 – otwarcie biura zawodów – Czarna Stadion, rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych;
 • godz.07:30 – wyjazd zawodników z dystansu CARYNA–ok 60km na miejsce startu;
 • godz. 08:30 – start zawodników CARYNA-ok 60km
 • godz. 09:00 – start zawodników z dystansu  KOŁYBA-43km stadion Czarna;
 • godz. 09:15 – wyjazd zawodników SOROCZKA-25km na miejsce startu Ustrzyki Dolne – Rynek;
 • godz. 10:00 – start zawodników SOROCZKA-25km – Ustrzyki Dolne – Rynek;
 • godz. 11:00 – start zawodników HYRNIAK-12km – Stadion Czarna;
 • godz. 12:00 – Bojkowskie biegi dla dzieci i młodzieży – Stadion Czarna;
 • godz. 12:00 – otwarcie bufetu;
 • godz. 13:00 – rozpoczęcie wydarzenia kulturalno – biesiadowego „Sobania” – czyli miłego spędzenia czasu na sobótkę wśród zabaw, przygrywek i potraw typowo Bojkowskich!!!!
 • godz: 13:00 – zamknięcie mety HYRNIAK-12km
 • godz: 14:00 – zamknięcie mety SOROCZKA-25km
 • godz: 17:00 – zamknięcie mety KOŁYBA-43
 • godz: 20:00 – zamknięcie mety CARYNA-60-70km
 • godz: 21:00 – Bojkowska Watra – stadion Czarna;
 • cała sobota oraz noc z soboty na niedzielę – przywitanie na mecie wszystkich uczestników biegów Bojkowskich – do ostatniego Trembity!!!!

04.07.2021r. NIEDZIELA

 • godz. 12:00 – oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród;

GODZINY FUNKCJONOWANIA PRZEJŚCIA GRANICZNEGO MICHNIOWIEC – ŁOPUSZNA:

 • Czwartek 01.07.2021 w godz. 10:00 – 15:00;
 • Piątek 02.07.2021 w godz. 10:00 – 20:00;
 • Sobota 03.07.2021 w godz. 06:00 – 24:00;
 • Niedziela 04.07.2021 w godz. 00:00 – 20:00;
 • Poniedziałek 05.07.2021 w godz. 08:00 – 15:00;

 

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:
Zawodnicy z Polski:

Zawodnicy z Ukrainy:

 

7. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Zawodnicy startują indywidualnie.
 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 02.07.2021r. ukończy 18 lat;
 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu własnoręcznie podpisują oświadczenie, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w długodystansowym biegu górskim;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji paszport;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów; Regulaminu odwiedzana Użańskiego Parku Narodowego oraz przepisów w nich obowiązujących;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu;
 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa  obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową za ich naruszanie;
8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY:
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:
  • BOJKO TRAIL 12  kmHYRNIAK – 300 osób;
  • BOJKO TRAIL 25 kmSOROCZKA – 400 osób;
  • BOJKO TRAIL 43 kmKOŁYBA – 400 osób;
  • BOJKO TRAIL ok 60 – 70 kmCARYNA – 200 osób;
  • BOJKO TRAIL 90 km –  WERCHOWYŃSKI CHREBET – 300 osób;
  • BOJKO TRAIL 130 kmBOJKOWSKA WATAHA – 300 osób;
  • BOJKO TRAIL 150 km BOJKOWSKA TREMBITA – 300 osób;

Dalsze postanowienia:

 • Zakończenie rejestracji 18.06.2021r. lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 18.06.2021r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).
 • Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ich przeprowadzeniem oraz w celach marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;
9. WPISOWE:

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 02 – 04.07.2021r. i wynosi dla zawodników z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej:

Opłata startowa w pakiecie STANDARD wynosi:

Trasa Termin I – do 31.03.2021 r. Termin II – do 30.04.2021 r. Termin III – do 18.06.2021 r.
BOJKO TRAIL 12 km 60 zł 80 zł 100 zł
BOJKO TRAIL 25 km 100 zł 150 zł 200 zł
BOJKO TRAIL 43 km 150 zł 200 zł 250 zł
BOJKO TRAIL 60-70km 175 zł 225 zł 275 zł
BOJKO TRAIL 90 km 200 zł 250 zł 300 zł
BOJKO TRAIL 130 km 250 zł 300 zł 350 zł
BOJKO TRAIL 150 km 300 zł 350 zł 400 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 15,00 zł (będziemy się cieszyć z każdej większej kwoty 🙂 przeznaczonej na wsparcie osób / rodziny z terenu gmina Czarna w wysokości 50 % wpłat oraz na zakup sprzętu medycznego / ratowniczego w wysokości 50 % wpłat dla Ukraińskiej Górskiej Służby Ratowniczej, który zostanie wykorzystany podczas zabezpieczenia zawodów oraz w trakcie prowadzenia przez Ratowników akcji na terenach Bieszczadów Wschodnich.


Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060
Tytuł wpłaty: BT2021 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

Opłata charytatywna:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

Tytuł wpłaty: BT2021 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:

kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@tourdezboj.com

 • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.05.2021r organizator zwraca 70% kwoty wpisowego;
 • Po terminie 01.06.2021r. organizator nie zwraca opłat startowych;
 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 31.05.2021r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! – po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
 • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;
10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

BOJKO TRAIL 12  kmHYRNIAK:

 • Włączony i naładowany telefon;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

BOJKO TRAIL 25 kmSOROCZKA / BOJKO TRAIL 43 kmKOŁYBA – BOJKO TRAIL ok 60 – 70 kmCARYNA:

 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • odzież adekwatną do panujących warunków atmosferycznych;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;

BOJKO TRAIL 90 km –  WERCHOWYŃSKI CHREBET / BOJKO TRAIL 130 kmBOJKOWSKA WATAHA / BOJKO TRAIL 150 km BOJKOWSKA TREMBITA:

 • ważny paszport;
 • Włączony i naładowany telefon;
 • Plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;
 • Pojemnik lub bidony na wodę o pojemności min 1 litra;
 • kubek na napoje (organizator dopuszcza użycie bidonu);
 • Latarka czołówka wraz z kompletem zapasowych baterii;
 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym włączone o zachodzie słońca (godz. 21:00);
 • folia NRC;
 • Czapka lub chusta typu buff;
 • kurtka wiatroodporna;
 • obuwie przeznaczone do biegów górskich;
 • gwizdek;
 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;
 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);
 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez organizatora;
 • gotówka w wysokości 200 UAH;

Ostateczne wyposażenie obowiązkowe może ulec zmianie na podstawie przewidywanej pogody podczas trwania zawodów i podane zostanie na odprawie technicznej dn. 02.07.2021r. Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

 

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE:

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy wraz z czipem do pomiaru czasu;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • bezpłatny transport z biura zawodów na start dla zawodników z dystansów: BOJKO TRAIL 20 km / BOJKO TRAIL 60 – 70 km / BOJKO TRAIL 90 km / BOJKO TRAIL 130 km / BOJKO TRAIL 150 km;
 • pamiątkowy gadżet umieszczony w pakiecie startowym – gadżet przedstawiony będzie w osobnym komunikacie;
 • wyjątkowy, oryginalny i niepowtarzalny pas Finiszera dla wszystkich zawodników – BOJKO TRAIL150 / 130 km, którzy ukończą zawody w limicie czasu i pomyślnie zdadzą Próbę Bojkowską!
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, wodę, napoje izotoniczne, napoje typu coca-cola serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;
 • przepak dla uczestników biegu BOJKO TRAIL 90 / 130 / 150 km – PK Sianki;
 • worek na przepak;
 • worek na depozyt;
 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;
 • Ubezpieczenie NNW oraz KL na czas trwania zawodów;
 • pamiątkowy imienny medal;
 • mapę tras;
 • puchary i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie oraz będą osobiście obecne na ceremonii zakończenia);
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu oraz fb);

Organizator osobom, które zarejestrują się po dniu 18.06.2021r. nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać by je zapewnić, ale z powodu wcześniejszego zamówienia wykonania poszczególnych świadczeń może zaistnieć sytuacja dosłania brakujących pozycji);

 

12. KLASYFIKACJE:

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • Open Kobiet;
 • Open Mężczyzn;
 • Kategorie wiekowe:
  • Senior Kobiet / Mężczyzn (18-35 lat);
  • Master Kobiet / Mężczyzn (36-45 lat);
  • Weteran Kobiet / Mężczyzn (46-60 lat);
  • Dinozaur (Diament) Kobiet / Mężczyzn (60+lat);

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii Open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych;

Warunkiem nagrodzenia Zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 100 uczestników na danym dystansie. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

Nagrody dla zwycięzców:

Open Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;
 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa;

Kategorie Kobiet i Mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar;
 • 2 miejsce: puchar;
 • 3 miejsce: puchar;

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

 

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

PUNKT KONTROLNY

NAPOJE
WODA / IZO / COLA

OWOCE WARZYWA

SŁODYCZE

CIEPŁY POSIŁEK

DYSTANS

Przełęcz pod Ostrem

X

—–

—–

—–

BT 43

Czarna Dolna

X

X

X

—–

BT43

Bucznik

X

X

X

—–

BT 25
BT 43

Przełęcz Przysłup nad Żłobkiem

X

X

X

X

BT 25
BT 43

Sianki

X

X

X

X

BT 90
BT 130
BT 150

Żurawka

X

X

X

—–

BT 90
BT 130
BT 150

Perełuki

X

X

X

X

BT 90
BT 130
BT 150

Przełęcz Siańskie

X

X

X

—–

BT 90
BT 130
BT 150

Boberka

X

X

X

X

BT 90
BT 130
BT 150

Cerkiew Bystre

X

X

X

—–

BT 12
BT 90
BT 130
BT 150

 

PRZEPAKI:

Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: BOJKO TRAIL   90/130/150 km tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. Nie dopuszcza się przekazywania depozytu w torbach lub workach prywatnych. Uczestnik sam przenosi przepak przez punkt odprawy granicznej Michniowiec / Łopuszna i przekazuje go po stronie Ukraińskiej w Łopusznej, skąd zostaną one przetransportowane do Sianek. Odbiór wszystkich przepaków odbędzie się w niedzielę podczas zakończenia zawodów. Organizator jednocześnie informuje, że podczas transportu przepaków z terenu Ukrainy do bazy zawodów w Czarnej wszystkie przepaki zostaną komisyjnie sprawdzone i opróżnione ze wszystkich proszków, odżywek oraz innych przedmiotów i rzeczy. W przepakach jedynie pozostaną elementy odzieży i obuwia oraz puste pojemniki na płyny!!!

PRZEPAK zorganizowany na punkcie Sanki;

 

LIMITY CZASOWE:

BOJKO TRAIL 12  kmHYRNIAK:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
CZARNA STADION

11:00

00:00

0 km

META
CZARNA STADION

13:00

02:00 h

12 km

 

BOJKO TRAIL 25 kmSOROCZKA:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
USTRZYKI DOLNE RYNEK

10:00

00:00

0 km

META
CZARNA STADION

14:00

04:00 h

43 km

 

BOJKO TRAIL 43 kmKOŁYBA:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
CZARNA STADION

09:00

00:00

0 km

META
CZARNA STADION

17:00

08:00 h

43 km

BOJKO TRAIL 60 – 70 kmCARYNA:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START

08:30

00:00

0 km

META
CZARNA STADION

20:00

11:30 h

60 – 70 km

 

 

BOJKO TRAIL 90 km –  WERCHOWYŃSKI CHREBET:

 PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START:
BIŁASOWICA CERKIEW

30 min po dotarciu ostatniego autobusu przewidywany czas ok 09:00 polskiego czasu (10:00 lokalnego czasu)

0

0 km

META
CZARNA STADION

Czas poświęcony na odprawę graniczną nie wlicza się do czasu biegu

20:00 h

90 km

 

BOJKO TRAIL 130 kmBOJKOWSKA WATAHA:

 PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START:
BIŁASOWICA CERKIEW

30 min po dotarciu ostatniego autobusu przewidywany czas ok 20:00 polskiego czasu (21:00 lokalnego czasu)

0

0 km

SIANKI

20:00 h

77 km

META
CZARNA STADION

Czas poświęcony na odprawę graniczną nie wlicza się do czasu biegu

32:00 h

130 km

 

BOJKO TRAIL 150 km BOJKOWSKA TREMBITA:

 PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START:
BIŁASOWICA CERKIEW

30 min po dotarciu ostatniego autobusu przewidywany czas ok 20:00 polskiego czasu (21:00 lokalnego czasu)

0

0 km

SIANKI

24:00 h

98 km

META
CZARNA STADION

Czas poświęcony na odprawę graniczną nie wlicza się do czasu biegu

35:00 h

150 km

 

14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami Fundacji Na Ratunek oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

 

15.REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW:
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania kontynuacji zawodów z przyczyny kontuzji lub urazy zawodnik musi niezwłocznie powiadomić organizatora na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych;
 • Organizator zapewnia transport uczestników do bazy zawodów stosownie do posiadanych wolnych pojazdów ewakuacyjnych – bardzo prawdopodobne, że czas oczekiwania na pojazd ewakuacyjny może być długi, dlatego zadaniem zawodnika jest dostać się do najbliższego punktu kontrolnego samodzielnie lub / i z pomocą innych uczestników biegu, gdzie będzie miał zapewnione ciepłe miejsce, pierwszą pomoc przedmedyczną oraz posiłek i odpoczynek w trakcie oczekiwania na zwiezienie do bazy;
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia, którzy zostaną przyłapani na celowym wyrzucaniu i śmieceniu na trasie zawodów zostaną obciążeni fakturą w kwocie 500 zł netto. W sytuacji powtarzania się procederu zostaną  zdyskwalifikowani z udziału we wszystkich imprezach biegowych organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;
 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych     w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom zawodów Bojko Trail;
 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.tourdezboj.com Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;